Autós mozi

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy a 2020. május 26-án bejelentett autósmozi ügyében

1, Ki döntött és mikor, hogy egy ilyen rendezvény megvalósul az Önkormányzat megbízásából. Született-e erről írásos döntés, ha igen az kérnénk megküldeni.
2, Ki és mikor rendelkezett az autósmozi megvalósításához szükséges költségvetési fedezetek biztosításáról? Amennyiben erről szültetet döntés, azt kérnénk megküldeni.
3, Hány ajánlatot és mikor kértek be és kitől a mozi megvalósítására? Kérnénk megküldeni az ajánlat bekéréseket illetve a megkapott ajánlatokat.
4, Kérjük megküldeni a mozi működtetésére létrejött szerződéseket.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. augusztus 13.

Üdvözlettel:

Kovács Gergely

Aljegyző, Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2 Attachments

Tisztelt Adatigénylő!

 

A Hivatalunkhoz 2020. augusztus 14. napján elektronikus úton benyújtott,
az autósmozival kapcsolatos közérdekű adatigénylésére a csatolt választ
adjuk.

 

Tisztelettel:

 

 

dr. Lehoczky Balázs

aljegyző

 

                                        

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat

Polgármesteri Hivatala

 

            [1]cid:[email protected]

1041 Budapest, István út 14.

Tel.: +36 (1) 231-3101-354

E-mail: [2][email address]

 

 

References

Visible links
2. mailto:[email address]

Aljegyző, Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

3 Attachments

Tisztelt Adatigénylő!

 

A Hivatalunkhoz 2020. augusztus 14. napján elektronikus úton benyújtott,
az autósmozival kapcsolatos közérdekű adatigénylésére a csatolt választ
adjuk.

 

Tisztelettel:

 

 

dr. Lehoczky Balázs

aljegyző

 

                                        

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat

Polgármesteri Hivatala

 

            [1]cid:[email protected]

1041 Budapest, István út 14.

Tel.: +36 (1) 231-3101-354

E-mail: [2][email address]

 

References

Visible links
2. mailto:[email address]

Aljegyző, Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2 Attachments

Tisztelt Adatigénylő!

 

A Hivatalunkhoz 2020. augusztus 14. napján elektronikus úton benyújtott,
az Autósmozira vonatkozó közérdekű adatigénylésével kapcsolatosan a
mellékletben szereplő tájékoztatást adom.

 

Tisztelettel:

 

 

dr. Lehoczky Balázs

aljegyző

 

                                        

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat

Polgármesteri Hivatala

 

            [1]cid:[email protected]

1041 Budapest, István út 14.

Tel.: +36 (1) 231-3101-354

E-mail: [2][email address]

 

References

Visible links
2. mailto:[email address]

Tisztelt Aljegyző!

Köszönöm a válaszának pontosítását és egyben kérem, hogy a bekért ajánlatokat legyenek oly szívesek a részemre megküldeni.

Üdvözlettel:

Kovács Gergely

Aljegyző, Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Tisztelt Adatigénylő!

A Hivatalunkhoz 2021. január 1. napján elektronikus úton benyújtott, az autósmozira vonatkozó korábbi adatigénylésével kapcsolatosan felmerült kérésére a csatolt választ adjuk.

Tisztelettel:

dr. Lehoczky Balázs
aljegyző


Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala


1041 Budapest, István út 14.
Tel.: +36 (1) 231-3101-210
E-mail: [email address]

idézett részek megjelenítése