Az Összetartozás Dalával kapcsolatos szerződések és költségek

Az igénylés sikeres volt.

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Tisztelt Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre Bársony Bálint és Gergely Éva Barackfa című szerzeményének elkészítésével, előadásával, az erről készült videoklip elkészítésével, valamint az e tevékenységek eredményeként létrejött szerzői művek felhasználásával összefüggésben
a) a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium által megkötött valamennyi szerződést,
b) a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumnál az adatigénylés beérkezéséig felmerült költségvetési kiadások összegét.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. május 23.

Üdvözlettel:

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

2 Melléklet

 

 

 

 

[1]címer

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI

MINISZTÉRIUM

TÁRSADALMI KAPCSOLATOKÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG

 

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

részére

 

Tárgy: Közérdekűadat igénylés - Az Összetartozás Dalával kapcsolatos
szerződések és költségek

 

Tisztelt Adatigénylő!

Az Összetartozás Dalával kapcsolatos szerződések és költségek
megismerésével kapcsolatban érkezett közérdekűadat-igénylésével
összefüggésben a mellékelt tájékoztatást nyújtjuk.

 

Tisztelettel:

 

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság

 

 

idézett részek megjelenítése

Dóka Tibor,

1 Melléklet

Tisztelt Adatigénylő,

 

 

A Közigazgatási Igazságügyi Minisztérium Társadalmi Kapcsolatokért Felelős
Államtitkársága az  Összetartozás Dalával kapcsolatos költségek
megismerésével és a Nemzeti Összetartozás Dalának költségeivel kapcsolatos
adatigényléseit 2013. június 3-án továbbította társaságunk részére,mivel
az Info tv. 3 § ). pontja alapján a minisztérium nem minősül
adatkezelőnek.

 

Értesítem, hogy az az adatigénylésre nyitva álló 15 napos határidőt az
Info tv 29 § (2) bekezdése alapján meghosszabbítom

 

Amennyiben a kért adatok feldolgozása korábban is megtörténik
természetesen haladéktalanul eljuttatjuk az Önök részére

 

 

 

 

Üdvözlettel:

 

DÓKA Tibor Gyula / Tibor Gyula DOKA

ügyvezető igazgató /executive director

 

Hungarofest Nonprofit Kft.
1082 Budapest, Kisfaludy u. 32.
Tel: 36-1- 266 2669/138, 36-1-266 2825/138
Fax: 36-1-266 5972

[1][email address]

[2]www.hungarofest.hu

 

[3]Leírás: Hungarofest_logo_final

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.hungarofest.hu/

Dóka Tibor,

1 Melléklet

Tisztelt Adatigénylő,

 

 

A Közigazgatási Igazságügyi Minisztérium Társadalmi Kapcsolatokért Felelős
Államtitkársága az  Összetartozás Dalával kapcsolatos költségek
megismerésével és a Nemzeti Összetartozás Dalának költségeivel kapcsolatos
adatigényléseit 2013. június 3-án továbbította társaságunk részére,mivel
az Info tv. 3 § ). pontja alapján a minisztérium nem minősül
adatkezelőnek.

 

Értesítem, hogy az az adatigénylésre nyitva álló 15 napos határidőt az
Info tv 29 § (2) bekezdése alapján meghosszabbítom

 

Amennyiben a kért adatok feldolgozása korábban is megtörténik
természetesen haladéktalanul eljuttatjuk az Önök részére

 

 

 

 

Üdvözlettel:

 

DÓKA Tibor Gyula / Tibor Gyula DOKA

ügyvezető igazgató /executive director

 

Hungarofest Nonprofit Kft.
1082 Budapest, Kisfaludy u. 32.
Tel: 36-1- 266 2669/138, 36-1-266 2825/138
Fax: 36-1-266 5972

[1][email address]

[2]www.hungarofest.hu

 

[3]Leírás: Hungarofest_logo_final

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.hungarofest.hu/

Páll Gabriella,

3 Melléklet

Tisztelt Cím!

 

Csatolva küldjük a kért szerződéseket, szíves felhasználásra. Összesen hét
szerződés lesz, három levélben csatolva.

 

 

--

 

Üdvözlettel:

 

 

Páll Gabriella

titkársági asszisztens

 

 

Hungarofest Nonprofit Kft.
H-1082 Budapest
Kisfaludy utca 32.

 

tel.: +36-1-266-1357/111
fax.:+36-1-266-5972

 

[1]cid:[email protected]

 

References

Visible links

Páll Gabriella,

3 Melléklet

Tisztelt Cím!

 

Csatolva küldjük a kért szerződéseket, szíves felhasználásra. Összesen hét
szerződés lesz, három levélben csatolva.

 

 

--

 

Üdvözlettel:

 

 

Páll Gabriella

titkársági asszisztens

 

 

Hungarofest Nonprofit Kft.
H-1082 Budapest
Kisfaludy utca 32.

 

tel.: +36-1-266-1357/111
fax.:+36-1-266-5972

 

[1]cid:[email protected]

 

References

Visible links

Páll Gabriella,

3 Melléklet

Tisztelt Cím!

 

Csatolva küldjük a kért szerződéseket, szíves felhasználásra. Összesen hét
szerződés lesz, három levélben csatolva.

 

 

--

 

Üdvözlettel:

 

 

Páll Gabriella

titkársági asszisztens

 

 

Hungarofest Nonprofit Kft.
H-1082 Budapest
Kisfaludy utca 32.

 

tel.: +36-1-266-1357/111
fax.:+36-1-266-5972

 

[1]cid:[email protected]

 

References

Visible links

Páll Gabriella,

3 Melléklet

Tisztelt Cím!

 

Csatolva küldjük a kért szerződéseket, szíves felhasználásra. Összesen hét
szerződés lesz, három levélben csatolva.

 

 

--

 

Üdvözlettel:

 

 

Páll Gabriella

titkársági asszisztens

 

 

Hungarofest Nonprofit Kft.
H-1082 Budapest
Kisfaludy utca 32.

 

tel.: +36-1-266-1357/111
fax.:+36-1-266-5972

 

[1]cid:[email protected]

 

References

Visible links

Páll Gabriella,

4 Melléklet

Tisztelt Cím!

 

Csatolva küldjük a kért szerződéseket, szíves felhasználásra. Összesen hét
szerződés lesz, három levélben csatolva.

 

 

 

--

 

Üdvözlettel:

 

 

Páll Gabriella

titkársági asszisztens

 

 

Hungarofest Nonprofit Kft.
H-1082 Budapest
Kisfaludy utca 32.

 

tel.: +36-1-266-1357/111
fax.:+36-1-266-5972

 

[1]cid:[email protected]

 

References

Visible links

Páll Gabriella,

4 Melléklet

Tisztelt Cím!

 

Csatolva küldjük a kért szerződéseket, szíves felhasználásra. Összesen hét
szerződés lesz, három levélben csatolva.

 

 

 

--

 

Üdvözlettel:

 

 

Páll Gabriella

titkársági asszisztens

 

 

Hungarofest Nonprofit Kft.
H-1082 Budapest
Kisfaludy utca 32.

 

tel.: +36-1-266-1357/111
fax.:+36-1-266-5972

 

[1]cid:[email protected]

 

References

Visible links

Páll Gabriella,

4 Melléklet

Tisztelt Cím!

 

Csatolva küldjük a kért szerződéseket, szíves felhasználásra. Összesen hét
szerződés lesz, három levélben csatolva.

 

 

 

--

 

Üdvözlettel:

 

 

Páll Gabriella

titkársági asszisztens

 

 

Hungarofest Nonprofit Kft.
H-1082 Budapest
Kisfaludy utca 32.

 

tel.: +36-1-266-1357/111
fax.:+36-1-266-5972

 

[1]cid:[email protected]

 

References

Visible links

Páll Gabriella,

3 Melléklet

Tisztelt Cím!

 

Csatolva küldjük a kért szerződéseket, szíves felhasználásra. Összesen hét
szerződés lesz, három levélben csatolva.

 

 

--

 

Üdvözlettel:

 

 

Páll Gabriella

titkársági asszisztens

 

 

Hungarofest Nonprofit Kft.
H-1082 Budapest
Kisfaludy utca 32.

 

tel.: +36-1-266-1357/111
fax.:+36-1-266-5972

 

[1]cid:[email protected]

 

References

Visible links

Páll Gabriella,

3 Melléklet

Tisztelt Cím!

 

Csatolva küldjük a kért szerződéseket, szíves felhasználásra. Összesen hét
szerződés lesz, három levélben csatolva.

 

 

--

 

Üdvözlettel:

 

 

Páll Gabriella

titkársági asszisztens

 

 

Hungarofest Nonprofit Kft.
H-1082 Budapest
Kisfaludy utca 32.

 

tel.: +36-1-266-1357/111
fax.:+36-1-266-5972

 

[1]cid:[email protected]

 

References

Visible links

Páll Gabriella,

4 Melléklet

Tisztelt Cím!

 

Csatolva küldjük a kért szerződéseket, szíves felhasználásra. Összesen hét
szerződés lesz, három levélben csatolva.

 

 

 

--

 

Üdvözlettel:

 

 

Páll Gabriella

titkársági asszisztens

 

 

Hungarofest Nonprofit Kft.
H-1082 Budapest
Kisfaludy utca 32.

 

tel.: +36-1-266-1357/111
fax.:+36-1-266-5972

 

[1]cid:[email protected]

 

References

Visible links