Az ELTE EHÖK és kari HÖK-ök pénzügyei

A hatóság postai úton szeretneválaszt errea megkeresésre.

Tisztelt Eötvös Loránd Tudományegyetem, Eötvös Loránd
Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat és Eötvös Loránd
Tudományegyetem kari HÖK-ök!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1)
bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Az ELTE EHÖK és a kari HÖK-ök által szervezett összes rendezvény teljes
költségvetését, az azokkal kapcsolatos összes szerződést és az ELTE
EHÖK és a kari HÖK-ök költségvetését, 2007-től 2013-ig.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és
az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre
a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben
megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu
weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a
szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról,
amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés
megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a
tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként
tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy
részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése
alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt
küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. április 10.

Üdvözlettel:

Prinz Dániel, Hallgatói Hálózat

Tisztelt Eötvös Loránd Tudományegyetem!

Továbbra is nagyon várom a kért adatokat. Ha azok nem érkeznek meg hamarosan, kénytelen leszek a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni, és állásfoglalásukat kérni az adatok nyilvánosságáról.

Üdvözlettel:

Prinz Dániel

ELTE Rektori Titkárság, Eötvös Loránd Tudományegyetem

Tisztelt Adatigénylő!
Tisztelt Prinz Dániel!

Az Ön által kért adatokat azok számossága és terjedelme miatt egy CD
lemezre tudtuk csak kiírni. Kérjük szíves segítségét, hogy milyen postai
címre tudjuk postázni a lemezt.

Üdvözlettel:

ELTE Rektori Titkárság

2013.05.07. 15:42 keltezéssel, Prinz Dániel írta:

idézett részek megjelenítése

Tisztelt ELTE Rektori Titkárság!

Köszönöm válaszukat! A következő postacímre kérem, hogy küldjék a lemezt:

Szakács András
1051 Budapest Arany János utca 15. II lépcsőház 4-es ajtó.

Üdvözlettel:

Prinz Dániel