Az MNB alapítványaival kapcsolatos gazdasági adatok

Magyar Nemzeti Bank nem kapta meg a kért információt.

Párbeszéd Magyarországért Párt

Tisztelt Magyar Nemzeti Bank!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A felsorolt, a Magyar Nemzeti Bank tulajdonában lévő Alapítványok 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény I. mellékletének 3. pontjában felsorolt összes gazdasági adatot.

Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány (PADA)
Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány (PADS)
Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány (PAGEO)
Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány (PADOC)
Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány (PADMA)
Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány (PADI)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. március 2.

Üdvözlettel:

Párbeszéd Magyarországért Párt

MNB Kommunikáció/Információ, Magyar Nemzeti Bank

Tisztelt Párbeszéd Magyarországért Párt!

A kérdésben szereplő alapítványok esetében a Magyar Nemzeti Bank mint alapító, csak az alapítással kapcsolatos adatok vonatkozásában tekinthető adatkezelőnek.
Az alapítvány az alapítótól elkülönült jogi személy, ezért kérdéseivel kapcsolatban, kérjük forduljon az érintett alapítványokhoz.

Tisztelettel:

MAGYAR NEMZETI BANK
Kommunikáció

KOMMUNIKÁCIÓS ÉS PÉNZÜGYI ISMERETTERJESZTÉSI
IGAZGATÓSÁG 1054 Bp., Szabadság tér 9.

Telefon: +36 (1) 428 2751
Fax: +36 (1) 428 8000
Email: [email address]

idézett részek megjelenítése