Az elmúlt 4 év önkormányzati eredményeinek bemutatására elköltött összeg

A(z) Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal által végrehajtandó, az igénylés kezelésével kapcsolatos belső felülvizsgálatra várakozik.

Tisztelt Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Csepel Önkormányzata által az elmúlt 4 év fejlesztéseit, eredményeit bemutató eszközökre elköltött közpénzek részletes bemutatását, beleértve az önkormányzati képviselők részére nyomtatott szórólap, az útfelújítások, közterületi munkák helyszínén kihelyezett tájékoztató táblák, a társasházakban megjelentetett liftreklámok és tájékoztató táblák, a Metropol újságban megjelent hirdetés, illetve az önkormányzat által több helyszínen felállított "roll-up"-ok költségét.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. szeptember 16.

Üdvözlettel:

Hudák János

Tisztelt Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

A vonatkozó szabályok szerint a benyújtott adatkérésre már választ kellett volna kapnom. Ez sajnos a mai napig még nem történt meg. Kérem, tájékoztassanak arról, hogy mi ennek az oka és hogy mikor fogják teljesíteni adatkérési igényemet.

Köszönöm a segítségüket.

Üdvözlettel:

Hudák János