Tisztelt MÁV-START Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A 10 ideiglenesen "módváltott" vasútvonal
2024.06.01.-2024.06.30
időszakban:

- utasforgalmi adatait / az értékesített menetjegyek és vasúti díjtermékeket számát (gépi kiadású és online értékesített egyaránt).

-Az ideiglenesen "módváltott" vasútvonalak tekintetében vonathelyettesítő autóbuszon kiadott helyettesítő vonaljegyek számát .

-Illetve a vonathelyettesítő autóbuszok Volánbusz által gyűjtött (és a MÁV-Start rendelkezésére bocsátott) valamennyi további utasszám adatot:
(számlálójeggyel kimutatott) egyéb utazásra alkalmas igazolással közlekedők,
-illetve országbérlettel, vármegye bérlettel utazók száma (validált).

A vonathelyettesítő járatokon található berendezések segítségével melyik egyéb vasúti díjtermékek kerülnek validálásra?
Ezek feltüntetésre kerülnek a fent kért adatoknál (MÁV-Start utasforgalmi adatai / az értékesített menetjegyek) is?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni. Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Mivel adatigénylésemben elektronikus másolatban és elektronikus úton kérem az adatok kiadását, ezért az adatigénylés teljesítéséért az Infotv. 29. § (3)-(5) bekezdései alapján költségtérítés megállapítására nincs mód. Ha az adatok kiadása a kért módon lehetetlen volna, és iratmásolatok adathordozókra másolásához és kézbesítéséhez kapcsolódóan a hivatkozott törvényi rendelkezések alkalmazásával mégis költségtérítést állapítanának meg, úgy kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson erről. Ebben az esetben azt is kérem, hogy a tájékoztatásban tételesen jelölje meg a költségtérítés számítása során figyelembe vett költségtényezőket.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. június 30.

Üdvözlettel:

Borbás Sándor

MÁV-START Zrt. közadat, MÁV-START Zrt.

1 Melléklet

Tisztelt Adatigénylő!

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján Társaságunkhoz 2024.06.30. napon beérkezett közérdekű
adatigénylésével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk.[1][1]

Az adatigénylésének megfelelően az alábbi táblázat tartalmazza 2024.
június hónapra vonatkozóan a 10 módváltott mellékvonal MÁV-START által
értékesített díjtermékeinek utazásszám értékeit.

Vasútvonal vagy MÁV-START
annak érintett díjtermékek
szakasza utazásszám
értéke
38-as vonal
Somogyszob - 486
Nagyatád
47-es vonal
(Dombóvár-) 566
Godisa - Komló
78-as vonal
Balassagyarmat 148
- Ipolytarnóc
szakasz
89-es vonal
(Miskolc-Tiszai 277
-) Nyékládháza
-Tiszaújváros
98-as vonal
Abaújszántó - 71
Hidasnémeti
szakasz
103-as vonal
Karcag - 148
Tiszafüred
114-es vonal
(Mátészalka -) 11
Kocsord alsó -
Csenger
121-es vonal
Mezőhegyes - 70
Újszeged
szakasz
125-ös vonal
Mezőhegyes - 01
Battonya
szakasz
146-os vonal
Kunszentmárton 2
- Lakitelek
szakasz

 

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a fenti táblázat nem tartalmazza azokat az
utasokat, akik:

-      vármegye vagy országbérlettel vagy napijegyekkel utaztak;

-      helyettesítő vonaljeggyel utaztak

-      nem gépi kiadású vagy viszonylatmegjelölés nélküli jeggyel utaztak;

-      jogszabály alapján díjmentesen utaztak (65 év felettiek, 14 év
alattiak, fogyatékossággal élők, nagycsaládosok, utazási jogosultsággal
rendelkező határon túli magyarok stb.);

-      START Klub Bónusz, VIP vagy Prémium kártyával utaztak;

-      vasutasok, egyéb díjmentes utasok (pl.: hatósági személyek).

 

Tájékoztatjuk, hogy a VOLÁNBUSZ[2][2] és a MÁV-START részére az alábbi
adatok tekintetében benyújtott adatigénylését a MÁV-START teljesíti. A
VOLÁNBUSZ által rendelkezésre bocsátott adatok alapján a 2024.06.01. és
2024.06.30. közötti időszakban eladott helyettesítő vonaljegyek és más
vonatjeggyel vagy egyéb utazásra alkalmas igazolással utazók száma – ezen
utasok regisztrálása az autóbuszokon számlálójegyekkel történik –,
valamint a módváltásban érintett autóbuszok fedélzetén validátorokkal
regisztrált ország- és vármegyebérletek számát (megállóhelyre lebontva) a
mellékelt dokumentumban található táblázatok tartalmazzák. A táblázatban a
121-es vonalra megadott értékesítési és validációs adatok göngyölten
tartalmazzák a 125-ös vonal adatait is. A validációs adatokban a Vállalati
Országbérletek nem, azonban az a vármegye- és országbérletek, a Vármegye24
és az Magyarrrszág24 napijegyek validációi szerepelnek.

 

A számlálójegyeket azon utazók esetében rögzítették, akik

-      jogszabály alapján díjmentesen utaznak (14 év alattiak, 65 év
felettiek);

-      előre váltott vasúti jeggyel, bérlettel rendelkeznek;

-      vasutas arcképes igazolvánnyal, vagy egyéb díjmentességre jogosító
igazolvánnyal utaznak;

Felhívjuk a figyelmét, hogy az adatok nem tartalmaznak minden olyan utast,
akik a módváltott vonalak által érintett települések között utaznak.
Növeli az adott viszonylatokon közlekedő utasok számát az, hogy ott
nemcsak a vonat és a pótlóbusz kínál ingázási, illetve közlekedési
lehetőséget, hanem a Volánbusz is. Adataink alapján a Volánbusz menetrend
szerinti járatai is átvették a helyi utasok egy részét, amire részben az
ország- és vármegyebérletek teremtették meg a lehetőséget. Az új
díjtermékek bevezetésének egyik fő oka éppen az volt, hogy szűnjön meg az
évtizedes kényszer, hogy az utasok a Volánbusz és a vasút szolgáltatásai
közül szigorúan csak az egyiket használhassák. Ma már minden napos, hogy
egy térségen belül az úticél és időpont függvényében ezeket a
szolgáltatásokat felváltva használják.

Budapest, 2024. július

 

Üdvözlettel:

MÁV-START Zrt.

 

idézett részek megjelenítése