Az Eötvös út 46. alatti parkoló használata

Sipos Péter made this Közérdekűadat request to Normafa Park Fenntartó és Üzemeltető Intézmény

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

A(z) Normafa Park Fenntartó és Üzemeltető Intézmény által végrehajtandó, az igénylés kezelésével kapcsolatos belső felülvizsgálatra várakozik.

Tisztelt Normafa Park Fenntartó és Üzemeltető Intézmény!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Az Eötvös út 46. sz. alatti ingatlanon (9133/6 hrsz.) parkolót alakítottak ki a Normafa Park Fenntartó és Üzemeltető Intézmény számára. Az intézmény gépjárművein kívül kik és milyen feltételekkel használhatják a parkolót? Amennyiben bármely szervezettel, vagy magánszeméllyel szerződés született a parkoló használatára, kérem, szíveskedjenek annak/azoknak elektronikus másolatát részemre megküldeni.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. március 1.

Üdvözlettel:

Sipos Péter

Tisztelt Normafa Park Fenntartó és Üzemeltető Intézmény!

2023. március 1-én az alábbi adatigénylést nyújtottam be Önöknek: "Az Eötvös út 46. sz. alatti ingatlanon (9133/6 hrsz.) parkolót alakítottak ki a Normafa Park Fenntartó és Üzemeltető Intézmény számára. Az intézmény gépjárművein kívül kik és milyen feltételekkel használhatják a parkolót? Amennyiben bármely szervezettel, vagy magánszeméllyel szerződés született a parkoló használatára, kérem, szíveskedjenek annak/azoknak elektronikus másolatát részemre megküldeni."

A válaszadásra nyitvaálló törvényes határidő 2023. március 16–án letelt, de a kért információkat nem kaptam meg, ezért kérem, hogy adatigénylésemnek haladéktalanul tegyenek eleget. Amennyiben válaszuk továbbra is elmarad, kénytelen leszek az ügyben a NAIH-hoz fordulni.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. március 20.

Üdvözlettel:

Sipos Péter

Tisztelt Sipos Péter!

Az épület melletti parkolót a Normafa Park dolgozói, valamint a Normafa Park intézménnyel munka kapcsolatban lévő társszervek dolgozói: Önkormányzat, Gesz, B+N, Fáber, MOM Sport, Rendészet, Rendőrség, Katasztrófavédelem, ÖPVE, Penta Kft, stb. a munkához díjmentesen használhatják.
Esetenként a Normafa Park intézménnyel közösen szervezett szabadidő és diáksport rendezvények szervezői szintén díjmentesen használhatják a parkolót a rendezvényekhez kapcsolódóan.
Havi parkoló bérletet válthatnak az Intézménnyel bérleti jogviszonyban lévő cégek.

Tisztelettel:

Mikó Gergely igazgató úr megbízásából

Rockov Ildikó
gazdasági ügyintéző

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Normafa Park Fenntartó és Üzemeltető Intézmény!

Köszönettel nyugtázom válaszukat az Eötvös út 46. alatti parkoló használatával kapcsolatos adatigénylésemre. A választ részben hiányosnak tarom, mert nem derül ki belőle, hogy az intézménnyel bérleti jogviszonyban lévő cégek milyen feltételekkel juthatnak parkolási bérlethez.
Kérem, legyenek szívesek válaszként megírni, hogy mely cégek válthatnak/váltottak parkolási bérletet, az egyes cégek hány gépjármű részére vettek bérletet és parkolóhelyenként mennyit fizetnek a havi bérletért.

Üdvözlettel:

Sipos Péter