Tisztelt Normafa Park Fenntartó és Üzemeltető Intézmény!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Korábbi, a parkoló használatával kapcsolatos adatigénylésemre adott válaszukban azt írták, hogy havi parkoló bérletet válthatnak az Intézménnyel bérleti jogviszonyban lévő cégek. Ezzel kapcsolatban kérem, szíveskedjenek az alábbiakról tájékoztatni:
• mely cégek váltottak havi parkolási bérletet?
• az egyes cégek hány járműre váltottak bérletet?
• mennyibe kerül az egy jármű parkolását lehetővé tevő havi bérlet?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. június 8.

Üdvözlettel:

Sipos Péter

1 Attachment

Tisztelt Sipos Péter!

 

A Normafa Park Fenntartó és Üzemeltető Intézményhez elektronikus úton
érkezett közérdekű adatigénylésére hivatkozással az alábbi tájékoztatást
adom:

 

A Bp. Essentials Kft. 3 gépjármű, a Wintersport Kft. 5 gépjármű részére
rendelkezik bérlettel.

 

A havi bérlet: 4000 Ft+Áfa/gépjármű.

 

 

Mikó Gergely igazgató úr megbízásából:

 

Üdvözlettel,

 

idézett részek megjelenítése