Tisztelt Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy a 2020. május 26-án bejelentett autósmozi ügyében

1, Ki döntött és mikor, hogy egy ilyen rendezvény megvalósul az Önkormányzat megbízásából Született-e erről írásos döntés, ha igen az kérnénk megküldeni.
2, KI és mikor rendelkezett az autósmozi megvalósításához szükséges költségvetési fedezetek biztosításáról? Amennyiben erről szültetet döntés, azt kérnénk megküldeni.
3, Hány ajánlatot és mikor kértek beés kitől a mozi megvalósítására? Kérnénk megküldeni az ajánlat bekéréseket illetve a megkapott ajánlatokat.
4, Kérjük megküldeni a mozi működtetésére létrejött szerződéseket..

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. július 2.

Üdvözlettel:

Kovács Gergely

Silye Tamás, Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Tisztelt Kovács Gergely!

 

Hivatkozva tárgyi ügyben küldött közérdekű adatigénylésére az alábbi
tájékoztatást tudom adni:

 

Először is szeretném tájékoztatni, hogy technikai okokból az
[1][Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email] e-mail címre küldött megkeresése most érkezett
meg hozzánk, mely tekintetében szíves elnézésüket kérjük:

 

A közérdekű adatkérés tekintetében sem a II. Kerületi  Önkormányzat, sem a
II. kerületi Hivatal megbízásából nem valósult meg autósmozi.

(Tudomásunk szerint 2020. május 26-án 1 autósmozival kapcsolatos hír
jelent meg, de egyik sem II. kerületi:
[2]https://index.hu/kultur/cinematrix/2020/...)

 

Tisztelettel:

 

dr. Silye Tamás
Igazgató
Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal

Jegyzői Igazgatóság
1024 Budapest, Mechwart liget 1.
Telefon: +361-346-5542 Fax:+361-346-5409
[3]Adobe SystemsE-mail:  [4][email address
Honlap:  [5]www.masodikkerulet.hu

 

 

References

Visible links
1. mailto:[Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]
2. https://index.hu/kultur/cinematrix/2020/...
4. mailto:[email address]
5. blocked::http://www.masodikkerulet.hu/
http://www.masodikkerulet.hu/