Az Eötvös út 46. alatti parkolóra kiadott bérletek feltételei

Sipos Péter made this Közérdekűadat request to Normafa Park Fenntartó és Üzemeltető Intézmény

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Normafa Park Fenntartó és Üzemeltető Intézmény!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Korábbi, a parkoló használatával kapcsolatos adatigénylésemre adott válaszukban azt írták, hogy havi parkoló bérletet válthatnak az Intézménnyel bérleti jogviszonyban lévő cégek. Ezzel kapcsolatban kérem, szíveskedjenek az alábbiakról tájékoztatni:
• mely cégek váltottak havi parkolási bérletet?
• az egyes cégek hány járműre váltottak bérletet?
• mennyibe kerül az egy jármű parkolását lehetővé tevő havi bérlet?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. június 8.

Üdvözlettel:

Sipos Péter

1 Attachment

Tisztelt Sipos Péter!

 

A Normafa Park Fenntartó és Üzemeltető Intézményhez elektronikus úton
érkezett közérdekű adatigénylésére hivatkozással az alábbi tájékoztatást
adom:

 

A Bp. Essentials Kft. 3 gépjármű, a Wintersport Kft. 5 gépjármű részére
rendelkezik bérlettel.

 

A havi bérlet: 4000 Ft+Áfa/gépjármű.

 

 

Mikó Gergely igazgató úr megbízásából:

 

Üdvözlettel,

 

idézett részek megjelenítése