Az egyetemi hallgatói önkormányzat Alapszabályai

Az igénylés részben sikeres volt.

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Tisztelt Semmelweis Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az egyetemi hallgatói önkormányzat Alapszabályait 2010-től jelen adatigénylés teljesítéséig. Kérem, hogy amennyiben több módosítás is történt, mindegyik egykor hatályos egységes szerkezetbe foglalt alapszabály verziót küldjenek meg.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. március 2.

Üdvözlettel:

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Rektori Hivatal, Semmelweis Egyetem

1 Attachment

Ikt.szám: KS/JIF/125-6/2015.

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.                   

részére

                                                                                                         
    

Tárgy: közérdekű adatigénylés

 

 

 

 

Tisztelt Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.!

 

A 2015. március 2. napján a Semmelweis Egyetem Jogi és Igazgatósági
Főigazgatóságra elektronikus úton beérkezett négy darab közérdekű
adatigénylésével (Az egyetemi hallgatói önkormányzat Alapszabályai, Az
egyetemi hallgatói önkormányzat üléseinek jegyzőkönyve, HÖK szenátusi
tagok listája, Egyetemi HÖK személyi kifizetések) kapcsolatban kérem, hogy
közérdekű adatigénylését közvetlenül a Semmelweis Egyetem Hallgatói
Önkormányzat elnökéhez, Vámosi Péter elnök úrhoz szíveskedjék címezni
([email address]), vagy személyesen felkeresni a 1089 Budapest VIII.,
Nagyvárad tér 4. sz. alatt található Hallgatói Centrumot.

 

Budapest, 2015. március 04.

 

                                  

                        Szíves megértését kérve, tisztelettel:

 

                                                                                  
              Dr. Stefka Nóra 

 

 
 
 
Semmelweis Egyetem
Jogi és Igazgatási Főigazgatóság
1085 Budapest, Üllői út 26.
Tel: +36-1-459-1500, +36-1-2660450
E-mail:
[1][SE request email]

 

References

Visible links
1. mailto:[SE request email]

Szabó János hozzászólt ()

Jó példa, hogy lehet elbliccelni egy adatigénylést. Egy adatgazda van, ez maga az Egyetem. Az egyetem képviselője egy szervezeti egységhez utalja az adatigénylőt, amelyik pedig nem válaszol.
Az senkinek sem tűnik fel, hogy van egy egyetem, aminek nincs tudomása a saját HÖK-jének az aktuális és korábban volt alapszabályairól (pedig azokat az egyetemi szenátus hagyja jóvá), az pedig még viccesebb, hogy egy HÖK sem tud tájékoztatást adni saját jelenlegi és volt alapszabályairól, azok hatályosságának idejéről....
Ja, és az (egyébként nyilvános, hiszen szabályzatról van szó!!!) adatok kiadásának elbliccelése senkinek sem veti fel a felelősségét. Van min javítani a felsőoktatás jogi szabályozásán, ha ilyenek megtörténhetnek.....

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Tisztelt Rektori Hivatal!

Tisztázó kérdést szeretnénk feltenni. A válaszukat úgy kell értenünk, hogy az Egyetem nem kezeli a kért adatokat, és ezért utal egy egyébként önálló jogalanyisággal nem rendelkező adatgazdához? Amennyiben a kért adatokat az intézmény nem kezeli, akkor okkal tagadta meg az adatkérés teljesítését, az adatok nem kezelése persze egyéb természetű kérdéseket felvet. Amennyiben viszont az Egyetem kezeli az adatokat, akkor a megtagadás jogellenes.

Üdvözlettel:

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Rektori Hivatal, Semmelweis Egyetem

atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

1084 Budapest, Déri Miksa utca 10. 4. em. 9.

elérhetőség: [1][email address]

 KS/JIF/125-8/2015.

dr. Bodoky Tamás Richárd 

ügyvezető részére

 

 

Tisztelt Ügyvezető Igazgató Úr!

 

Hivatkozásul 2015. március 29. napján kelt elektronikus levelükben
foglaltakra, az alábbiakról szeretnénk Önöket tájékoztatni:

 

1.)    A Semmelweis Egyetemen 2015. február 19. napjától nem jogutód
szervezeti egységként a Jogi és Igazgatási Főigazgatóság vette át a
Rektori Hivatal korábbi feladatai egy részét. A Rektori Hivatal egyúttal
megszűnt.

2.)    A Semmelweis Egyetem önálló szervezeti egységei a Szervezeti és
Működési Szabályzat szerinti felelősségi jogkörökkel rendelkeznek. Külön
meghatalmazás nélkül a Semmelweis Egyetemet szervezeti egység (és annak
vezetője) nem képviseli, nevében nyilatkozatot nem tehet. Erre való
tekintettel sem a volt Rektori Hivatal, sem a Jogi és Igazgatási
Főigazgatóság nem tehet a Semmelweis Egyetem nevében nyilatkozatot.

3.)    Mint, ahogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot
is tájékoztattuk a hallgatói önkormányzat demokratikus alapelvek alapján
létrejövő érdekképviseleti szervezet, mely az anyagi jogi igény
tekintetében legitimációval, és mint ilyen közvetlen adatszolgáltatási
kötelezettséggel tartozik.

A hallgatói érdekképviseleti szervezet befolyásolás mentes működésének
alapelve azonban, hogy működését és működtetését csak és kizárólag
jogszabályok és belső szabályozók rendezzék. A fentiekre tekintettel az
Egyetem vezetői részéről csak és kizárólag a (jelzett és felmerülő
szabálytalanságok esetén induló) törvényes működés ellenőrzése érdekében –
csak és kizárólag jogszabályok és belső szabályozók által meghatározott
körben - történhet un. beavatkozás a hallgatói önkormányzat autonómiájába.

4.)    Itt szeretnénk kiemelni, hogy a Jogi és Igazgatási Főigazgatóság
nem tagadta meg az adatszolgáltatást, hanem tájékoztatatta az
adatigénylőt, hogy közvetlen információért forduljon a Semmelweis Egyetem
Hallgatói Önkormányzatának elnökéhez.

 

Kérem tisztelettel a fentiekben részletezett tájékoztatásunk elfogadását.

 

Budapest, 2015. április 10.

 

Tisztelettel és Üdvözlettel,

Dr. Stefka Nóra

Főigazgató

 
 
Semmelweis Egyetem
Jogi és Igazgatási Főigazgatóság
1085 Budapest, Üllői út 26.
Tel: +36-1-459-1500, +36-1-2660450
E-mail:
[2][SE request email]

 
>>> "Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft."
<[FOI #4120 email]> 2015.03.29. 13:23 >>>
Tisztelt Rektori Hivatal!

Tisztázó kérdést szeretnénk feltenni. A válaszukat úgy kell értenünk, hogy
az Egyetem nem kezeli a kért adatokat, és ezért utal egy egyébként önálló
jogalanyisággal nem rendelkező adatgazdához? Amennyiben a kért adatokat az
intézmény nem kezeli, akkor okkal tagadta meg az adatkérés teljesítését,
az adatok nem kezelése persze egyéb természetű kérdéseket felvet.
Amennyiben viszont az Egyetem kezeli az adatokat, akkor a megtagadás
jogellenes.

Üdvözlettel:

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

idézett részek megjelenítése

Szabó János hozzászólt ()

Megjegyzés: a HÖK alapszabályt a Szenátus fogadja el. Egyetemi szabályzat, amely befolyásolja az egyetem működését és a hallgatók életét. Az egyetemi szabályzatokat közzé kell tenni, hogy az egyetemi polgárok megismerhessék. A jogi apparátusnak rendelkeznie kell a szabályzatokkal, hiszen ez képezi az egyetem törvényes működését. Ha a HÖK nem tudja még a szabályzatokat sem (!) folyamatosan, minden állapot egységes szerkezető hozzáférésével megadni, az azt jelenti, hogy a hallgatók nem tudják/tudták megismerni az életüket befolyásoló szabályokat.

Szabó János hozzászólt ()

Tisztelt Jogi és Igazgatási Főigazgató Asszony!

Az Semmelweis Egyetem Hallgatói Önkormányzatának alapszabálya (és korábbi hatályos alapszabályok, 2010-től) kiadását Vámosi Péter HÖK elnök arra hivatkozással nem teljesíti, hogy "jogi szakértő" kell annak tisztázásához, hogy ki teljesítse - az egyébként nyilvános és az egyetem 10.000 hallgatójára vonatkozó - közérdekű adatigénylést. Ezért az alábbi levelet költem neki:

"Tisztelt SE EHÖK!

A HÖK alapszabályaira - amik a hallgatókra vonatkozó nyilvános
szabályzatok - többen és többször nyújtottak be adatigénylést,
köztük én is ezt az igénylést.

Az egyetem Jogi és Igazgatási Főigazgatója KS/JIF/125-8/2015. számú levelében kifjetette, hogy "3.) Mint, ahogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot
is tájékoztattuk a hallgatói önkormányzat demokratikus alapelvek
alapján létrejövő érdekképviseleti szervezet, mely az anyagi jogi
igény tekintetében legitimációval, és mint ilyen közvetlen
adatszolgáltatási kötelezettséggel tartozik.".

A Jogi és Igazgatási Főigazgató véleménye megfelelő és illetékes
jogi szakértő véleménye, amely egyértelműen tisztázza a kérdést.
Éppen ezért 2015. május 12-én kelt - a jogszabályi határidőt amúgy
is túllépő - levele álláspontom szerint irreleváns.

A kért adatigénylést kérem, haladéktalanul teljesítse, akár úgy,
hogy az alapszabályok különböző időben hatályos változatait
megküldi részemre, vagy küldje meg a Jogi és Igazgatási Főigazgató
részére, hogy ő telhesíthesse az adatigénylést.

Teljes mértékében elfogadhatatlan, hogy hosszú ideje húzódó
adatigénylést az egyetem egyes szervezeti egységei "ping-pongozás"
módszerével ne teljesítsék.

Levelemet megküldöm a Jogi és Igazgatási Főigazgatónak és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vezetőjének is.

Ismételten kérem a közérdekű adatigénylés teljesítését!

Üdvözlettel:

Szabó János"

Kérem szíves intézkedését a jogsértő állapot megszüntetésére.

Köszönettel:

Szabó János