az SZTE es SZTEHA közötti aktív szerződések

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Szegedi Tudományegyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A Szegedi Tudományegyetem (SZTE) és a Szegedi Tudományegyetem Hallgatóiért Alapítvány (SZTEHA) között 2012. szeptemberében érvényben levő szerződéseket.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2012. szeptember 24.

Üdvözlettel:

Maróy Ákos hozzászólt ()

Majo Zoltan a kimittud.org-on kivuli e-mail kommunikacioban a kovetkezot valaszolta:

A Szegedi Tudományegyetem és a SZTEHA Alapítvány között nyilvántartásunk szerint pénzügyi kötelezettség vállalásra irányuló élő szerződéssel 2012. szeptemberében az SZTE nem rendelkezik. Az Alapítvány gazdasági kapcsolatban az Egyetemmel nem áll, az SZTE Gazdasági és Műszaki Főigazgatóságának nyilvántartása szerint.