Az Eötvös út 50. alatti ingatlan északi homlokzatának átalakítása

Normafa Park Fenntartó és Üzemeltető Intézmény nem kapta meg a kért információt.

Tisztelt Normafa Park Fenntartó és Üzemeltető Intézmény!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, hogy szíveskedjenek honlapjukon nyilvánosságra hozni és elektronikus úton részemre megküldeni, hogy az Eötvös út 50. alatti ingatlan északi, az egykori Eötvös út felső szakasza, új nevén dr. Kopp Mária sétány felé eső homlokzatának átalakítására, a bejárat kialakítására kötött szerződést.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. március 13.

Üdvözlettel:

Sipos Péter

Tisztelt Sipos Péter!

A Normafa Park Fenntartó és Üzemeltető Intézményhez elektronikus úton érkezett közérdekű adatigénylésére hivatkozással tájékoztatom, hogy az adatigénylésben szereplő munkálatokra az Intézmény nem kötött szerződést.

Tisztelettel:

Mikó Gergely igazgató úr megbízásából

Szabó Orsolya

idézett részek megjelenítése

Tisztelt [email address]!

Köszönettel nyugtázom válaszukat. Kérem szíves tájékoztatásukat arról, hogy ki végezte és engedélyezte a szóban forgó munkákat.

Üdvözlettel:

Sipos Péter

1 Melléklet

Tisztelt Sipos Péter!

 

Az Önkormányzat végezte el a szóban forgó munkát.

 

Mikó Gergely igazgató úr megbízásából:

 

Üdvözlettel,

 

idézett részek megjelenítése