Az Eötvös út 10-14. alatt tervezett lakópark településképi engedélyezése

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Tisztelt Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, hogy szíveskedjenek honlapjukon nyilvánosságra hozni és elektronikus úton részemre megküldeni az Eötvös út 10-14. alatt tervezett lakópark településképi engedélyezésével kapcsolatban a polgármester 61/2019 és 2/2020 sz. településképi véleményét, valamint a tervtanácsnak az ügyben hozott határozatait.

Hozzájárulok ahhoz, hogy adatigénylésemet és az arra adott választ az Önkormányzat honlapján nyilvánosságra hozzák.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. november 30.

Üdvözlettel:

Sipos Péter

Molnár Viktória, Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Sipos Péter!

Köszönettel vettük megkeresését, melyet továbbítottam a közérdekű adatigényléssel foglalkozó kollégámnak.

Üdvözlettel:

Molnár Viktória

Budapest Főváros XII.kerület Hegyvidéki
Polgármesteri Hivatal
Polgármesteri és Jegyzői Törzskar
1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.
www.hegyvidek.hu


Mielőtt kinyomtatja ezt a levelet, környezetvédelmi okokból gondolja meg, valóban szükséges-e a művelet.

idézett részek megjelenítése

Jónai Zsuzsanna dr., Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2 Melléklet

Tisztelt Sipos Péter!

 

Jegyző asszony megbízásából csatoltan küldöm közérdekű adatigénylésével
kapcsolatos válaszunkat.

 

Tisztelettel:

 

dr. Schrammné dr. Jónai Zsuzsanna

jegyzői referens

 

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Polgármesteri Hivatal

1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.

Tel: (+36 1) 224-5900/5109

Tel: (+36) 70 9389621

e-mail: [1][email address]

[2]www.hegyvidek.hu

 

[3]cid:[email protected]

Mielőtt kinyomtatja ezt a levelet, környezetvédelmi okokból gondolja meg,
valóban szükséges-e a művelet.

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.hegyvidek.hu/

Tisztelt Jónai Zsuzsanna dr.!

2020. november 30-án adatigénylést nyújtottam be kérve, hogy szíveskedjenek honlapjukon nyilvánosságra hozni és elektronikus úton részemre megküldeni az Eötvös út 10-14. alatt tervezett lakópark településképi engedélyezésével kapcsolatban a polgármester 61/2019 és 2/2020 sz. településképi véleményét, valamint a tervtanácsnak az ügyben hozott határozatait.
2020. december 15-én arról tájékoztattak, hogy a veszélyhelyzeti szabályozás miatt a válaszadási határidő 45 nap. Ez a határidő 2021. január 15-én lejárt, azonban a kért dokumentumokat nem kaptam meg.
Kérem, hogy a kért iratok másolatát haladéktalanul küldjék meg! További késedelmük esetén kénytelen lesz az Adatvédelmi Hatósághoz fordulni.

Üdvözlettel:

Sipos Péter

Tisztelt Jónai Zsuzsanna dr.!

2020. november 30-án adatigénylést nyújtottam be kérve, hogy szíveskedjenek honlapjukon nyilvánosságra hozni és elektronikus úton részemre megküldeni az Eötvös út 10-14. alatt tervezett lakópark településképi engedélyezésével kapcsolatban a polgármester 61/2019 és 2/2020 sz. településképi véleményét, valamint a tervtanácsnak az ügyben hozott határozatait.
2020. december 15-én arról tájékoztattak, hogy a veszélyhelyzeti szabályozás miatt a válaszadási határidő 45 nap. Ez a határidő 2021. január 15-én lejárt, azonban a kért dokumentumokat nem kaptam meg.
Kérem, hogy a kért iratok másolatát haladéktalanul küldjék meg! További késedelmük esetén keresetet nyújtok be az illetékes bíróságnál, hogy kikényszerítsem az igényelt dokumentumok kiadását.

Üdvözlettel:

Sipos Péter

Jónai Zsuzsanna dr., Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Levélíró!

Tájékoztatom, hogy 2021. december 17. és december 31. között szabadságon
vagyok.

Távollétem alatt leveleimhez korlátozottan férek hozzá. Sürgős esetben
kérem, keresse dr. Gere Kornália jegyzői referenst a
[email address] e-mail címen.

Levelére legkorábban 2022. január 3-án tudok válaszolni.

Üdvözlettel:

dr. Schrammné dr. Jónai Zsuzsanna
jegyzői referens