Az Árpád Forrásfürdő fejlesztésének I. üteme

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Budapest Gyógyfürdői Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Kalotherm Zrt.-vel 2016.12.20-án aláírt, "Csillaghegy - Árpád Forrásfürdő Kialakításának I. ütem" tárgyú szerződéshez tartozó

- műszaki leírást
- 2. sz. mellékletet (vállalkozó ajánlata, beárazott költségvetés)
- 3. sz. mellékletet (kiegészítő tájékoztatás kérés és válaszok)
- 7. sz. mellékletet ( a szerződés teljesítésében részt vevő alvállalkozók listája, és nyilatkozat kizáró okokról)
- engedélyezési és kiviteli terveket

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. február 15.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

2 Attachments

Tisztelt Erdélyi Katalin!

 

A társaságunkhoz eljuttatott közérdekű adatigénylésére hivatkozással
összeállítottuk a Csillaghegy - Árpád Forrásfürdő Kialakításának I. ütem
tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás során a Kalotherm Zrt. és
társaságunk között létrejött szerződés Ön által kért mellékleteit.

Tájékoztatjuk, hogy a vállalkozó az árazott költségvetését üzleti titoknak
minősítette, így azt nem tudjuk megküldeni (az erről szóló nyilatkozatot
csatoltuk). Csatolva küldjük továbbá az eljárás során ajánlatot tevő másik
két ajánlattevő árajánlatát szíves tájékoztatás céljából.

 

A további dokumentumok mérete mintegy 1,1 GB, ezért azokat a
wetransfer.com oldalon keresztül tudjuk eljuttatni Önnek.

Kérem szíves visszajelzését, hogy az anyagok megküldésének ezen módja
megfelelő-e Önnek, illetve a rendszerben milyen e-mail címre küldhetjük az
anyagokat.

 

Köszönettel és üdvözlettel:

 

Kiss Dóra

marketing és ügyfélszolgálati osztályvezető

 

BUDAPEST GYÓGYFÜRDŐI ÉS HÉVIZEI ZRT.

Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt. tagja

 

CÍM: 1034 Budapest, Bécsi út 126-128.

TELEFON: +36 1 452 4528

FAX: +36 1 452 4501

WEB: [1]www.budapestgyogyfurdoi.hu

 

[2]BGYH_logo_új.png

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Kiss Dóra!

Köszönöm szépen a választ.

Számomra tökéletesen megfelel, ha a további dokumentumokat a WeTransfer-en keresztül küldik meg részemre. Kérem, szíveskedjenek akkor is ezt az e-mail címet használni, amiről jelen adatigénylést kapták, és amire mai válaszlevelüket írták.

Köszönettel és üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

[1][email address]
sent you some files
[2][IMG] [3]Download [4][IMG]
Files (1010 MB total)
Csillaghegy.zip
Will be deleted on
2 March, 2017
Get more out of WeTransfer, get [5]Plus

[6]About WeTransfer [7]Contact [8]Legal

To make sure you can receive our emails, please add [email address]
to your [9]trusted contacts

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. https://www.wetransfer.com/downloads/8d4...
3. https://www.wetransfer.com/downloads/8d4...
4. https://www.wetransfer.com/downloads/8d4...
5. https://www.wetransfer.com/plus?trk=emai...
6. https://www.wetransfer.com/about
7. https://www.wetransfer.com/contact
8. https://www.wetransfer.com/legal
9. http://we.tl/trustedcontacts

Tisztelt Erdélyi Katalin!

Kérem szíves megerősítését, hogy az átküldött anyagokat megkapta.

Köszönettel:
Kiss Dóra

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Kiss Dóra!

Köszönöm szépen, megkaptam a dokumentumokat.

Üdvözlettel:
Erdélyi Katalin