Aug. 20-i eseményekről készült önkormányzati vizsgálóbizottsági jelentés

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Budapest VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

az Aug. 20-i eseményekről készült önkormányzati vizsgálóbizottsági jelentést

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. szeptember 17.

Üdvözlettel:

Virág Tamás

Galambos Eszter dr., Budapest VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Virág Tamás részére

 

Tisztelt Uram!

 

2015. szeptember 17. napján küldött közérdekű adatkérésében a 2015.
augusztus 20-i önkormányzati rendezvényen történtekről készült vizsgálati
jelentés elektronikus másolatának megküldését kéri.

 

Az Info tv. 30. § (2) bekezdése értelmében amennyiben a kért adatot
korábban már elektronikus formában nyilvánosságra hozták, az igény
teljesíthető az adatot tartalmazó nyilvános forrás megjelölésével is.

 

Fentiekre tekintettel tájékoztatom, hogy a vizsgálati jelentést az alábbi
linken érheti el:

 

[1]http://jozsefvaros.hu/dokumentumok/865_v...

 

 

Üdvözlettel

 

          [2]cimer

       dr. Galambos Eszter

               irodavezető

    Budapest Főváros VIII. kerület

  Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal

             Jegyzői Kabinet

                 Jogi Iroda

1082 Budapest, Baross u. 63-67. I. 108.

    tel.: +36-1-459-2100 /540 mellék

     [3][email address]

 

--------------------------------------------------------------------------

Mentsen meg egy fát! Csak akkor nyomtassa ki ezt a levelet, ha feltétlenül
szükséges!

References

Visible links
1. http://jozsefvaros.hu/dokumentumok/865_v...
3. mailto:[email address]