Tisztelt Magyar Nemzeti Bank!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

az MNB Értéktár programjának vásárlásait megalapozó értékbecsléseket eredeti formájukban és teljes terjedelmükben, az alábbi felsorolás szerint.

1. Vaszary János: Kereszténység c. festménye – Plesznivy Edit művészettörténész, Einspach Gábor igazságügyi szakértő

2. Gulácsy Lajos: A mulatt férfi és a szoborfehér asszony c. festménye – a Szépművészeti Múzeum és a Magyar Nemzeti Galéria vásárlási bizottsága

3. Orbán Dezső: A nagy akt c. festménye – Einspach Gábor igazságügyi szakértő

4. Kövesi István festménygyűjteménye - a Magyar Nemzeti Galéria művészettörténészeiből álló vásárlási bizottság

5. Klaniczay Júlia és Galántai György: Artpool dokumentumgyűjteménye – a Szépművészeti Múzeum kortárs művészeti szakértőiből álló vásárlási bizottsága

6. Péterváry István: Törökkori és újkori fegyverekből álló gyűjteménye – dr. Kedves Gyula ezredes, fegyvertörténész, múzeológus, Berecz Mátyás múzeumigazgató, Dobó István Vármúzeum

7. Bachman Gábor építészeti gyűjteménye – Finta Sándor, Ritoók Pál, Petrányi Zsolt

8. Moholy-Nagy László gyűjteménye – Lengyel László művészettörténész-muzeológus, Szépművészeti Múzeum, valamint a Szépművészeti Múzeum vásárlási bizottsága

9. Munkácsy Mihály: Krisztus Pilátus előtt c. festménye – dr. Virág Judit igazságügyi szakértő, Einspach Gábor igazságügyi szakértő, dr. Bellák Gábor igazságügyi szakértő

10. Törő István: Erdélyi ezüsttallérok gyűjteménye – dr. Gedai István volt igazságügyi szakértő, a Magyar Nemzeti Múzeum nyug. főigazgatója, dr. Kahler Frigyes igazságügyi szakértő, numizmatikus, Nudelman László numizmatikus, aukcionátor, dr. Tóth Csaba, Magyar Nemzeti Múzeum Éremtár

11. Tiziano Vecellio: Mária gyermekével és Szent Pállal c. festménye – Lengyel László művészettörténész-főmuzeológus, igazságügyi szakértő, UNIQA Biztosító Értékbecslése

Amennyiben az értékbecsléseket álláspontjuk szerint szerzői jog védi, kérem, közöljék, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény mely részei alapján vélelmezik ezt a védettséget.

Küldjék meg továbbá ez esetben az értékbecslők eredeti nyilatkozatát a szerzői jogok kezeléséről, illetve az értékbecslés közzétételének kifejezett tilalmáról.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. augusztus 19.

Üdvözlettel:

Tordai Bence

Tisztelt Magyar Nemzeti Bank!

Felhívom szíves figyelmüket, hogy az adatszolgáltatásra törvényileg szabott határidő lejárt.
Kérem az adatigénylésem mielőbbi teljesítését, ellenkező esetben kénytelenen leszünk a nyilvánossághoz ill. az igazságszolgáltatási szervekhez fordulni.

Üdvözlettel:

Tordai Bence

MNB Kommunikáció/Információ, Magyar Nemzeti Bank

Tisztelt Tordai Bence!

A témában küldött megkeresésével a Magyar Nemzeti Bank érdemben foglalkozik.
Hamarosan válaszolunk Önnek, addig kérjük szíves türelmét.

Tisztelettel:

KOMMUNIKÁCIÓS ÉS PÉNZÜGYI ISMERETTERJESZTÉSI
IGAZGATÓSÁG
Magyar Nemzeti Bank
Kommunikáció

Tel.: + 36 (1) 428-2709
Fax: + 36 (1) 429-8000
E-mail: [email address]

idézett részek megjelenítése

MNB Kommunikáció/Információ, Magyar Nemzeti Bank

Tisztelt Tordai Bence!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján előterjesztett adatigénylésre tájékoztatom, hogy a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényre (Szjt.) szerzői jogi védelemben részesíti azon műveket, melyek alkotója szakmai kérdésekről egyéni, eredeti módon ki fejtett gondolatait tartalmazza. Az Infotv. a szellemi tulajdonhoz fűződő jogra tekintettel lehetőséget ad a közérdekű adatok nyilvánosságának korlátozására. Tekintettel arra, hogy az értékbecslésekben a közérdekű adatok és a szerző szellemi tevékenységéből fakadó gondolatok egyértelműen nem elválasztható módon jelennek meg, így a közérdekű adatigénylésnek a közérdekű adatokra vonatkozó általános tájékoztatással az alábbiak szerint teszünk eleget.

A kérelemben megjelölt műtárgyakról és gyűjteményekről az értékbecslők véleménye a következők szerint foglalható össze:

1. Vaszary János: Kereszténység c. festménye – Plesznivy Edit művészettörténész, Einspach Gábor igazságügyi szakértő

Az értékbecslők – figyelembe véve a festménynek az életműben elfoglalt kiemelkedő fontosságát és Vaszary János jelentőségét a magyar festészet történetében – a kép belföldi forgalmi értékét egybehangzóan 40 millió forintban határozták meg.

2. Gulácsy Lajos: A mulatt férfi és a szoborfehér asszony c. festménye – a Szépművészeti Múzeum és a Magyar Nemzeti Galéria vásárlási bizottsága

Az értékbecslők a festményt 42 millió forintért határozottan megvásárlásra javasolták.

3. Orbán Dezső: A nagy akt c. festménye – Einspach Gábor igazságügyi szakértő

Az értékbecslő – figyelembe véve a magyarországi műkincspiac állapotát, a mű múzeumi kvalitásait, a művész jelentőségét, elhelyezkedését a műkereskedelem értékrendjében, az adott mű életműben betöltött helyét és a kép állapotát is – a festmény forgalmi értékét 55-65 millió forint közötti összegben határozta meg.

4. Kövesi István festménygyűjteménye - a Magyar Nemzeti Galéria művészettörténészeiből álló vásárlási bizottság

A vásárlási bizottság a 115 db műtárgyért a 795 millió Ft vételárat reálisnak tartotta és a megvásárlást javasolta.

5. Klaniczay Júlia és Galántai György: Artpool dokumentumgyűjteménye – a Szépművészeti Múzeum kortárs művészeti szakértőiből álló vásárlási bizottsága

A vásárlási bizottság az összeget – 285 000 EUR – kiemelten kedvezőnek tartotta, és egyöntetűen a vásárlás mellett foglalt állást.

6. Péterváry István: Törökkori és újkori fegyverekből álló gyűjteménye – dr. Kedves Gyula ezredes, fegyvertörténész, múzeológus, Berecz Mátyás múzeumigazgató, Dobó István Vármúzeum

Dr. Kedves Gyula a gyűjtemény értékét 50 millió forintra értékelte.
Berecz Mázsás véleménye szerint a kérdéses anyag becsült értéke 60 millió Forint.

7. Bachman Gábor építészeti gyűjteménye – Finta Sándor, Ritoók Pál, Petrányi Zsolt

A modellek, a festmények és a rajzok a dekonstruktív építészet egyedülálló hazai műegyüttesét alkotják, amely az 1996-os Velencei Építészeti Biennálén a Magyar Pavilonban egyedülálló sikert ért el. A bizottság ezért a vásárlási pályázatot támogatta, annak árkalkulációját megalapozottnak, reálisnak tartotta.

8. Moholy-Nagy László gyűjteménye – Lengyel László művészettörténész-muzeológus, Szépművészeti Múzeum, valamint a Szépművészeti Múzeum vásárlási bizottsága

Az MNB Értéktár Programja által kifizetett összeg alacsonyabb volt az értékbecslő által megjelölt összegnél.

A gyűjtemény alapos vizsgálata és a művész nemzetközi árainak figyelembe vétele mellett a vásárlási bizottság többszöri egyeztetés után 50 millió forint vételáron javasolta a gyűjtemény és a festmények megvásárlását, a gyűjtemény árát 20 millió fointra, a festményekét pedig 30 millióra értékelve. Ez közel 40 millió forinttal kevesebb az eredetileg kért vételárnál.

9. Munkácsy Mihály: Krisztus Pilátus előtt c. festménye – dr. Virág Judit igazságügyi szakértő, Einspach Gábor igazságügyi szakértő, dr. Bellák Gábor igazságügyi szakértő

A Munkácsy-festmények értékbecslését nem az MNB rendelte meg, ezért annak részleteiről tájékoztatást nem áll módunkban adni.

10. Törő István: Erdélyi ezüsttallérok gyűjteménye – dr. Gedai István volt igazságügyi szakértő, a Magyar Nemzeti Múzeum nyug. főigazgatója, dr. Kahler Frigyes igazságügyi szakértő, numizmatikus, Nudelman László numizmatikus, aukcionátor, dr. Tóth Csaba, Magyar Nemzeti Múzeum Éremtár

Dr. Gedai István a tervezett – szerződéses ajánlat szerinti – vételárat reálisnak értékelte.
Dr. Kahler Frigyes szerint az 1 100 000 000.- Ft vételár értékarányos.
Nudelman László a gyűjtemény teljes értékét 3 450 000 – 3 750 000 euróra becsülte.
Dr. Tóth Csaba a gyűjtemény tervezett – szerződéses ajánlat szerinti – vételáron történő megvételét feltétlenül javasolta.
Az értékbecslések a reális forgalmi érték meghatározása mellett külön is kiemelték – az érmék ritkasága, állapota és kollekciós jellege alapján –, hogy a gyűjtemény világszínvonalú és valójában felbecsülhetetlen értéket képvisel. A gyűjtemény létrehozása a mai viszonyok között még korlátlan összeggel is lehetetlen volna.

11. Tiziano Vecellio: Mária gyermekével és Szent Pállal c. festménye – Lengyel László művészettörténész-főmuzeológus, igazságügyi szakértő, UNIQA Biztosító Értékbecslése

Az értékbecslő a mű jelenlegi reális forgalmi értékét 15 millió euróban határozta meg azzal a megjegyzéssel, hogy ez az érték a jövőben várhatóan növekedni fog.

Tisztelettel:

KOMMUNIKÁCIÓS ÉS PÉNZÜGYI ISMERETTERJESZTÉSI
IGAZGATÓSÁG
Magyar Nemzeti Bank
Kommunikáció

Tel.: + 36 (1) 428-2751
Fax: + 36 (1) 429-8000
E-mail: [email address]

idézett részek megjelenítése