Az NFM-nél foglalkoztatottak illetményére vonatkozó részletes adatok

Az igénylés sikeres volt.

Kovács H. András

Tisztelt Nemzeti Fejlesztési Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a
Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnál foglalkoztatott közszolgálati
tisztviselők és munkavállalók (beleértve a politikai tanácsadók és
politikai főtanácsadók) bruttó illetményét a kormánytisztviselő
nevére, a kormánytisztviselő állampolgárságára, a
kormánytisztviselőt alkalmazó államigazgatási szerv nevére, a
kormányzati szolgálati jogviszony kezdetére, a kormánytisztviselő
jelenlegi besorolására, besorolásának időpontjára, a
kormánytisztviselő munkakörének megnevezésére és a betöltés
időtartamára, a kormánytisztviselő vezetői kinevezésének és
megszűnésének időpontjára, az esetleges címadományozás adataira, a
kormánytisztviselő illetményére kitérve (vagyis a Miniszterelnökség
2012. augusztus 30-án a kormany.hu-n közzétett illetményi táblázatához hasonlóan)
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 179.
§-ában meghatározott közérdekből nyilvános adattartalomra
figyelemmel. Kérem, hogy a részemre megküldendő adatok az utolsó
lezárt hónap adatai legyenek.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését és mielőbbi válaszát előre is köszönöm.

Kelt: 2012. november 15.

Üdvözlettel:

Kovács H. András

NFM - Ügyfélszolgálat (noreply), Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Tisztelt Címzett!

 

Tájékoztatjuk, hogy a  Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM)
Ügyfélszolgálati Információs Irodája részére megküldött levelét,
köszönettel megkaptuk.

 

Üdvözlettel,

NFM Ügyfélszolgálati Információs Iroda

 

Ezt az üzenetet a rendszer automatikusan generálta. Kérem, ne válaszoljon
rá.

idézett részek megjelenítése

Kovács H. András

Tisztelt Nemzeti Fejlesztési Minisztérium!

Kérem Önöket, hogy 2012. november 15-én megküldött közérdekű
adatigénylésemre a választ az NFM-nél foglalkoztatottak
illetményére vonatkozó részletes adatok tárgyában mihamarabb
küldjék meg részemre tekintettel arra, hogy az adatszolgáltatásra
rendelkezésükre álló, törvényben meghatározott időkeret 2012.
november 30-án lejárt.

Köszönettel:

Kovács H. András
Budapest, 2012. december 2.

NFM - Ügyfélszolgálat (noreply), Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Tisztelt Címzett!

 

Tájékoztatjuk, hogy a  Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM)
Ügyfélszolgálati Információs Irodája részére megküldött levelét,
köszönettel megkaptuk.

 

Üdvözlettel,

NFM Ügyfélszolgálati Információs Iroda

 

Ezt az üzenetet a rendszer automatikusan generálta. Kérem, ne válaszoljon
rá.

idézett részek megjelenítése

NFM Kommunikáció, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

1 Attachment

Tisztelt Kovács H. András!

 

Ügyfélszolgálatunkra beérkezett levelét megkaptuk, és az abban
foglaltakkal kapcsolatban kérjük fogadja a mellékletben található
tájékoztatást.

 

A késedelemért szíves elnézését kérjük.

 

Üdvözlettel:

NFM Kommunikáció

 

 

idézett részek megjelenítése