Az Állategészségügyi Telepen az elmúlt öt évben megfordult kutyák/macskák számát.

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Állategészségügyi Telepen az elmúlt öt évben megfordult kutyák/macskák számát. Ezekből az állatokból mennyi került örökbefogadásra (más célra), és hány állatot "altattak el". Kérem, küldje el számomra a Miskolci Második Esély Állatvédő Alapítvánnyal kötött együttműködési szerződést, különös tekintettel azokra a részekre, amelyek a költségvetési támogatásokat részletezik. Továbbá azt, hogy milyen költségvetéssel működik a telep?

(__ IGÉNYELT ADATOK MEGJELÖLÉSE __)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. augusztus 15.

Üdvözlettel:

Pusztai László

Városgazda Titkárság, Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.

1 Melléklet

Tisztelt Pusztai László Úr!

Mellékelten megküldjük tájékoztató levelünket.

Tisztelettel:

      Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.
             3531 Miskolc, Győri kapu 48-50.
            Tel.:  46/412-611
                 [Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. request email]

Városgazda Titkárság, Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.

1 Melléklet

Tisztelt Pusztai László Úr!

Mellékelten küldöm Önnek Dr. Schweickhardt Gyula ügyvezető úr levelét.

Üdvözlettel:

                Titkárság

      Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.
             3531 Miskolc, Győri kapu 48-50.
            Tel.:  46/412-611
                 [Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. request email]