Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Metzger Mária, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az ETO szervezetei részére nyújtott önkormányzati támogatások

We're waiting for Metzger Mária to read a recent response and update the status.

Tisztelt Győr Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Legyen szíves elektronikus másolatban megküldeni részemre a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata és

a) az ETO JÖVŐJÉÉRT Alapítvány,
b) az ETO Futsal Club,
c) a Győri ETO Futball Club,
d) a GYŐRI ETO HOCKEY CLUB SPORTEGYESÜLET,
e) a Győri ETO Kézilabda Club,
f) a Győri ETO Kézilabda Szurkolók Egyesülete
g) a Győri ETO Kézilabda Utánpótlásért Közhasznú Alapítvány,
h) a Bakfis Handball ETO Kft.,
i) a CBA ETO PARK Kft.,
j) a Divat ETO Park Kft.,
k) az ETO ÉLMÉNYKÖZPONT Kft.,
l) az ETO Férfi Kézilabda Club Kft.,
m) az ETO Futsal Kft.,
n) az ETO KALANDPARK Kft.,
o) az ETO PARK CELEBRATION Kft.,
p) az ETO PARK FITTNESS Kft.,
q) az ETO PARK Irodaház Kft.,
r) az ETO PARK Kft.,
s) az ETOPrint Nyomdaipari Kft.,
t) az ETO SELDON Bt.,
u) a GYŐRI ETO FC Kft.
v) a MESSZI ETO Kft.

között 2010. január 1-je óta a jelen adatkérés benyújtásának napjáig megkötött szerződéseket, megállapodásokat, valamint a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata által a felsorolt jogi személyek számára pályázat alapján vagy egyéb jogcímen 2010. január 1-je óta a jelen adatkérés benyújtásának napjáig teljesített kifizetések listáját a kifizetés jogcíme, összege és dátuma szerinti bontásban.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. augusztus 27.

Üdvözlettel:

Metzger Mária

Dr. Nagy.Klára, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

3 Attachments

Tisztelt Metzger Mária!

 

Csatoltan megküldöm Önnek a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának
válaszlevelét.

 

Tisztelettel:

 

 

Dr. Nagy Klára

csoportvezető

 

Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Jogi és Önkormányzati Osztály

Önkormányzati Csoport

 

9021 Győr, Városház tér 1.

Tel.: + 36 96 500-406

Fax: + 36 96 500-160

 

[1]Leírás: cid:[email protected]

 

 

References

Visible links

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Metzger Mária, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.