Az önkormányzati és egyházi tulajdonba adott ingatlanok listája

Az igénylés részben sikeres volt.

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Tisztelt Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 2011. január 1-je óta az egyházak és a helyi önkormányzatok számára ingyenesen tulajdonba adott ingatlanokkal kapcsolatosan az alábbi adatokat:
a) az ingatlanok címe,
b) az ingatlanok ingatlan-nyilvántartás szerinti fekvése (belterület, külterület), művelési ága, a művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése,
c) az ingatlanok területnagysága,
d) az ingatlanok könyv szerinti értéke.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. május 23.

Üdvözlettel:

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Kállai Orsolya, Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.

Tisztelt Cím!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. 29.§ (2.) bekezdése alapján „ha az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, az (1) bekezdésben meghatározott határidő egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítható”, ennek megfelelően közérdekű adatigénylésüket 30 napon belül áll módunkban teljesíteni.

Üdvözlettel:
 
Kállai Orsolya
ügyfélszolgálati menedzser
 

1133 Budapest, Pozsonyi út 56.
Telefon: +36 1 237-4400/2814
Fax: +36 1 237-4110
E-mail: [email address]

idézett részek megjelenítése

Kállai Orsolya, Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.

2 Attachments

Tisztelt Cím!

Alábbi megkeresésükre vonatkozóan csatoltan küldjük az MNV Zrt. kabinetfőnökének válaszát, valamint a kért listát.

Üdvözlettel:
 
Kállai Orsolya
ügyfélszolgálati menedzser
 

1133 Budapest, Pozsonyi út 56.
Telefon: +36 1 237-4400/2814
Fax: +36 1 237-4110
E-mail: [email address]

idézett részek megjelenítése