Tisztelt Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) működésének rendjét 2021. október-november táján megváltoztatták. Az eProfilban törölték azt a lehetőséget, amellyel valaki korlátozhatta, hogy mások hozzáférjenek bizonyos személyes egészségügyi adataihoz. A kikapcsolás visszamenőleges volt. Annak az állampolgárnak is elérhetővé tették az összes eProfilban tárolt adatát, aki korábban élt az adatkezelés korlátozásának lehetőségével. A változtatásról semmilyen tájékoztatást nem adtak. A hírt felfedő adatvédelmi szakértő hiába fordult a hatóságokhoz, nem kapott érdemi választ a panaszára. Pert fontolgat az ügyben, ami minden egyes magyar állampolgárt érint, még akkor is, ha a zömük nem érti, hogy mi történt, és milyen hatással lehet ez a további életükre. Az EESZT eProfiljának a jogi szabályozása (Eüak. 35/J. §) szerint az érintett állampolgár mind az adatok feltöltését, mind az azokhoz való hozzáférést megtilthatja. Ugyanakkor ez a mai napig nem működött. Az érintett sem az adatok feltöltését, sem azok elérését nem tudta korlátozni. A beállító ablakban a korlátozásokat a rendszer ugyan elfogadta, sőt, a beállítások sikeres mentéséről küldött is egy üzenetet, de semmilyen korlátozást nem mentett el. Helyette a korlátozás nélküli feltöltést és lekérdezést állította be minden esetben. A korábban beállított összes korlátozást érvénytelenítette az EESZT, tehát ha valaki két éve beállított valamilyen tiltást, akkor az megszűnt úgy, hogy az érintett erről semmit sem tudott. Az eProlfilban az önrendelkezési beállításokat az OKFŐ 2022. január 15-én kapcsolta vissza.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos NAIH vizsgálat jegyzőkönyvét és a megtett intéukedések felsorolását.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. január 16.

Üdvözlettel:

Valkó Sándor

[email protected], Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Tisztelt Címzett!

Elektronikus üzenete a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság levelező rendszerébe megérkezett, megkeresését köszönjük.

NAIH ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

EZ EGY AUTOMATIKUS ÜZENET, KÉRJÜK ERRE A LEVÉLRE NE VÁLASZOLJON!

Naih_Ügyfélszolgálat, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1 Melléklet

Tisztelt Címzett!
Mellékelten megküldöm a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság levelét!
Üdvözlettel:
NAIH Ügyfélszolgálat

idézett részek megjelenítése