Tisztelt Nemzetgazdasági Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

az "adósságnyomás-mérő" alkalmazás szoftverkarbantartási költségeit 2011. március és 2013. augusztus hónap között havi lebontásban, amely tartalmazza a havi szinten a karbantartásra, frissítésre ráfordított munkaórák számát is. Legyen szívesek elküldeni, hogy ki és milyen szerződés alapján végezte a karbantartást, frissítést.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. szeptember 1.

Üdvözlettel:

Ferencz Gábor

Ügyfélszolgálat (NGM), Nemzetgazdasági Minisztérium

 

NGM/19837/2/2013.

 

Tisztelt Ferenc Gábor Úr!

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 28. § (1) bekezdése alapján benyújtott
adatigénylésére a következő választ adjuk:

 

Ahogyan eddig is, a Nemzetgazdasági Minisztérium számára jelenleg is
kiemelkedően fontos a lakosság tájékoztatása az államadósság aktuális
szintjéről. A minisztérium honlapján korábban szereplő, a központi
költségvetés adósságállományát leegyszerűsített formában bemutató
alkalmazás is ezt a célt szolgálta.

 

Az alkalmazással kapcsolatban feltett kérdésére válaszolva tájékoztatjuk,
hogy a felület frissítési feladatait a minisztérium sajtótitkárságának
munkatársai látták el. A Nemzetgazdasági Minisztérium a
szoftverkarbantartásra nem kötött vállalkozási vagy megbízási szerződést
külső féllel. Mivel a feladatot a sajtótitkárság munkatársai látták el
egyéb sajtókapcsolati és kommunikációs feladataik mellett, így az egyes
részfeladatokról a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvény rendelkezései alapján nem készült az ön által kért bontásban
kimutatás.

 

Időközben változott a sajtó és kommunikációs főosztály feladatköre és
személyi állománya is, ezért már nem maradt kapacitás a mérő folyamatos
frissítésére. A minisztérium azért döntött az „adósságnyomás-mérő”
közzétételének megszüntetése mellett, hogy elkerülje egy új vállalkozási
szerződés megkötését, vagy sajtóinformatikus munkatárs felvételét az
adattartalom aktualizálása érdekében. Mindkét megoldás jelentős
többletkiadást okozott volna.

 

A döntésünkben az is szerepet játszott, hogy szerettük volna elkerülni az
adatszolgáltatásban előforduló párhuzamosságokat. A Nemzetgazdasági
Minisztérium felügyelete alá tartozó Államadósság Kezelő Központ (ÁKK)
jelenleg is elérhető, részletes és hiteles adatokkal szolgál az érdeklődők
számára az államadósság állásáról.

 

Az intézmény havonta készít elemzést az adott év során végrehajtott
adósságműveletekről, az adósságállomány változásáról és az adott havi
állampapír-piaci folyamatokról. A részletes adatokat tartalmazó táblázatot
és a jelentéseket elérheti az ÁAK [1]weboldalán. Döntésünkhöz kizárólag a
fenti racionális okok vezetettek függetlenül az államadósság helyzetétől,
melynek mértéke 2010. második negyedévének végén a GDP 85,3 % volt, míg
2013 ugyanazon időszakában 81,4 %.

 

Üdvözlettel,

Ügyfélszolgálati Információs Iroda

Nemzetgazdasági Minisztérium

[2][NGM request email]

Tel.:795 5010; 795 5011

 

 

idézett részek megjelenítése