Az Eötvös út 50. alatti ingatlan költségei

Sipos Péter made this Közérdekűadat request to Normafa Park Fenntartó és Üzemeltető Intézmény

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Normafa Park Fenntartó és Üzemeltető Intézmény!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, hogy szíveskedjenek honlapjukon nyilvánosságra hozni és elektronikus úton részemre megküldeni, hogy az Eötvös út 50. alatti ingatlan fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatosan milyen összegű kiadások merültek fel a 2020, 2021., 2022. években. Kérem, hogy a költségeken belül az alábbi tételeket szíveskedjenek külön is kimutatni
o energia költségek
o egyéb közüzemi kiadások
o fenntartási és beruházási kiadások

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. március 13.

Üdvözlettel:

Sipos Péter

Tisztelt Normafa Park Fenntartó és Üzemeltető Intézmény!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

2023. március 13-án közérdekű adatigénylést nyújtottam be, kérve, hogy szíveskedjenek honlapjukon nyilvánosságra hozni és elektronikus úton részemre megküldeni, hogy az Eötvös út 50. alatti ingatlan fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatosan milyen összegű kiadások merültek fel a 2020, 2021., 2022. években. Kérem, hogy a költségeken belül az alábbi tételeket szíveskedjenek külön is kimutatni
o energia költségek
o egyéb közüzemi kiadások
o fenntartási és beruházási kiadások

A válaszadásra nyitvaálló törvényes határidő már régen letelt, de a kért információkat nem kaptam meg, ezért kérem, hogy adatigénylésemnek haladéktalanul tegyenek eleget. További késedelem esetén kénytelen leszek a Nemzeti Adatvédelmi- és Információszabadság Hatósághoz fordulni.

Kelt: 2023. március 31.

Üdvözlettel:

Sipos Péter

1 Attachment

Tisztelt Sipos Péter Úr!

 

Igazgató úr megbízásából a Normafa Park Intézményhez elektronikus úton
benyújtott közérdekű adatigénylésével kapcsolatban tájékoztatom, hogy az
információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény 29. § (2) bekezdése alapján a válaszadási határidő 15
nappal meghosszabbításra került tekintettel arra, hogy az adatigénylés
jelentős terjedelmű adatra vonatkozik.

 

Üdvözlettel,

 

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Sipos Péter!

A Normafa Park Fenntartó és Üzemeltető Intézményhez elektronikus úton érkezett közérdekű adatigénylésére hivatkozással az alábbi tájékoztatást adom:

Az adatigénylésben szereplő időszakban az energia költségek összege: 32.422.379,- Ft.

Az Intézménynél egyéb közüzemi kiadás nem merült fel.

Az Intézmény fenntartási, beruházási kiadásokra vonatkozó adattal nem rendelkezik.

Tisztelettel:

Mikó Gergely igazgató úr megbízásából

Szabó Orsolya

idézett részek megjelenítése