Autó lejárt műszakival

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy a 2020. június 27-én és szeptember 21-én a budapest @ jarokelo.hu címről küldött "Autó lejárt műszakival" tárgyú közérdekű bejelentéssel kapcsolatban milyen intézkedéseket tettek? Mikorra várható a probléma megoldása? (Bejelentés leírása és fotója elérhető itt: https://jarokelo.hu/66859 )

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. december 3.

Üdvözlettel:

Lukács Máté

Silye Tamás, Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Tisztelt Lukács Máté!

 

Hivatkozással a [1]https://jarokelo.hu/66859  számú járókelős
bejelentésére az alábbi tájékoztatást adjuk:

A bejelentésben szereplő gépjármű ellenőrzés alá lett vonva , melynek
alapján megállapításra került, hogy lejárt műszaki érvényességű. Ennek
alapján a tulajdonos/üzembentartó értesítése megtörtént. Az értesítésben
felhívtuk a tulajdonos/üzembentartó figyelmét arra, hogy a gépjárművét
vizsgáztassa le, vagy a közterületről távolítsa el.

Amennyiben a visszaellenőrzéskor megállapítható, hogy a gépjármű nem
került levizsgáztatásra és a tulajdonos/üzembentartó a levelünkben
foglaltaknak megfelelően a közterületről nem szállíttatta el, abban az
esetben a jogszabályban leírtaknak megfelelően a Városrendészet megrendeli
a gépjármű elszállíttatását.

A két ünnep között a vállalkozó nem végez elszállítást.

 

Tisztelettel:

 

dr. Silye Tamás
Igazgató
Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal

Jegyzői Igazgatóság
1024 Budapest, Mechwart liget 1.
Telefon: +361-346-5542 Fax:+361-346-5409
[2]Adobe SystemsE-mail:  [3][email address]

 

 

 

 

References

Visible links
1. https://jarokelo.hu/66859
3. mailto:[email address]

Tisztelt Silye Tamás!

Köszönöm válaszát.

Üdvözlettel:

Lukács Máté