Tisztelt VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

az alábbi autóbuszok állományi státuszát - amennyiben már selejtezésre kerültek, a selejtezés dátumát, amennyiben még nem, jelezve, hogy még állományban vannak:

DUD-584
DUD-603
DUD-793
DUD-811
DUD-876
DUD-879
DUD-898
DUD-921
ENP-938 (jelenleg az országos nyilvántartásban AA MK-079)
EWU-298
FGM-289
FIY-465
FIY-812
FKH-896
FKN-355
FLZ-183
FPG-853
FPG-864
FSJ-933
GFX-692
GHB-057
GHB-058 (jelenleg az országos nyilvántartásban AE GR-690)
GLB-785
GLW-061
GNW-109
GSG-337
GSG-357
GSZ-335
GUF-969
GUF-970
GVM-401
GXD-256
GXD-562
HCT-473
HFF-781
HFT-465
HFZ-166
HGC-689
HGR-753
HHY-796
HIS-324
HIS-328
HJL-101
HLD-862
HLD-875
HNF-492
HOG-405
HOG-546
HOP-060
HOP-067
HOP-081
HOP-086
HPR-214
HSD-422
HSD-425
HYG-750
HZE-122
HZE-182
HZT-856
IRV-233
JAN-741
JDW-531
JIN-735
JLU-221
JLW-987
JLW-988
JMN-894
JOM-411
JOM-428
JOP-499
JOU-730
JWU-656
JZY-159
KAY-416
KBJ-115
KCH-161
KCM-440
KLF-152
KMG-555
KMV-465
KVV-397
KXM-047
KZX-523
LFV-167
LHZ-012
LJF-824
LMH-672
LOL-714
LWF-993
MEK-715
MKS-501
MMK-603
MZF-139
MZN-718
NUP-096
RWA-138
RWA-334
RWA-439
RWA-441
RWA-576

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. január 21.

Üdvözlettel:

Kiss Boldizsár

VOLÁNBUSZ Közadat, VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt.

7 Attachments

Tisztelt Kiss Boldizsár!

 

A VOLÁNBUSZ Zrt.-hez (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 131., cg.:
01-10-042156, cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, továbbiakban:
Társaság) 2024. január 21-én elektronikus úton érkezett, „Közérdekűadat
igénylés - Autóbuszok állományi státusza” tárgyú közérdekű
adatigénylésében foglaltakkal kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk.

 

Adatigénylését a mellékelt dokumentum megküldésével teljesítjük, amely
tartalmazza az adatigényben megjelölt autóbuszok állományi státuszát.

 

Tájékoztatjuk, hogy az e-mailjében megadott személyes adatait az Infotv.
29. § (1a) bekezdésében meghatározott célból 1 évig kezeljük. A VOLÁNBUSZ
Zrt. adatkezelésével kapcsolatos előírásokat és az Ön ezzel kapcsolatos
jogait a VOLÁNBUSZ Zrt. Adatkezelési Tájékoztatója tartalmazza, amely
elérhető a VOLÁNBUSZ Zrt. honlapján a következő linken az 5.20. pontban:
[1]https://www.volanbusz.hu/hu/volanbusz/ad...  

 

Üdvözlettel,

 

VOLÁNBUSZ Zrt.

Kommunikációs Igazgatóság

 

1091 Budapest, Üllői út 131.

[2][email address]

[3][IMG]

[4]A képen szöveg, elsősegélykészlet látható Automatikusan generált
leírás[5][IMG][6]A képen szöveg, aláírás látható Automatikusan generált
leírás[7][IMG][8][IMG]

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Volánbusz Zrt. Kommunikációs Igazgatóság!

Köszönöm válaszukat.

Üdvözlettel:

Kiss Boldizsár