Az állami egészségügyben dolgozóknak hány százaléka van beoltva influenza elleni védőoltással .

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium nem kapta meg a kért információt.

Tisztelt Nemzeti Fejlesztési Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Szeretném tudni, hogy az állami egészségügyben dologozóknak hány százaléka van beoltva influenzia elleni védőoltással .

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. április 11.

Üdvözlettel:

Simon Tamás

NFM - Ügyfélszolgálat (noreply), Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Tisztelt Címzett!

 

Tájékoztatjuk, hogy a  Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM)
Ügyfélszolgálati Információs Irodája részére megküldött levelét,
köszönettel megkaptuk.

 

Üdvözlettel,

NFM Ügyfélszolgálati Információs Iroda

 

Ezt az üzenetet a rendszer automatikusan generálta. Kérem, ne válaszoljon
rá.

idézett részek megjelenítése

NFM - Ügyfélszolgálat, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

1 Attachment

 

Tisztelt Simon Tamás Úr!

 

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Ügyfélszolgálatára beérkezett levelét
megkaptuk, és az abban foglaltakkal  kapcsolatban kérjük levelét
illetékességből, az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) részére küldje
meg, az alábbi elérhetőségre.(telefonon megbeszélve)

 

[1][email address]

 

Kérjük fenti tájékoztatásunk szíves elfogadását.

 

Üdvözlettel,

[2]Leírás: Leírás: Leírás: Leírás:       Ügyfélszolgálati Információs
Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Iroda
Leírás: Leírás: Leírás: Leírás:
Leírás: Leírás: Leírás: Leírás:       Nemzeti Fejlesztési
Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Minisztérium 
Leírás: Leírás: Leírás: Leírás:
Leírás: Leírás: Leírás: Leírás:              1011 Budapest, Fő u.
Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: 44-50.
Leírás: Leírás: Leírás: Leírás:
Leírás: Leírás: Leírás: Leírás:       Telefon:  06-1-795-67-66
Leírás: Leírás: Leírás: Leírás:
Leírás: Leírás: Leírás: Leírás:                        
Leírás: Leírás: Leírás: Leírás:  06-1-795-14-82
Leírás: Leírás: Leírás: Leírás:
Leírás: Leírás: Leírás: Leírás:       Fax:           06-1-795-06-97
Leírás: Leírás: Leírás: Leírás:
Leírás: Leírás: Leírás: Leírás:       E-mail: 
Leírás: Leírás: Leírás: Leírás:    [3][NFM request email]
Leírás: Leírás: Leírás: Leírás:
Leírás: Leírás:       Web:       [4]www.kormany.hu
cid:[email protected] 
 
 

 

idézett részek megjelenítése