Az Emberbarát Alapítvány 2020. évi beszámolója szerződés teljesítéséről / a 13/2021. (V.6.) önkormányzati határozat (polgármesteri döntés) előterjesztése

Bódis Lajos made this Közérdekűadat request to Budapest VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Budapest VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a 13/2021. (V.6.) számú önkormányzati határozat (polgármesteri döntés) előterjesztését, a hozzá tartozó mellékletekkel (az Emberbarát Alapítvány 2020. évi beszámolóját az önkormányzattal kötött szerzdődés teljesítéséről)

Hozzáteszem, az Infotv. alapján az önkormányzati előterjesztéseket, beleértve nyilvánvalóan az értelmüket adó mellékleteket, a változtatás után (az előterjesztés idejétől) azonnal nyilvánosságra kell hozni az önkormányzat honlapján, ami elmaradt.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. május 7.

Üdvözlettel:

Bódis Lajos hozzászólt ()

Estig felkerült az előterjesztés is a honlapra, köszönöm. Az itt küldött igénylés ezután okafogyott, próbálom átállítani.

JogiIroda, Budapest VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Tisztelt Bódis Lajos!

 

Csatoltan küldjük Önnek a 2021.05.07-i közérdekű adatkérésére vonatkozó
válaszlevelet.

 

Tisztelettel:

 

Budapest Főváros VIII. kerület

Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal

Jegyzői Kabinet

Jogi Iroda

 

 

--------------------------------------------------------------------------

Mentsen meg egy fát! Csak akkor nyomtassa ki ezt a levelet, ha feltétlenül
szükséges!

Tisztelt Jogi Iroda!

Köszönöm az előterjesztés megküldését! Ugyanakkor, miután ma a honlapon is megjelent, ott megtalálom.

Elvi jellegű észrevételem, amelynek az önkormányzat több döntésénél gyakorlati jelentőségét tapasztaltam:

Az infotörvény az olvasatomban előírja, hogy az előterjesztés benyújtásakor - a pontos megfogalmazás szerint a változásokat követően azonnal - közzé kell tenni a honlapon.

Értelemszerű, hogy teljes terjedelmükben, tehát az értelmüket adó mellékletekkel együtt, nem pedig csak a döntés szándékának jelzését.

Tehát olyan véleményem szerint törvényesen nem fordulhat elő, hogy az állampolgárok csak a döntés után ismerhetik meg az előterjesztés tartalmát, a döntés előtt csak a választott politikusok és az általuk a bizottságokba behívott külsős tagok ismerhetik meg. Véleményem szerint ez a veszélyhelyzeti szabály mellett is így van, amikor is a - jelen esetben a polgármester által saját magának benyújtott - előterjesztésről a polgármester egyedül dönt.

A törvényhozói szándék véleményem szerint világos, és a veszélyhelyzet idején is értelmezhető: az állampolgárok részt vehessenek az önkormányzat működésében olyan módon, hogy az informális egyeztetésben részt vevő képviselőket, bizottsági tagokat és magát a polgármestert információikkal lássák el és a véleményükkel megismertethessék, ha indokoltnak látják.

Üdvözlettel:
Bódis Lajos