Az érvényes diplomata-útlevek darabszáma

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Külügyminisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény (a továbbiakban: Utv.) 12. § (2) bekezdése szerint az a személy, aki a köztársasági elnök, a miniszterelnök, az Országgyűlés elnöke vagy a külpolitikáért felelős miniszter megbízásából diplomáciai küldetéssel utazik külföldre, továbbá az, akinek az útlevéllel történő ellátását rendkívül indokolt esetben az irányítást (felügyeletet) gyakorló miniszter javaslatára a külpolitikáért felelős miniszter engedélyezte, kizárólag az utazás időtartamára érvényes diplomata-útlevelet kaphat.

Kérem, szíveskedjen részemre, a feladó e-mail címére megküldeni:

1.) a fenti jogszabályhely alapján kiadott, az adatkérés időpontjában érvényes diplomata-útlevek darabszámát, valamint

2.) a kiadást kezdeményezők alábbi bontása szerint kiadott diplomata-útlevelek darabszámát (a polgári hírszerzési tevékenység irányításáért felelős miniszter e feladatkörében engedélyezett diplomata-útlevek adatai nélkül):
a) a köztársasági elnök,
b) a miniszterelnök,
c) az Országgyűlés elnöke,
d) a külpolitikáért felelős miniszter,
e) egyéb miniszter;

3.) azon fenti diplomata-útlevelek darabszámát, amelyek esetében az okmány érvényessége öt évnél rövidebb időtartamban került megállapításra.

Az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) szerint személyes adat az azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ. A fenti kérdésekben szereplő adatok statisztikai adatok, azok konkrét személyhez nem kapcsolhatók, ezért az adatkérés nem utasítható el azon a címen, hogy az személyes adatok megismerésére vonatkozik.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. július 7.

Üdvözlettel:

dr. Varga Gábor

Közérdekű Adatigénylések, Külügyminisztérium

2 Attachments

[1]címer

KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

 

Tisztelt Uram!

 

Megkeresésével kapcsolatban csatoltan találja a Külgazdasági és
Külügyminisztérium tájékoztatását.

 

Üdvözlettel:

 

Külgazdasági és Külügyminisztérium

 

 

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Külgazdasági és Külügyminisztérium!

A KKM/23830-2/2020/Adm iktatószámú ügyben a válaszadási határidő augusztus hatodikán lejárt, további megosszabításra, illetve elutasításra nincs lehetőség, ezért kérem, hogy válaszukat mielőbb megküldeni szíveskedjenek.

Üdvözlettel:

dr. Varga Gábor

Közérdekű Adatigénylések, Külügyminisztérium

2 Attachments

 

[1]címer

KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

 

Tisztelt Uram!

 

Megkeresésével kapcsolatban csatoltan találja a Külgazdasági és
Külügyminisztérium tájékoztatását.

 

Üdvözlettel:

 

Külgazdasági és Külügyminisztérium

 

 

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Külgazdasági és Külügyminisztérium!

A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 12. § (2) bekezdése alapján kiadott diplomata-útlevél érvényessége KIZÁRÓLAG AZ ÉRINTETT UTAZÁSÁNAK IDŐTARTAMÁRA LEHET ÉRVÉNYES, a miniszter megbízatásának várható végéhez, azaz a 2022-es országgyűlési választás előrelátható időpontjához igazodó érvényesség megállapítása jogellenes.

Egyébként is életszerűtlen lenne, ha a miniszter megbízásának utolsó napján kiadott diplomata útlevelek érvényessége mindössze egyetlen napra korlátozódna.

Üdvözlettel:

dr. Varga Gábor