Az NGM-nél foglalkoztatottak illetményére vonatkozó részletes adatok

Az igénylés sikeres volt.

Kovács H. András

Tisztelt Nemzetgazdasági Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Nemzetgazdasági Minisztériumnál foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők és munkavállalók (beleértve a politikai tanácsadók és politikai főtanácsadók) bruttó illetményét a kormánytisztviselő nevére, a kormánytisztviselő állampolgárságára, a kormánytisztviselőt alkalmazó államigazgatási szerv nevére, a kormányzati szolgálati jogviszony kezdetére, a kormánytisztviselő jelenlegi besorolására, besorolásának időpontjára, a kormánytisztviselő munkakörének megnevezésére és a betöltés időtartamára, a kormánytisztviselő vezetői kinevezésének és megszűnésének időpontjára, az esetleges címadományozás adataira, a kormánytisztviselő illetményére kitérve (vagyis a Miniszterelnökség 2012. augusztus 30-án közzétett illetményi táblázatához hasonlóan) a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 179. §-ában meghatározott közérdekből nyilvános adattartalomra figyelemmel. Kérem, hogy a részemre megküldendő adatok az utolsó lezárt hónap adatai legyenek. Kérem továbbá, hogy amennyiben lehetséges, tüntessék fel a táblázatban, hogy mely foglalkoztatottjuk illetményét térítették el 2012-ben és pontosan mekkora mértékben. Ha ez utóbbi kérésem teljesítésére lehetőséget nem látnak kérem, akkor is legyenek szívesek a megkért, törvényben meghatározott közérdekből nyilvános adatokat a rendelkezésükre álló határidőn belül megküldeni!

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2012. október 20.

Üdvözlettel:

Kovács H. András

Ügyfélszolgálat (NGM), Nemzetgazdasági Minisztérium

1 Attachment

[1]cid:[email protected]

 

Tisztelt Érdeklődő!

 

 

A Nemzetgazdasági Minisztériumnak küldött elektronikus levele megérkezett.

Szíves türelmét kérjük, amíg munkatársaink válaszolnak a megkeresésére.

 

Tájékoztatjuk, hogy a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló

2004. évi CXL. törvény ("KET") értelmében

harmincnapos válaszadási határidő vonatkozik a megkeresésekre,

amely bizonyos esetekben meghosszabbítható.

 

 

Üdvözlettel:

 

NGM ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

1051 Budapest, József nádor tér 2-4.

telefon: 06-1-795-5011

[2]www.kormany.hu

 

 

idézett részek megjelenítése

Kovács H. András

Tisztelt Ügyfélszolgálat (NGM)!

Kérem Önöket, hogy 2012. október 20-án megküldött közérdekű adatigénylésemre a választ az NGM-nél foglalkoztatottak illetményére vonatkozó részletes adatok tárgyában mihamarabb küldjék meg részemre tekintettel arra, hogy az adatszolgáltatásra rendelkezésükre álló, törvényben meghatározott időkeret 2012. november 4-én lejárt.

Üdvözlettel:

Kovács H. András

Ügyfélszolgálat (NGM), Nemzetgazdasági Minisztérium

1 Attachment

[1]Leírás: cid:[email protected]

 

Tisztelt Érdeklődő!

 

 

A Nemzetgazdasági Minisztériumnak küldött elektronikus levele megérkezett.

Szíves türelmét kérjük, amíg munkatársaink válaszolnak a megkeresésére.

 

Tájékoztatjuk, hogy a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló

2004. évi CXL. törvény 33. §-a értelmében

harmincnapos ügyintézési határidő vonatkozik a közigazgatási hatósági ügyben
előterjesztett kérelmekre,

amely bizonyos esetekben meghosszabbítható.

 

 

Üdvözlettel:

 

NGM ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

1051 Budapest, József nádor tér 2-4.

telefon: 06-1-795-5011

[2]www.kormany.hu

 

 

idézett részek megjelenítése

Ügyfélszolgálat (NGM), Nemzetgazdasági Minisztérium

2 Attachments

[1]Nemzetgazdasagi_miniszterium

ügyfélszolgálati információs iroda

 

 

 

 

Tisztelt Kovács H. András Úr!

 

 

 

Elektronikus megkeresése alapján, az Ön által igényelt adatokat a
csatolmányban találja. Tájékoztatom továbbá, hogy a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.) 179. § szerint:

 

Közérdekből nyilvános adatnak minősül

 

a) a kormánytisztviselő neve,

b) a kormánytisztviselő állampolgársága,

c) a kormánytisztviselőt alkalmazó államigazgatási szerv neve,

d) a c) pontban meghatározott szervnél a kormányzati szolgálati jogviszony
kezdete,

e) a kormánytisztviselő jelenlegi besorolása, besorolásának időpontja,

f) a kormánytisztviselő munkakörének megnevezése és a betöltés időtartama,

g) a kormánytisztviselő vezetői kinevezésének és megszűnésének időpontja,

h) címadományozás adatai,

i) a kormánytisztviselő illetménye,

 

Felhívom figyelmét, hogy az Alkotmánybíróság 60/1992. (XI. 17.) határozata
értelmében tájékoztatásunk szakmai véleménynek tekintendő, amelyet bíróság
vagy hatóság előtt felhasználni nem lehet.

 

 

Üdvözlettel,

Nemzetgazdasági Minisztérium

Információs Iroda

 

 

 

Ügyfélszolgálati Információs Iroda

Nemzetgazdasági Minisztérium – Kommunikációs Titkárság

[NGM request email]

Tel.: 795 5010; 795 5011

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Kovács H. András

Tisztelt Ügyfélszolgálat (NGM)!
Köszönöm a tájékoztatást!
Üdvözlettel:
Kovács H. András

Ügyfélszolgálat (NGM), Nemzetgazdasági Minisztérium

1 Attachment

[1]Leírás: cid:[email protected]

 

Tisztelt Érdeklődő!

 

 

A Nemzetgazdasági Minisztériumnak küldött elektronikus levele megérkezett.

Szíves türelmét kérjük, amíg munkatársaink válaszolnak a megkeresésére.

 

Tájékoztatjuk, hogy a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló

2004. évi CXL. törvény 33. §-a értelmében

harmincnapos ügyintézési határidő vonatkozik a közigazgatási hatósági ügyben
előterjesztett kérelmekre,

amely bizonyos esetekben meghosszabbítható.

 

 

Üdvözlettel:

 

NGM ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

1051 Budapest, József nádor tér 2-4.

telefon: 06-1-795-5011

[2]www.kormany.hu

 

 

idézett részek megjelenítése

Ügyfélszolgálat (NGM), Nemzetgazdasági Minisztérium

2 Attachments

[1]Nemzetgazdasagi_miniszterium

ügyfélszolgálati információs iroda

 

 

 

Tisztelt Kovács H. András Úr!

 

 

 

Az október 30-i közérdekű adatok megismerésére vonatkozó igénye alapján
elkészített, a Nemzetgazdasági Minisztérium közérdekből nyilvános adatait
tartalmazó adatszolgáltatásban elírás miatt egy kolléga illetménye tévesen
jelent meg.

Az adat javításra került, ezért kérem, hogy a honlapon a korábbi
adatszolgáltatást a mellékelt dokumentumra kicserélni szíveskedjenek.

 

A javított sor a következő:

 

név

 

állam-polgárság

 

jogviszony kezdete

 

jelenlegi besorolás

 

besorolás időpontja

 

munkakör megnevezése

 

betöltés időtartama

 

vezetői kinevezés időpontja

 

cím megnevezése

 

cím-adományozás időpontja

 

bruttó illetmény

 

Nobilis Benedek Emánuel

 

magyar

 

2011.06.23

 

főosztályvezető

 

Határozatlan

 

2012.07.12

 

769 900

 

 

 

Az adatszolgáltatás egyebekben nem módosult.

 

Segítő együttműködését előre is köszönjük.

 

 

Üdvözlettel:

Nemzetgazdasági Minisztérium

Információs Iroda

 

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Kovács H. András

Tisztelt Ügyfélszolgálat (NGM)!
Köszönöm a pontosítást.
Üdvözlettel:
Kovács H. András

Ügyfélszolgálat (NGM), Nemzetgazdasági Minisztérium

1 Attachment

[1]Leírás: cid:[email protected]

 

Tisztelt Érdeklődő!

 

 

A Nemzetgazdasági Minisztériumnak küldött elektronikus levele megérkezett.

Szíves türelmét kérjük, amíg munkatársaink válaszolnak a megkeresésére.

 

Tájékoztatjuk, hogy a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló

2004. évi CXL. törvény 33. §-a értelmében

harmincnapos ügyintézési határidő vonatkozik a közigazgatási hatósági ügyben
előterjesztett kérelmekre,

amely bizonyos esetekben meghosszabbítható.

 

 

Üdvözlettel:

 

NGM ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

1051 Budapest, József nádor tér 2-4.

telefon: 06-1-795-5011

[2]www.kormany.hu

 

 

idézett részek megjelenítése