Az MTK és a kormány közötti megállapodás és adósságátvállalások

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Miniszterelnökség!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 2013.11.16-án aláírt MTK - kormány közötti stratégiai megállapodás dokumentumát.

Legyenek szívesek elküldeni hogy mekkora adósságot vállalnak át az MTK, a Bp. Honvéd, a BVSC, a Ferencváros, a Vasas, és az Újpest kluboktól, ezek az adósságok milyen tételekből tevődnek össze.

Legyenek szívesek elküldeni hogy 2010-2013 között mely sportklubok mekkora állami támogatásban, adósságátvállalásban, közteherelengedésben részesültek.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. november 17.

Üdvözlettel:

Ferencz Gábor

Lakatos Jenő, Miniszterelnökség

2 Attachments

Tisztelt Uram!

 

Csatolva küldöm Dr. Mikecz Péter helyettes államtitkár úr
 I-1/ME/4986/3/2013. iktatási számú levelét.

 

Tisztelettel:

 

 

[1]Leírás: Leírás: Leírás: cid:[email protected] Lakatos Jenő

MINISZTERELNÖKSÉG

 

 

idézett részek megjelenítése

Pórné Dr. Zselinszky Eszter,

Tisztelt Ferencz Gábor Úr!

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény alapján megküldött ,– és a Miniszterelnökség által
továbbított – az egyes sportklubok támogatására vonatkozó közérdekű
adatigénylésére hivatkozással tájékoztatom, hogy az Infotv. 29. § (2)
bekezdése alapján az adatigénylésben megjelölt adatok jelentős
terjedelmére tekintettel a rendelkezésre álló határidőt 15 nappal
meghosszabbítom.

 

Kérem, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma részére küldendő közérdekű
adatigényléseit a [1][email address] elektronikus levélcímre
szíveskedjen küldeni.

 

Üdvözlettel:

 

dr. Schlammadinger József főosztályvezető úr megbízásából

dr. Zselinszky Eszter adatvédelmi felelős

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Pórné Dr. Zselinszky Eszter,

12 Attachments

Tisztelt Ferencz Gábor Úr!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján megküldött közérdekű adatigénylésére hivatkozással mellékelten megküldöm válaszlevelünket és a levélben jelzett, kért támogatási szerződéseket.

Üdvözlettel:

dr. Schlammadinger József főosztályvezető úr megbízásából

dr. Zselinszky Eszter

idézett részek megjelenítése