Az FTC részére juttatott szponzori és egyéb pénztámogatások

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Budapest VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

- Az FTC sportegyesület, illetve bármelyik szakosztálya részére adott szponzori juttatások és/vagy egyéb pénztámogatások 2011-ben és 2012-ben
- Az FTC Labdarúgó Zrt. részére adott szponzori juttatások és/vagy egyéb pénztámogatások 2011-ben és 2012-ben.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2012. augusztus 28.

Üdvözlettel:

Raffai Ferenc

dr. Ludvai Erzsébet, Budapest VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Tisztelt Raffai Ferenc!

A Ferencvárosi Torna Club 2011. és 2012. évi támogatására vonatkozó, 2012.
augusztus 28. napján érkezett közérdekű adatigénye teljesítése céljából az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény alapján az alábbi tájékoztatást adom.

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2011. december
20-án együttműködési megállapodást, illetve támogatási szerződést kötött a
Ferencvárosi Torna Clubbal, és az FTC Női Kézilabdasport Nonprofit
Kft.-vel a józsefvárosi gyermekek rendszeres sportolási lehetőségeinek
megteremtése érdekében.

A fenti együttműködési megállapodást, és az annak mellékletét képező
támogatási szerződést a tájékoztatás mellékleteként csatoltam.

 

Tisztelettel: Mezeiné dr. Ludvai Erzsébet jogtanácsos

 

--------------------------------------------------------------------------

Mentsen meg egy fát! Csak akkor nyomtassa ki ezt a levelet, ha feltétlenül
szükséges!