Tisztelt MÁV-START Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban, táblázatos formában mellékleteként megküldeni részemre:

A 10 ideiglenesen "módváltott" vasútvonal
2024.02.01.-2024.02.29.
időszakban:

- utasforgalmi adatait / az értékesített menetjegyek és vasúti díjtermékeket számát (gépi kiadású és online értékesített egyaránt).

-Az ideiglenesen "módváltott" vasútvonalak tekintetében vonathelyettesítő autóbuszon kiadott helyettesítő vonaljegyek számát .

-Illetve a vonathelyettesítő autóbuszok Volánbusz által gyűjtött (és a MÁV-Start rendelkezésére bocsátott) valamennyi további utasszám adatot:
(számlálójeggyel kimutatott) egyéb utazásra alkalmas igazolással közlekedők,
-illetve országbérlettel, vármegye bérlettel utazók száma (validált).

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. február 29.

Üdvözlettel:

Borbás Sándor

Tisztelt MÁV-START Zrt. közadat!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek értelmében az adatgazdáknak 15 napon belül választ kell adniuk az adatigénylésekre.

Kérem annak haladéktalan teljesítését!

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. március 14.

Üdvözlettel:

Borbás Sándor

Tisztelt MÁV-START Zrt. közadat!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek értelmében az adatgazdáknak 15 napon belül választ kell adniuk az adatigénylésekre.

Adatigénylésemre határidőig nem kaptam választ Kérem annak haladéktalan teljesítését!

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. március 16.

Üdvözlettel:

Borbás Sándor

MÁV-START Zrt. közadat, MÁV-START Zrt.

Tisztelt Adatigénylő!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 29. § (2) bekezdése alapján Társaságunkhoz 2024.02.29. napján beérkezett közérdekű adatigénylésével kapcsolatban tájékoztatjuk, hogy az adatigénylés teljesítésére nyitva álló határidőt 15 nappal meghosszabbítjuk.

Budapest, 2024. március

Üdvözlettel:
MÁV-START Zrt.

idézett részek megjelenítése

Tisztelt MÁV-START Zrt. közadat!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek értelmében az adatgazdáknak alapesetben 15 napon belül választ kell adniuk az adatigénylésekre.

Adatigénylésemre határidőig nem kaptam választ Kérem annak haladéktalan teljesítését!

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. március 18.

Üdvözlettel:

Borbás Sándor

Tisztelt MÁV-START Zrt. közadat!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek értelmében az adatgazdáknak alapesetben 15 napon belül választ kell adniuk az adatigénylésekre.

Adatigénylésemre határidőig nem kaptam választ az adatok rendelésre állása esetén kérem annak haladéktalan teljesítését!

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. március 22.

Üdvözlettel:

Borbás Sándor

Tisztelt MÁV-START Zrt. közadat!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek értelmében az adatgazdáknak alapesetben 15 napon belül választ kell adniuk az adatigénylésekre.

Adatigénylésemre határidőig nem kaptam választ az adatok rendelésre állása esetén kérem annak haladéktalan teljesítését!

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. március 27.

Üdvözlettel:

Borbás Sándor

Tisztelt MÁV-START Zrt. közadat!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek értelmében az adatgazdáknak alapesetben 15 napon belül választ kell adniuk az adatigénylésekre.

Adatigénylésemre a meghosszabbított határidőig sem kaptam választ, ezért kérem annak haladéktalan teljesítését!

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. április 1.

Üdvözlettel:

Borbás Sándor

Tisztelt MÁV-START Zrt. közadat!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek értelmében az adatgazdáknak alapesetben 15 napon belül választ kell adniuk az adatigénylésekre.

Adatigénylésemre a meghosszabbított határidőig sem kaptam választ, ezért kérem annak haladéktalan teljesítését!

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. április 2.

Üdvözlettel:

Borbás Sándor

Tisztelt MÁV-START Zrt. közadat!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek értelmében az adatgazdáknak alapesetben 15 napon belül választ kell adniuk az adatigénylésekre.

Adatigénylésemre a meghosszabbított határidőig sem kaptam választ, ezért kérem annak haladéktalan teljesítését!

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. április 3.

Üdvözlettel:

Borbás Sándor

Tisztelt MÁV-START Zrt. közadat!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek értelmében az adatgazdáknak alapesetben 15 napon belül választ kell adniuk az adatigénylésekre.

Adatigénylésemre a meghosszabbított határidőig sem kaptam választ, ezért kérem annak haladéktalan teljesítését!

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. április 4.

Üdvözlettel:

Borbás Sándor

Tisztelt MÁV-START Zrt. közadat!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek értelmében az adatgazdáknak alapesetben 15 napon belül választ kell adniuk az adatigénylésekre.

Adatigénylésemre a meghosszabbított határidőig sem kaptam választ, ezért kérem annak haladéktalan teljesítését!

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. április 5.

Üdvözlettel:

Borbás Sándor

MÁV-START Zrt. közadat, MÁV-START Zrt.

1 Melléklet

Tisztelt Adatigénylő!

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján Társaságunkhoz 2024.02.29. napon beérkezett közérdekű
adatigénylésével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk.[1][1]

 

Az adatigénylésének megfelelően az alábbi táblázat tartalmazza 2024.
február hónapra vonatkozóan a 10 módváltott mellékvonal MÁV-START által
értékesített díjtermékeinek utazásszám értékeit.

 

Vasútvonal vagy MÁV-START
annak érintett díjtermékek
szakasza utazásszám
értéke
38-as vonal
Somogyszob - 736
Nagyatád
47-es vonal
(Dombóvár-) 1435
Godisa - Komló
78-as vonal
Balassagyarmat 67
- Ipolytarnóc
szakasz
89-es vonal
(Miskolc-Tiszai 411
-) Nyékládháza
-Tiszaújváros
98-as vonal
Abaújszántó - 13
Hidasnémeti
szakasz
103-as vonal
Karcag - 33
Tiszafüred
114-es vonal
(Mátészalka -) 46
Kocsord alsó -
Csenger
121-es vonal
Mezőhegyes - 95
Újszeged
szakasz
125-ös vonal
Mezőhegyes - 26
Battonya
szakasz
146-os vonal
Kunszentmárton 32
- Lakitelek
szakasz

 

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a fenti táblázat nem tartalmazza azokat az
utasokat, akik:

-           vármegye vagy országbérlettel utaztak;

-           helyettesítő vonaljeggyel utaztak

-           nem gépi kiadású vagy viszonylatmegjelölés nélküli jeggyel
utaztak;

-           jogszabály alapján díjmentesen utaztak (65 év felettiek, 6 év
alattiak, utazási jogosultsággal rendelkező határon túli magyarok);

-           START Klub Bónusz, VIP vagy Prémium kártyával utaztak;

-           vasutasok, egyéb díjmentes utasok (pl.: hatósági személyek)

 

Tájékoztatjuk, hogy a VOLÁNBUSZ[2][2] és a MÁV-START részére az alábbi
adatok tekintetében benyújtott adatigénylését a MÁV-START teljesíti. A
VOLÁNBUSZ által rendelkezésre bocsátott adatok alapján a 2024.02.01. és
2024.02.29. közötti időszakban eladott helyettesítő vonaljegyek és más
vonatjeggyel vagy egyéb utazásra alkalmas igazolással utazók száma – ezen
utasok regisztrálása az autóbuszokon számlálójegyekkel történik –,
valamint a módváltásban érintett autóbuszok fedélzetén validátorokkal
regisztrált ország- és vármegyebérletek számát (megállóhelyre lebontva) a
mellékelt dokumentumban található táblázatok tartalmazzák. A táblázatban a
121-es vonalra megadott értékesítési és validációs adatok göngyölten
tartalmazzák a 125-ös vonal adatait is.

 

A számlálójegyeket azon utazók esetében rögzítették, akik

-           jogszabály alapján díjmentesen utaznak (6 év alattiak, 65 év
felettiek);

-           előre váltott vasúti jeggyel, bérlettel rendelkeznek;

-           vasutas arcképes igazolvánnyal, vagy egyéb díjmentességre
jogosító igazolvánnyal utaznak;

-           a 2023. decemberi menetrendváltásig vármegye- vagy
országbérlettel utaztak.

Felhívjuk a figyelmét, hogy az adatok nem tartalmaznak minden olyan utast,
akik a módváltott vonalak által érintett települések között utaznak.
Növeli az adott viszonylatokon közlekedő utasok számát az, hogy ott
nemcsak a vonat és a pótlóbusz kínál ingázási, illetve közlekedési
lehetőséget, hanem a Volánbusz is. Adataink alapján a Volánbusz menetrend
szerinti járatai is átvették a helyi utasok egy részét, amire részben az
ország- és vármegyebérletek teremtették meg a lehetőséget. Az új
díjtermékek bevezetésének egyik fő oka éppen az volt, hogy szűnjön meg az
évtizedes kényszer, hogy az utasok a Volánbusz és a vasút szolgáltatásai
közül szigorúan csak az egyiket használhassák. Ma már minden napos, hogy
egy térségen belül az úticél és időpont függvényében ezeket a
szolgáltatásokat felváltva használják.

 

Budapest, 2024. április

 

Üdvözlettel:

MÁV-START Zrt.

 

 

 

idézett részek megjelenítése