auch an allen österreichischen Europaabgeordneten/MINDEN OSZTRÁK EURÓPAI PARLAMENTI KÉPVISELŐNEK IS Fall meiner österreichischen Kinder/osztrák gyerekeim ügye - NAV-nak

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

auch an allen österreichischen Europaabgeordneten/MINDEN OSZTRÁK EURÓPAI PARLAMENTI KÉPVISELŐNEK IS
Fall meiner österreichischen Kinder/osztrák gyerekeim ügye

Jelen irat ÚJDONSÁGA, hogy ez az irat magyar ÉS NÉMET NYELVŰ és ezt – törvényes védekezésül - már megkapja MINDEN OSZTRÁK EURÓPAI PARLAMENTI KÉPVISELŐ is. Az ügy már nemcsak Magyarországon nyilvános.
Neu ist bei dieser Schrift, dass sie schon zweisprachig ist und – als gesetzkonforme Verteidigung – auch an allen österreichischen Europaabgeordneten zugeschickt wird. Der Fall ist nicht mehr ausschließlich in Ungarn öffentlich zugänglich.

November 20. a gyermeki jogok világnapja, Az ENSZ gyermekjogi egyezményt 28 éve írták alá, amelyet ha betartanának, ez a családi tragédia nem súlyosodott volna idáig. Továbbá 2017. 11. 20-án és 21-én zajlott a Colloquium on Fundamental Rights 2017 (http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-d...), amely a női jogokra fókuszált. Ezen események keretében a legmagasabb szinten rögzítették ismét a gyermeki és női jogérvényesítés fontosságát. Hangsúlyozták, hogy gyermeket (még az EU-n kívül sem) tilos sorsára hagyni, minden hangot meg kell hallani! „No matter whether inside or outside the EU – no child should be left behind. Every voice should be heard.” (https://mail.yahoo.com/d/search/keyword%...)
Der 20. November ist der Tag der Kinderrechte. Die UN Kinderrechtekonvention wurde vor 28. Jahren unterschrieben. Wenn die UN Kinderrechtekonvention eingehalten wäre, wäre diese Familientragödie nicht so weit gekommen. Am 20. und 21. 11. 2017 gab es das Colloquium on Fundamental Rights 2017, mit Fokus auf Frauenrechte. (http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-d...) Auf höchster Ebene wurden die Wichtigkeit der Kinderrechte und Frauenrechte erneut bestätigt.
„No matter whether inside or outside the EU – no child should be left behind. Every voice should be heard.” (https://mail.yahoo.com/d/search/keyword%...)

Ezért ezen alkalmakra tekintettel egyrészt munkájukhoz sok sikert kívánok és meg kell tudni mihamarabb törvényes úton oldani, hogy
- a budapesti osztrák nagykövetségen 4 éve joghatóság nélkül zajló, jogellenes nyomozás mihamarabb megszűnjön,
- osztrák gyerekeket ne fenyegessen a gyámhivatal jogellenesen állami gondozással, mert egy örökbeadás terén érdekelt, sokszorosan jogsértő és dilettáns, engedély és meghallgatás nélkül eljárt „szakértő“ így akarja, miközben a gyerekeimet ismerő szakemberek kezdetektől és egybehangzóan igazolják, hogy kiváló anya vagyok,
- teljes körűen meg kell szűnnie a bántalmazásnak, amelyet jogellenes eljárásaikkal és közönyükkel a magyar hivatalos szervek is gyakorolnak, pl.– jogellenesen - engem bírságolnak, terhelnek, lehetetlenítenek el miközben hagyják a panasztolt ügyvéd törvényszegéseit.
Aus diesen Anlässen wünsche ich zu Ihrer Arbeit viel Erfolg und es muss gesetzekonform raschestmöglich gelöst werden,
- dass die gesetzwidrige Ermittlung der ungarischen Polizei ohne internationale Zuständigkeit betreffend die österreichische Botschaft in Budapest eingestellt wird,
- dass die gesetzwidrige Drohung meiner österreichischen Kinder mit der schrecklichen ungarischen staatlichen Obhut aufhört, die eine offensichtlich befangene und unsachliche „Sachverständige“ ohne Genehmigung will, die eine Adoptionsstiftung gegründet hat.
- dass die Gewalt gegen uns vollständig aufhört, die die ungarischen Organe – gesetzwidrig – auch betreiben, da sie die Gesetzwidrigkeiten unserer Gegner nicht tolerieren dürften.

Ausztriában a 2017-es választási kampány kiemelt témája voltak a migráció, a gyermeki jogok és a gyermeket egyedül nevelők jogai, amit a legfelsőbb szinten a napokban is megerősítettek (a facebookon is).
In Österreich waren die Migration, die Kinderrechte und der Schutz der Alleinerzieher wichtige Themen des Wahlkampfs. Die Wichtigkeit dieser Themen werden ständig bestätigt (auch auf Facebook).
- Sebastian Kurz esetében nagyon gyakori téma a migráció és készülnek a 2018-as osztrák EU-s elnökségre.
Für Sebastian Kurz ist die Migration und die kommende österreichische Ratspräsidentschaft enorm wichtig.
- Christian Kern 2017. 11. 20-án / Christian Kern am 20. 11. 2017: „Kinder sind nicht unsere Zukunft, sie sind unsere Gegenwart. Heute ist Tag der Kinderrechte. 1.713.000 Kinder leben in Österreich. Und jedes verdient alle Chancen. Egal welchen Vornamen es trägt, aus welchem Viertel es kommt oder wie viel seine Eltern verdienen. Dafür mache ich mich stark.”
- MEP Weidenholzer, emberi jogi szóvivő, az Európai Parlament alelnöke, a Magyarország jelentés főtárgyalója / MEP Weidenholzer, Menschenrechtssprecher, Vizepräsident des Europäischen Parlaments, Chefverhandler des Ungarn Berichts: „Kinder sind unsere Zukunft! Kinderechte müssen Priorität haben.“

Ausztriában is előfordulnak gyermekjogi esetek (pl. Arigona Zogaj, Doris Povse lánya Sofia), amelyeket a nyilvánosság oldott meg. Én is eldöntöttem, hogy én is – szükség esetén, törvényes védekezésül - fokozottabban megszólítom a nyilvánosságot, az osztrák sajtót is. Jelen nyilvános és kétnyelvű beadvány is szolgálja ezt a célt. Az osztrák adófizetőknek is tudniuk kell a kancelláriai titkárnő hivatali pornójáról, arról, hogy a budapesti osztrák nagykövetséget érintően 4 éve joghatóság nélkül nyomoz a magyar rendőrség, arról, hogy osztrák gyerekeket lehet jogellenesen a szörnyűséges magyar állami gondozással fenyegetni, hiszen az osztrák döntéshozók tevékenységét az osztrák adófizetők finanszírozzák.
Es gibt auch in Österreich Kinderrechtfälle (z. B. Arigona Zogaj, Sofia von Doris Povse), die mit Einbeziehen der Öffentlichkeit gelöst wurden. Ich entschied auch, dass – wenn es nötig ist, als gesetzkonforme Verteidigung – ich mich auch an die Öffentlichkeit wende, inbegriffen die österreichischen Medien. Dieses Ziel dient diese öffentliche, zweisprachige Schrift auch. Die österreichischen Steuerzahler müssen über das öffentlich dienstliche Porno der Sekretärin des Bundeskanzleramtes auch erfahren. Ferner darüber auch, dass die ungarische Polizei seit 4 Jahren gesetzwidrig, ohne internationale Zuständigkeit betreffend die österreichische Botschaft in Budapest ermittelt und dass österreichische Kinder mit der schrecklichen ungarischen staatlichen Obhut gesetzwidrig bedroht werden, da die österreichischen Steuerzahler die Tätigkeit der Entscheidungsträger finanzieren.

Szükség esetén – törvényes védekezésül – lesz további kampány is. A nemzetközi kampány következő lépéseként ANTISZEMITIZMUS PANASZ kerül benyújtásra az Európai Bizottsághoz, hiszen mind Magyarországon, mind Ausztriában törvényi kötelesség a törvényesség biztosítása.
Wenn nötig – als gesetzekonforme Verteidigung – wird es weiterführende Kampagne stattfinden, als nächster Schritt der Internationalen Kampagne – wird die Antisemitismus Beschwerde zur Europäischen Kommission eingereicht, da sowohl in Ungarn als auch in Österreich gesetzliche Pflicht ist, die gesetzekonforme Lösung sicherzustellen.

Az antiszemitizmus definíciója rámutat, hogy az össztársadalmi kérdés, hiszen az antiszemitizmus zsidók és nem zsidók ellen egyaránt irányulhat.
Die Definition des Antisemitismus zeigt, dass es eine gesamtgesellschaftliche Frage ist, da gegen Juden und nicht Juden gerichtet werden kann.
“Antisemitism is a certain perception of Jews, which may be expressed as hatred toward Jews. Rhetorical and physical manifestations of antisemitism are directed toward Jewish or non-Jewish individuals and/or their property, toward Jewish community institutions and religious facilities.” (https://www.holocaustremembrance.com/sit...)
Jelen német és magyar nyelvű közérdekű adatigénylés NYILVÁNOS, tehát bárki számára, így a sajtó, civil szervezetek, politikai fórum számára is, mind Magyarországon, mind külföldön, az interneten elérhető.
Diese deutsch- und ungarisch sprachige Anfrage ist ÖFFENTLICH, d.h. im Internet öffentlich zugänglich für alle, somit in Ungarn und im Ausland auch für die Presse, für NGOs, für politische Foren.
Szükség esetén a sajtóba is megy az ügy, pályázni fogok, pl. a Guardian’s Inequality Project keretében, hogy megkaphassuk a törvényes megoldás eléréséhez szükséges figyelmet.
Wenn nötig, geht der Fall in die Presse, ich werde mich bewerben, z. B. bei dem Guardian’s Inequality Project um die gesetzkonforme Lösung zu erzielen.
„Over the coming year, the Guardian’s Inequality Project – supported by the Ford Foundation – will try to shed fresh light on these and many more issues of inequality and social unfairness, using in-depth reporting, new academic research and, most importantly, insights from you, our audience, wherever you are in the world and whatever your experiences of inequality. To get in touch, email us at inequality.project@ theguardian.com and follow us on Twitter @GdnInequality.” (https://www.theguardian.com/ inequality/2017/apr/25/ inequality-project-guardian- in-depth-look-unequal-world- equality)

A technikai információk (ügyszámok, címzettek, előzmény hivatkozás) a beadvány végén találhatóak.
Die technischen Angaben (Geschäftszahl, Adressaten, Prämissen) sind am Ende der Schrift.

Én édesanya vagyok, aki nagyon szeretem a gyermekeimet. Már nyilvánosan is dokumentált, hogy a magyar hivatalos szervek – törvényi kötelességük ellenére – nem intézik törvényesen az ügyeinket. Így pl. eredménytelenül telt el a 15 napos törvényi válaszadási határidő is, 2017. 10. 27-én kelt nyilvános beadványom (https://kimittud.atlatszo.hu/request/szu...) kapcsán is.
Ich bin Mutter und ich liebe meine Kinder sehr. Es ist öffentlich dokumentiert, dass die ungarischen Dienststellen – trotz ihrer gesetzlichen Pflicht – unsere Fälle unrechtmäßig handhaben. Erfolgslos war z. B. die gesetzlich vorgeschriebene 15 Tage Frist auf meine öffentliche Anfrage vom 27. 10. 2017 (https://kimittud.atlatszo.hu/request/szu...).

Mivel a gyermekeim osztrák állampolgárok és az osztrák európai parlamenti képviselők – a törvény szerint (Btk. 459. § (1) bekezdés 13.c. pont) - a magyar eljárásban szintén hivatalos személyek, ezért az ügyről tájékoztatom az osztrák európai parlamenti képviselők segítségét is kérem.
Da meine Kinder auch österreichische Staatsangehörige sind und die österreichischen Europaabgeordneten ausländische offizielle Personen im Sinne des ungarischen Strafgesetzbuches (§ 459. Absatz (1) Punkt 13. c.) sind, werden die österreichischen Europaabgeordneten in unserem Fall um Hilfe gebeten.

Mind a gyermekeim apjának, mind a panaszolt magyar ügyvédnek, mind a magyar, mind az osztrák hivatalos szerveknek – mind a magyar, mind az osztrák jog szerint – törvényi kötelességük lenne mihamarabb biztosítani a törvényes megoldást, amit ezúton is kérek.
Sowohl der Kindesvater, als auch der ungarische Rechtsanwalt und die ungarischen und die österreichischen Organe sind verpflichtet – sowohl im Sinne des österreichischen als auch im Sinne des ungarischen Rechts – für eine baldestmögliche und gesetzekonforme Lösung zu sorgen, worum ich bitte.

A) Mi a célom? Was ist mein Ziel?
Célom ezzel, hogy azt szeretném törvényesen elérni, hogy – a törvényekkel összhangban - az osztrák gyermekeim ellen és ellenem 5 éve tartó, sok eljárásos, teljességgel törvénytelen magyarországi zaklatás teljes körűen, mihamarabb megszűnjön.
Mein Ziel ist auf gesetzlichem Wege zu erreichen, dass der seit 5 Jahren andauernden, völlig gesetzwidrige, aus vielen Verfahren bestehenden Angriff gegen meine österreichischen Kinder und mich – im Einklang mit den Gesetzen – schnellstmöglich aufhört.

1) Ideértve pl. azt a jogellenes büntetőeljárást is, amely keretében 4 éve joghatóság nélkül nyomoz a magyar rendőrség tetthelyként a budapesti osztrák nagykövetségen elkövetett állítólagos zsarolási kísérlet miatt, mely szerint a családi e-mail címről, amelynek jelszavát a férjem is ismerte, törvényben biztosított tartásdíjat és vagyonmegosztást kértem volna.
1) Inbegriffen z. B. das gesetzwidrige, ohne internationale Zuständigkeit, seit 4 Jahren geführtes Strafverfahren der ungarischen Polizei betreffend die österreichische Botschaft in Budapest als Tatort wegen eines angebliches Erpressungsversuchs. Angeblich habe ich aus dem Familienpostfach, dessen Passwort mein Ehemann auch kannte, um gesetzlich gesicherte Unterhaltszahlung und Vermögensteilung gebeten hätte.

2) Nagyon fontos továbbá, hogy osztrák gyermekeimet – miden ok nélkül, durván jogsértően – ne lehessen, immár harmadjára a köztudomásúan szörnyűséges magyar állami gondozással fenyegetni, amely esetében nagyon gyakoriak a sajtónyilvános botrányai. Miközben mindenekfelett szeretem a gyermekeimet és a gyermekeimmel foglalkozók egybehangzó véleménye kezdetektől, hogy kiváló anya vagyok.
2) Ferner ist es sehr wichtig, dass das ungarische Jugendamt – ohne jeglichen Grund, grob gesetzwidrig – meine österreichischen Kinder nicht mit der öffentlich bekannt schrecklichen, skandalösen Obhutnahme in Ungarn drohen kann (jetzt schon zum dritten Mal). Ich liebe meine Kinder über alles und es ist mehrfach und einstimmig von Anfang an bewiesen, dass ich eine ausgezeichnete Mutter bin.

3) Továbbá nagyon fontos az is, hogy teljes körűen megszűnjön a gyerekeim ellen és ellenem irányuló jogellenes támadássorozat.
3) Ferner ist auch das sehr wichtig, dass die rechtswidrigen Angriffe gegen meine österreichischen Kinder und mich vollständig aufhören.

B) Miben bízom? / Worauf hoffe ich?

1) Egyrészt már vannak olyan magyar hivatalos szervek is, amelyek – törvényi kötelességükkel összhangban – a panaszolt ügyvéd törvénytelenségei vállalhatatlanok. Ezt köszönöm, ám ezt tovább kell vinni és fel kell gyorsítani. Erre most meg is van a lehetőség. Mert pl. az osztrák nagykövetség épületét érintő ügy most már az ügyészség előtt van, és a törvénytelen állami gondozásba (nevelésbe) vétellel fenyegetőzés a minisztérium előtt van. Kérem törvényes eljárásukat. Köszönöm. Bízom tehát abban, hogy a magyar hivatalos szervek is segítenek, mely törvényi kötelességük.
1) Einerseits gibt es schon amtliche Stellen in Ungarn, für die die gesetzwidrigen Angriffe des Rechtsanwaltes nicht akzeptabler sind. Ich bedanke mich dafür, aber das muss weiterbracht und beschleunigt werden. Dafür gibt es jetzt eine Gelegenheit. Das gesetzwidrige Strafverfahren betreffend die österreichische Botschaft in Budapest ist vor der Staatsanwaltschaft, an der Juristen arbeiten. Die gesetzwidrige Drohung mit den staatlichen Obhutnahmen ist jetzt vor dem Ministerium. Ich hoffe, dass die ungarischen amtlichen Stellen selbst helfen werden, da sie dazu gesetzlich verpflichtet sind.

2) Másrészt azonban ez egy széles körű nemzetközi kampány első fázisa is. Bízom abban, hogy az osztrák európai parlamenti képviselők is közbe lépnek és kötelességükkel összhangban segítenek. Ám az ügyben lehet esetleg osztrák szempontból „takargatnivaló”. Fontos az eset kapcsán, hogy egy osztrák titkárnő a munkahelyén az osztrák közhivatali infrastruktúrát pornográf célokra használta. Így ha szükséges, rá kell csatlakozni a #metoo mozgalomra, amelyre Jourova biztos asszony is felhívott. “Don’t keep it with yourself,” Jourova said. “Go and find the helping hand. Don’t be ashamed to say it.” Jourová said that while laws against harassment and violence should be better enforced, only new mindsets and a broad discussion would put a more definitive end to harassment culture. (https://www.politico.eu/article/vera-jou...) Továbbá meg kell szólítani az uniós és egyéb nemzetközi fórumok gyermekjogi és nőjogi, valamint ügyvédi szakmai kérdésekkel, a whistleblowerek védelmével, az antiszemitizmus elleni és a korrupció elleni harccal foglalkozó, a magyar és az osztrák jogállamiságért aggódó fórumait. Tény továbbá, hogy gyermekeim apja migráns Ausztriában. Természetesen az osztrák törvényeket a migránsoknak is be kell tartaniuk. Szükséges lehet az osztrák sajtónyilvánosság bevonása is. A kampányt – törvényes védekezésül – addig kell folytatni, míg elérjük gyermekeimmel a törvényességet. Természetesen a törvényesség biztosítása már most a magyar hivatalos szervek kötelessége, önkéntesen, saját kezdeményezésre is.
2) Andrerseits ist das schon die erste Phase einer breiten internationalen Kampagne. Deswegen hoffe ich darauf, dass die österreichischen Europaabgeordneten – im Einklang mit ihrer Pflichten – helfen werden. Aber es gibt im Fall ein eventuell zu verbergender Bereich. Eine österreichische Sekretärin hat die öffentlich dienstliche Infrastruktur für pornographe Zwecke missbraucht. Wenn es nötig ist, muss ich mich an die #metoo Bewegung anschließen, wozu Kommissarin Jourova auch ermuntert. “Don’t keep it with yourself,” Jourova said. “Go and find the helping hand. Don’t be ashamed to say it.” Jourová said that while laws against harassment and violence should be better enforced, only new mindsets and a broad discussion would put a more definitive end to harassment culture. (https://www.politico.eu/article/vera-jou...) Ferner muss ich mich an diversen Foren in der Europäischen Union und sonst international, die sich mit Kinderrechten, Frauenrechten, mit Tätigkeit der Rechtsanwälte, mit dem Schutz der Whistleblower, mit Antisemitismusbekämpfung, mit Korruptionsbekämpfung, mit Rechtsstaatlichkeitsanomalien Ungarns und Österreichs befassen. Tatsache ist ferner, dass der Vater meiner Kinder in Österreich Migrant ist. Selbstverständlich müssen die österreichischen Gesetze auch die Migranten einhalten. Nötig mag sein, die Medien auch in Österreich zu involvieren. Diese Kampagne – als gesetzkonforme Verteidigung – muss solange fortgesetzt werden, bis unser Fall gesetzkonform gelöst wird. Selbstverständlich sind die ungarischen Ämter gesetzlich verpflichtet, schon jetzt gesetzkonform vorzugehen und helfen, auch selbstständig, aus eigener Initiative.

C) Összegzés: / Zusammenfassung:
Valójában ez egy nagyon egyszerű ügy, mégpedig az, hogy kaphat-e két osztrák kisgyermek és az édesanyjuk ma Magyarországon törvényességet.
Das ist in der Wirklichkeit ein sehr einfacher Fall. Ob zwei österreichische Kleinkinder und ihre Mutter in Ungarn gesetzkonforme Vorgehensweise bekommen kann.
- A magyar Alaptörvény és az Infotv. kötelezettséget ró a magyar hivatalos szervekre, hogy a szakmai tevékenységükkel kapcsolatban – az Infotv. 3. § 5. pontja szerint - a hivatalos szervek kötelesek tájékoztatást adni. Erre az Átlátszó nyilvános adatigénylési felületet biztosít, köszönet érte. Ezért most is szeretnék élni a törvényes lehetőséggel, hogy a magyar hivatalos szervek – törvényi kötelességükkel összhangban - kifejthessék a szakmai álláspontjukat mindannyiunk számára, így már az Európai Parlament osztrák képviselői számára is.
Das ungarische Grundgesetz und das Gesetz über Informationsfreiheit verpflichtet die ungarischen amtlichen Stellen, dass sie über ihre amtliche Tätigkeit (§ 3. Punkt 5. des Infogesetzes) Auskunft geben müssen. Die Webseite „Átlátszó“ (Bedeutung: „transparent“) bietet dafür ein öffentlich zugängliches Forum an, vielen Dank dafür. Deswegen möchte ich diese gesetzlich gesicherte Gelegenheit nutzen, damit die ungarischen zuständige Stellen – im Einklang mit ihrer gesetzlichen Pflichten – über ihre beruflichen Sichtweisen Auskunft geben, für uns alle, somit auch für die österreichischen Europaabgeordneten.
- Adatigényléseim közérdekűek, törvényességi, jogállamisági alapokra kérdeznek rá, amely – jogállamban – nyilvánvalóan összefügg a szakmai tevékenységgel. A jobb megértést szolgálja a tényállás rövid ismertetése (beadványom I. része), amelyeket követ a konkrét adatigénylés (beadványom II. része).
Meine Anfrage ist öffentlicher Interesse, da sie Grundlagen der Rechtsstaatlichkeit und Gesetzekonformität befragen, die selbstverständlich mit amtlicher Tätigkeit eng zusammenhängen. Um zum besseren Verständnis der Lage beizutragen wird kurz der Fall beschrieben im Teil I. dieses Ersuchens. Teil II. dieses Ersuchens beinhaltet die konkreten öffentlichen Anfragen.

Szükség esetén a sajtóba is meg az ügy, pályázni fogok, hogy megkaphassuk a törvényes megoldás eléréséhez szükséges figyelmet.
Wenn nötig, geht der Fall in die Presse, ich werde mich bewerben, um die gesetzkonforme Lösung zu erzielen.
Over the coming year, the Guardian’s Inequality Project – supported by the Ford Foundation – will try to shed fresh light on these and many more issues of inequality and social unfairness, using in-depth reporting, new academic research and, most importantly, insights from you, our audience, wherever you are in the world and whatever your experiences of inequality. To get in touch, email us at inequality.project@ theguardian.com and follow us on Twitter @GdnInequality. (https://www.theguardian.com/ inequality/2017/apr/25/ inequality-project-guardian- in-depth-look-unequal-world- equality)

- Segítő közreműködésüket megköszönöm.
Ich bedanke mich für Ihre Hilfe.

Tisztelt VI. és VII. Kerületi Ügyészség! Sehr geehrte Staatsanwaltschaft der 6. und 7. Bezirke in Budapest!
Tisztelt Emberi Erőforrás Minisztérium! Sehr geehrtes Ministerium der Humanressourcen!
Tisztelt Budapesti Rendőr-főkapitányság 20. kerületi kapitányság! Sehr geehrte Polizei des 20. Bezirks in Budapest!
Tisztelt Nemzeti Adó és Vámhivatal! Sehr geehrte Steuerbehörde!

Az Európai Parlament valamennyi osztrák képviselőjét – törvényes védekezésül, jogszabályokban előírt kötelezettségeikkel összhangban segítségüket kérve – tájékoztattam ügyeinkről, így a 6. kerületi rendőrség és a kiskunfélegyházi gyámhivatal fentiekben hivatkozott, számomra 2017. 20. 26-án kézbesített iratairól is és a panaszolt ügyvéd ellen folyamatban lévő nyomozásról is. Hiszen az Európai Parlament külföldi képviselői is az osztrák gyermekeim képviselői és az én képviselőim is, továbbá Magyarországon törvényileg is hivatalos személyek, törvényi jogosítványokkal.
Ich benachrichtigte alle österreichischen Europaabgeordneten über unseren Fall, als gesetzkonforme Verteidigung, im Einklang mit ihrer Pflichten, Hilfe zu leisten. Somit über die mir am 26. 10. 2017, oben erwähnten Schriften der Polizei des 6. Bezirks in Budapest und des Jugendamtes in Kiskunfélegyháza und auch über die Ermittlung gegen den uns angreifenden Rechtsanwalt. Die österreichischen Europaabgeordneten sind Vertreter sowohl von meinen österreichischen Kindern und von mir, die in Ungarn Amtspersonen sind, in den Gesetzen verankerten amtlichen Befugnissen.

Elöljáróban tisztelettel megköszönöm az Átlátszónak, az Egyéni Bírói Függetlenség és Felelősség Fórumnak és Magyarország legnagyobb példányszámú napilapjának, a Blikknek, hogy az ügy máris nyilvános. Játszótérről vitték el a rendőrök a volt konzult - http://www.blikk.hu/aktualis/ belfold/jatszoterrol-vittek- el-a-rendorok-a-volt-konzult/ v56sq15
Vorerst: mein Dank gilt an Átlátszó, an das Individuelle Richterliche Unabhängigkeit und Verantwortung Forum und an die Blikk, die meistgelesene Tageszeitung Ungarns, dass unser Fall schon veröffentlich ist. Von dem Spielplatz hat die Polizei die Ex-Konsulin abgeliefert - http://www.blikk.hu/aktualis/ belfold/jatszoterrol-vittek- el-a-rendorok-a-volt-konzult/ v56sq15

Jelen, az Infotv. 3. § 5. pontja szerinti, a szakmai tevékenységükre vonatkozó, magyar és német nyelvű közérdekű adatigénylésem célja, hogy a közvélemény mellett az Európai Parlament osztrák képviselői is már jelen szakaszban megismerhessék szakmai álláspontjukat.
Das Ziel dieser deutsch- und ungarischsprachigen öffentlichen Anfrage betreffend Ihre amtliche Tätigkeit (im Sinne des § 3. Punkt 5. des Informationsgesetzes) ist das, dass Ihren amtlichen Standpunkt neben der Öffentlichkeit auch die österreichischen Europaabgeordneten erfahren können.

Az Infotv. értelmében 15 napon belül kötelesek törvényesen, érdemben válaszolni. Kérem, hogy válaszaikat az Átlátszó „Ki mit tud?” nyilvános közérdekű adatigénylési felületén szíveskedjenek megadni. Köszönöm.
Im Sinne des Infogesetzes sind Sie verpflichtet binnen 15 Tage gesetzekonform, meritorisch zu antworten. Ich bitte Sie via des öffentliche Anfrage Forums des Átlátszó „Wer weiß was?“ zu antworten. Danke.

Természetesen mind jelen adatigénylést, mind a válaszukat közvetlenül is német fordítással eljuttatom az Európai Parlament valamennyi osztrák képviselőjének is.
Selbstverständlich schicke ich diese Anfrage und auch Ihre Antwort mit deutscher Übersetzung den österreichischen Europaabgeordneten direkt mit.

I. AZ ESETEK RÖVID ÖSSZEFOGLALÓJA: / Kurze Tatbestandbeschreibung:

BEVEZETŐKÉNT: / Einleitung:
- Osztrák gyermekeimet és engem – 5 éve, 30 jogellenes alapeljárásban – egy olyan ügyvéd támad, aki a kiskorúak jogellenes külföldre vitelére vonatkozó jogterületen a jártasságát azzal a figyelmeztetéssel hirdeti honlapján, hogy a tájékoztató nem feltétlenül felel meg a hatályos jognak.
Meine Kinder, die die österreichische Staatsangehörigkeit auch besitzen und mich, greift – seit 5 Jahren in 30 rechtswidrigen Verfahren ein solcher ungarischer Rechtsanwalt an, der sich öffentlich an seinem Homepage damit wirbt, dass er Experte im Rechtsbereich über Entführung von Minderjährigen ins Ausland ist mit der Warnung von dem Rechtsanwalt selber, dass die Informationen des Rechtsanwaltes nicht unbedingt dem geltenden Recht entsprechen.
- Panaszolt ügyvéd továbbá sok kamucéges és NAV feketelistás címre tudott – jogellenesen – működési engedélyt szerezni. (A NAV feketelista az állami adóhatóságnál nyilvántartott, 180 napon keresztül folyamatosan fennálló, 10 millió forintot meghaladó adótartozással rendelkezők listáját jelenti.)
Die Kanzleiadresse des uns angereiffenden Rechtanwalts befindet sich auf der schwarzen Liste der größten dauerhaften Steuerschuldner (über 10 Millionen HUF) der ungarische Steuerbehörde.
- Működő jogállamban – a magyar törvények szerint is - ilyen személy ügyvédként nem tevékenykedhetne. (Magyarország – az Alaptörvény szerint – jogállam.) Ezért fontos az ügyvédi világszervezetek (UIA – Union Internationale des Avocats, IBAHRI - International Bar Association's Human Rights Institute, CCBE - Council of Bars and Law Societies of Europe) bevonása szükség esetén.
In einem funktionieren dürfte Rechtsstaat – auch im Sinne der ungarischen Gesetze – dürfte so ein Rechtsanwalt keine Genehmigung bekommen. Deshalb ist das Einbeziehen der Weltrechtsanwaltsorganisationen einzubeziehen. (UIA – Union Internationale des Avocats, IBAHRI - International Bar Association's Human Rights Institute, CCBE - Council of Bars and Law Societies of Europe)
- A támadó magyar ügyvéd gátlástalan törvénytelenséggel használja ki, hogy ma a korrupcióval súlyosan fertőzött Magyarországon – pl. esetünkben – valójában nincs a gyakorlatban jogállami jogvédelem.
Der uns angreifende ungarische Rechtsanwalt nutzt hemmungslos gesetzwidrig aus, dass heute, im Korruption verseuchten Ungarn – z. B. in unserem Fall – es keinerlei rechtsstaatlicher Rechtsschutz in der Praxis gibt.
- Évek óta köztudomású, hogy törvényszegő ügyvédek – néhány százezer Ft-ért (kb. egyezer euróért!) - minden ok nélküli előzetes letartóztatást is tudnak intézni. (pl. https://444.hu/2015/11/30/korrupcio-a-re...)
Es ist seit Jahren öffentlich bekannt, dass es gesetzwidrig vorgehende Rechtsanwalte – für einige Tausende Euros (etwa für eintausend Euro) – ohne jeglichen Grund auch Untersuchungshaft organisieren können. (z. B. https://444.hu/2015/11/30/korrupcio-a-re...)

1) ZSAROLÁS KÍSÉRLETE A BUDAPESTI OSZTRÁK NAGYKÖVETSÉGEN / ERPRESSUNGSVERSUCH AN DER ÖSTERREICHISCHEN BOTSCHAFT IN BUDAPEST
A 6. kerületi rendőrség – botrányosan törvénytelenül – 4 éve nyomoz ellenem zsarolás kísérlete miatt, amely 5 évig terjedő szabadságvesztéssel fenyegetett bűncselekmény.
Die Polizei des 6. Bezirks in Budapest – skandalös gesetzwidrig – ermittelt seit 4 Jahren gegen mich wegen Erpressungsversuchs. Ich bin bis zu 5 Jahre Haft gedroht.
- A teljességgel megalapozatlan gyanúsítás szerint e-mailben, amelynek jelszavát a férjem is ismerte, tartásdíjat és vagyonmegosztást kértem volna. (Váláskor a törvény szerint a tartásdíj és a vagyonmegosztás kötelező.)
Aufgrund der völlig unbegründeten Verdächtigung hätte ich im E-Mail, zu dem das Passwort auch mein Ehemann kannte, um Unterhaltszahlung und Vermögensteilung gebeten. (Bei der Scheidung ist Unterhaltszahlung und Vermögensteilung ist gesetzliche Pflicht!)
- Az ügyben – a teljességgel megalapozatlan gyanúsítás szerint – a tetthely a budapesti osztrák nagykövetség a Bécsi Szerződés szerint immunitást élvező épülete, mivel a feljelentő állítólag az állítólagos e-mailt itt olvasta.
Aufgrund der völlig unbegründeten Verdächtigung ist der Tatort das aufgrund des Wiener Vertrags Immunität genießende Gebäude der österreichischen Botschaft in Budapest, da der Anzeige-Erstattende angeblich das angebliche E-Mail hier gelesen hat.
- A 6. kerületi rendőrség – jogellenesen – rettenetesen meghurcolt az elmúlt 4 évben.
Die Polizei des 6. Bezirks in Budapest –gesetzwidrig – hat mich sehr grob behandelt.
- „Summa cum laude” diplomával, jogász édesanyaként, aki az ELTE-n magától a legfőbb ügyész úrtól és a legfőbb ügyész helyettes úrtól tanultam JOGÁLLAMI büntetőjogot, hiába magyaráztam a 6. kerületi rendőrség ügyemben eljáró nem jogász munkatársainak – pontos jogforrási hivatkozással - a jogi alapokat.
Mit Auszeichnung („summa cum laude“) habe ich an der Universität ELTE Rechtswissenschaften studiert, RECHTSTAATLICHES Strafrecht persönlich vom obersten Staatsanwalt und vom Stellvertreter des obersten Staatsanwalt. Trotzdem haben mir die nicht Juristen Mitarbeiter der Polizei geglaubt, als ich ihnen die juristischen Grundlagen – mit genauen rechtlichen Quellen – erklärte.
- Pl. magyaráztam, hogy – JOGHATÓSÁG HIÁNYÁBAN – tilos nyomozniuk, hogy mi történt a budapesti osztrák nagykövetség immunitást élvező épületében, pedig a tetthelyet egy törvényes nyomozásban, 5 évig terjedő szabadságvesztéssel fenyegetett bűncselekmény esetén mindenképpen meg kell vizsgálni.
Z. B. ich erklärte ihnen, dass MANGELS INTERNATIONALE ZUSTÄNDIGKEIT ist es ihnen verboten zu ermitteln, was im Immunität genießenden Gebäude der österreichischen Botschaft in Budapest passierte, obwohl der Tatort bei einer Straftat bedroht bis zu 5 Jahre Haft untersucht werden muss.
- Az ügyemben eljáró nem jogász rendőrök azt sem tudják, hogy a törvényben biztosított tartásdíjat és vagyonmegosztást kérni sem lenne bűncselekmény.
In meinem Fall ermittelten Polizisten, die nicht Juristen sind und die dermaßen unwissend sind, dass sie keine Ahnung haben, dass Unterhaltszahlung und Vermögensteilung bei der Scheidung gesetzlich vorgeschrieben ist und es keine Straftat wäre, darum zu bitten.
- A 6. kerületi rendőrség annak sem tulajdonított jelentőséget, hogy feljelentő ügyvédjének nincs törvényes ügyvédi meghatalmazása, továbbá annak sem, hogy a törvény szerint a feljelentő jogi képviselője a büntetőeljárásban nem tolmácsolhat.
Die Polizei des 6. Bezirks in Budapest –gesetzwidrig – hat auch dem keine Bedeutung beigemessen, dass der Rechtsanwalt des Anzeige-Erstattenden keine gesetzekonforme Rechtsanwaltsermächtigung hat und das war ihnen auch egal, dass der Rechtsanwalt des Anzeige-Erstattenden im Strafverfahren aufgrund des Gesetzes nicht dolmetschen darf.
- Nem érdekelte – jogellenesen - a rendőröket az sem, hogy az e-mail nem hivatalos kommunikációs forma, hiszen manipulálható, meghekkelhető, különösen úgy, hogy a férjem ismerte az adott e-mail címhez tartozó jelszót.
Der Polizei des 6. Bezirks in Budapest – gesetzwidrig – hat auch nicht interessiert, dass das E-Mail keinerlei offizielle Kommunikationsform ist, weil es möglich ist zu manipulieren und zu hacken, besonders so, dass mein Ehemann das Passwort zur E-Mail Adresse kannte.
- De a 6. kerületi rendőröket – jogellenesen - még a napok sorrendje sem érdekelte. Számos alkalommal idéztek úgy, hogy az idézést később kézbesítették, mint az abban szereplő gyanúsítotti kihallgatás időpontja volt. Pl. legutóbb is 2017. 10. 26-án kézbesítették számomra, hogy 2017. 10. 18.-án gyanúsítottként hallgatnak ki. Hiába igazoltam utólag a távolmaradásom, hogy az idő kerekét nem tudom visszaforgatni. Volt példa arra, hogy emiatt – jogellenesen - elfogató parancsot adtak ki ellenem és 3 napra fogdába kerültem.
Der Polizei des 6. Bezirks in Budapest – gesetzwidrig – war auch die Reihenfolge der Tage egal. Öfters war ich öfters vorgeladen, dass die Vorladung als Verdächtigte verhört zu werden später zugestellt war als der Termin des Verhörs. Z. B. zuletzt war es mir am 26. 10. 2017 zugestellt, dass ich am 18. 10. 2017 als Verdächtigte verhört werde. Es nutzte nichts, dass ich nachhinein erklärt habe, dass ich nicht das Rad der Zeit nicht zurückdrehen kann. Es ist vorgekommen, dass deswegen Haftbefehl gegen mich ausgegeben wurde und ich für 3 Tage gefangen wurde.
- A 6. kerületi rendőrség, ahol az ügyemben ilyen elképesztő dilettantizmussal járt el, - szintén durván jogsértően – az elmevizsgálatomat rendelte el. Ettől úgy menekültem meg, hogy kimagasló, 90 %-os eredménnyel teljesítettem az ország legnevesebb igazságügyi szakértői intézeténél a nagyon alapos pszichiátriai vizsgálatot is magában foglaló bírói pályaalkalmassági vizsgát, amelyet Magyarországon minden bírónak és ügyésznek teljesítenie kell. Erről is a Blikk is írt, köszönet érte. Játszótérről vitték el a rendőrök a volt konzult - http://www.blikk.hu/aktualis/ belfold/jatszoterrol-vittek- el-a-rendorok-a-volt-konzult/ v56sq15
Die Polizei des 6. Bezirks in Budapest, die meinen Fall mit so gesetzwidrigem Dilettantismus behandelt, ordnete - grob gesetzwidrig - die Prüfung meines Geisteszustands an. Es ist mir nur deswegen entgangen, weil ich inzwischen bei der renommiertesten Sachverständiger-Institut die gründliche psychiatrische Untersuchung beinhaltende richterliche Eignungsprüfung, die alle Richter und Staatsanwälte in Ungarn ablegen müssen, mit ausgezeichnetem Ergebnis, mit 90 % bestanden habe. Auch darüber schrieb auch die Tageszeitung Blikk, vielen Dank. Von dem Spielplatz hat die Polizei die Ex-Konsulin abgeliefert - http://www.blikk.hu/aktualis/ belfold/jatszoterrol-vittek- el-a-rendorok-a-volt-konzult/ v56sq15
- Miközben a védői kirendelésekkel kapcsolatos botrányok is köztudomásúak, nekem is régóta olyan védőt rendeltek, aki – törvényi kötelessége ellenére – egyáltalán nem vette fel velem a kapcsolatot, nem tájékoztatta a rendőrséget az ügyben releváns jogi alapokról, pl. hogy tilos joghatóság nélkül nyomozni, továbbá a válás esetén vannak törvényben biztosított vagyonjogi kötelezettségek.
Es gibt auch zahlreiche, öffentlich bekannte Skandale betreffend die bestellten Verteidiger, seit langem bestellten sie mir einen Verteidiger, der – trotz gesetzlicher Pflicht – mit mir keinen Kontakt aufgenommen hat, die Polizei über in diesem Fall relevanten juristischen Grundlagen nicht informiert, z. B, dass es verboten ist, ohne internationale Zuständigkeit zu ermitteln und dass es bei der Scheidung das Gesetz Vermögensansprüche sichert.
- Ezen felül ELJÁRÁSI KEGYELMET is kértem, de – törvényi kötelezettség ellenére – ezt sem terjesztették fel.
Darüber hinaus habe ich Verfahrensgnade beantragt, aber mein Verfahrensgnadeantrag wurde – trotz gesetzlicher Pflicht – nicht bearbeitet.
- A 6. kerületi rendőrség – jogellenes részrehajlással – nagyon hangsúlyozza a feljelentő magas beosztását. Valójában azonban gyermekeim apja egy albán bevándorlóból lett osztrák kishivatalnok, aki most háborús övezetben egy olyan irodát vezet, ahol a technikai személyzettel együtt mindösszesen 4 alkalmazott van. Egyébként – mind a magyar, mind az osztrák Alaptörvény/Alkotmány szerint – a törvény előtt mindenki egyenlő. Törvényileg tilos meghurcolni engem azért, mert a 6. kerületi rendőrség ügyemben eljáró munkatársai nem értenek a jog alapjaihoz sem, továbbá – tévesen - magas rangúnak gondolják a feljelentőt.
Die Polizei des 6. Bezirks in Budapest – mit rechtswidriger Befangenheit – betont sehr den hohen Rang des Anzeige Erstattenden. In der Wirklichkeit ist der Vater meiner Kinder ein albanischer Einwanderer, der jetzt in einem Kriegsgebiet ein solcher Beamte ist und Büroleiter in einem Büro ist, in dem er die technische Personal inbegriffen 4 Mitarbeiter hat. Sowohl aufgrund der Bundesverfassung Österreichs als auch aufgrund des Grundgesetzes Ungarns sind alle Menschen vor dem Gesetz gleich. Es ist gesetzlich verboten, mich zu verfolgen, weil die Polizei des 6. Bezirks in Budapest nicht einmal dir Grundlagen des Rechts kennt und den Anzeige Erstattenden als hochrangig erachten.
- A 2017. 10. 26-i irat szerint az ügy átkerült a VI. és VII. Kerületi Ügyészségre. Itt már jogászok dolgoznak.
Es wurde mir am 26. 10. 2017 zugestellt, dass der Fall zur Staatsanwaltschaft der 6. und 7. Bezirke in Budapest weiterschickt wurde. Hier arbeiten schon Juristen.
- Így mint jogász a jogászokat, nagyon szépen megkérem az ügyészséget, hogy – törvényi kötelességükkel összhangban – tekintsék át az ügyet és - törvényi kötelességükkel összhangban – mihamarabb szüntessék meg ezt a törvénytelen büntetőeljárást. Köszönöm.
- Deswegen ersuche ich als Juristin Sie, die Juristen der Staatsanwaltschaft, dass Sie – im Einklang mit Ihren gesetzlichen Pflichten – den Fall studiert und – im Einklang mit Ihren gesetzlichen Pflichten – das gesetzwidrige Strafverfahren unverzüglich beenden. Danke.
- Kérem továbbá, hogy – törvényi kötelességükkel összhangban – az eljárási kegyelmi kérelmem felterjesztést is intézzék. Köszönöm.
Ferner ersuche die Staatsanwaltschaft, dass sie – im Einklang mit Ihren gesetzlichen Pflichten – meinen Verfahrensgnadeantrag weiterleiten. Danke.
- Kérem továbbá, hogy – törvényi kötelességükkel összhangban – illetékmentesen küldjék meg számomra a nyomozati iratanyagot. Köszönöm.
Ferner ersuche die Staatsanwaltschaft, dass sie – im Einklang mit Ihren gesetzlichen Pflichten – mir die Ermittlungsdokumentation – wie gesetzlich vorgeschrieben, gebührenfrei – mir schicken. Danke.
- Szükség esetén – törvényes védekezésül – az európai parlamenti képviselők nagyon részletes, alaposan dokumentált tájékoztatást fognak kapni az ügy részleteiről.
- Wenn nötig werden auch die österreichischen Europaabgeordneten eine sehr ausführliche, gründlich dokumentierte Benachrichtigung über die Details des Falles bekommen.
- Tájékoztatni fogom az osztrák sajtót is, hiszen az osztrák adófizetők számára fontos tudni, hogy az általuk finanszírozott, immunitást élvező budapesti nagykövetség épületére vonatkozóan, tetthelyként, 4 éve nyomoz jogellenesen a magyar rendőrség.
Ich benachrichtige die österreichischen Medien, da es wichtig ist für die österreichischen Steuerzahler zu wissen, dass die ungarische Polizei seit 4 Jahren gesetzwidrig betreffend das Immunität genießende, von denen Steuerzahler finanzierte Gebäude der österreichischen Botschaft in Budapest ermittelt.
- Továbbá osztrák gyermekek édesanyjaként meg fogom kérni az osztrák államfőt is, hogy járjon közbe a magyar államfőnél eljárási kegyelmi ügyemben ebben a kezdetektől teljességgel törvénytelen büntetőeljárásban.
Ferner werde ich als Mutter österreichischer Kleinkinder den österreichischen Staatsoberhaupt ersuchen, dass er bei dem ungarischen Staatsoberhaupt interveniert, dass ich Verfahrensgnade in diesem von Anfang an grob gesetzwidrigen Strafverfahren bekomme.

2) OSZTRÁK GYERMEKEIMET – JOGELLENESEN – ÚJRA ÁLLAMI GONDOZÁSSAL FENYEGETI A GYÁMHIVATAL
Meine österreichischen Kinder werden durch das ungarische Jugendamt - gesetzwidrig - wieder mit staatlicher Obhut gedroht.
Osztrák gyerekeimet – jogellenesen - ismét a köztudomásúan szörnyűséges magyar állami gondozásba (nevelésbe) vétellel fenyegeti a magyar gyámhivatal!
Meine österreichischen Kinder droht – rechtswidrig – das ungarische Jugendamt mit der öffentlich bekannt schreckliche staatliche Obhut.
Elöljáróban rögzíteni kell, hogy a magyar állami gondozás napi szintű szörnyűséges botrányai sajtónyilvánosak, köztudomásúak. Pl. a gondozottak jelentős része válik drogossá, szexuális és egyéb bántalmazás áldozatává, a sokszor képzetlen, „kiégett” gondozók dohánytermékekkel motiválnak, szörnyűségesek a körülmények …
Voerst muss es festgehalten werden, dass die schrecklichen Skandale der ungarischen Obhut medienöffentlich sind. Z.B. die Mehrheit der Kinder in Obhut werden Drogenabhängig und Opfer sexueller und sonstiger Misshandlung und die Mitarbeiter sind ungebildet und ausgebrannt, sie motivieren die Kinder mit Tabakwaren, schrecklich sind Umstände.
Arról is beszámol a sajtó, hogy az állami gondozást gyakran alkalmazza a gyámhivatal – jogellenesen – megfélemlítésül szeretetteljes családok esetén. (https://abcug.hu/rendorok-hurcoltak-inte...)
Es ist auch medienöffentlich, dass das ungarische Jugendamt die staatliche Obhut - revhtswidrig – als Beängstigung liebevoller Familien anwendet. (https://abcug.hu/rendorok-hurcoltak-inte...)
Rögzítendő, hogy a gyermekeimmel foglalkozó szakemberek, így az óvoda, az iskola, a gyermekorvos, a védőnő véleménye kezdetektől egybehangzóan az, hogy kiváló anya vagyok. Köszönet lelkiismeretes, kiváló munkájukért. Gyermekeim kimagasló eredményei, sikerei is ezt támasztják alá.
Es muss festgehalten werden, dass alle, die sich mit meinen Kindern beschäftigen, der Kindergarten, die Schule, die Kinderärztin, die Kinderschutzfrau, sind vom Anfang an einstimmig daran einig, dass ich eine ausgezeichnete Mutter bin. Vielen Dank für ihre sorgfältige, ausgezeichnete Arbeit. Das wird durch die hervorragenden Ergebnisse und Erfolge meiner Kindern auch untermauert.
Az én osztrák gyermekeim ellen is volt már kétszer – durván jogsértően, minden ok nélkül, pusztán jogellenes megfélemlítésül - állami gondozásba vétel kezdeményezve, amelyet hatalmas erőfeszítések árán sikerült elhárítani.
Gegen meine österreichischen Kinder gab es schon zwei Mal – grob rechtswidrig, ohne jeglichen Grund, als blosse Beängstigung – die staatliche Obhutnahme eingeleitet, die nur mit großen Einsätzen beseitigt werden konnten.
A gyámhivatal azonban – jogellenesen – újra próbálkozik. Maga a gyámhivatali irat is rögzíti, hogy mind az óvoda, mind az iskola, mind a gyermekorvos, mind a védőnő – egybehangzóan és sokadszorra – nagyon pozitív, elismerő véleményt adtak gyermekeimről és rólam, sőt maga a gyerekvédelem is rögzíti, hogy NEM gyermekvédelmi kérdésről van szó!
Sogar das Jugendamt hält fest, dass der Kindergarten, die Schule, die Kinderärztin, die Kinderschutzfrau meiner Kinder – einstimmig und immer wieder - eine sehr positive Meinung über meine Kinder und über mich abgegeben haben. Sogar das Kinderschutzamt hält fest, dass es hier um keine Kinderschutzfrage geht.
Ám a gyámhivatal talált egy „szakértőt”, akit teljesen feleslegesen rendeltek ki, hiszen a gyermekeimmel foglalkozók véleménye és gyermekeim kimagasló eredményei egybehangzóan alátámasztják, hogy kiváló anya vagyok.
Aber das ungarische Jugendamt hat ohne jeglichen Grund eine „Sachverständige“ beauftragt, obwohl alle Stellungnahmen des Kindergartens, der Schule, der Kinderärztin, der Kinderschutzfrau meiner Kinder und die hervorragende Leistungen meiner Kinder – einstimmig - unterstrichen, dass ich eine ausgezeichnete Mutter bin.
A magyar igazságügyi szakértés botrányai köztudomásúak, ebben különösen sok tényfeltárást végzett el az Apák az igazságért Egyesület, köszönet érte. Nemrégiben egy magánnyomozó nyilatkozott arról, hogy egyszázezer Ft-ért (kb. 320 euróért) Magyarországon bármilyen tartalmú szakértői vélemény vásárolható. („http://24.hu/belfold/2017/10/25/amikor-e...)
Die Skandale des ungarischen Sachverständigerwesens sind öffentlich bekannt. Der Verein „Väter für die Gerechtigkeit“ hat besonders viele Anomalien dargelegt, vielen Dank dafür. Vor Kurzem hat ein Privatermittler in einem Interview dargestellt, dass in Ungarn für einhundert Tausend HUF (etwa 320 Euro) Sachverständigerstellungnahme mit beliebigem Inhalt gekauft werden kann. („http://24.hu/belfold/2017/10/25/amikor-e...)
A gyámhivatalnál kifogásoltam a szakértő kirendelését, továbbá azt is, hogy a „szakértő” olyan alapítványt alapított, amely nevelőszülők képzésével foglalkozik, tehát az örökbeadásokban szükségképpen érdekelt, tehát összeférhetetlen.
Das Jugendamt hat eine solche „Sachverständige” beauftragt, die eine Adoptionsstiftung gegründet hat und somit an Adoptionen interessiert ist und deshalb befangen ist.
Köztudomású, hogy Magyarországon rengeteg ilyen alapítványok által állami költségen kiképzett nevelőszülő vár arra, hogy gyereket adjanak számukra örökbe. Az is köztudomású, hogy roma gyerekeket nem annyira szívesen veszik örökbe. Az én gyermekeim szőkék, kék szeműek és fehér bőrűek. „Az örökbe fogadó szülők többsége viszont a mai napig szőke, kék szemű csecsemőről álmodik.” (http://www.vigyazokez.hu/naplo/medianapl...)
Es ist öffentlich zugängliche Information, dass in Ungarn viele im Rahmen staatlicher Finanzierung ausgebildete Adoptionseltern sind, die darauf warten, dass sie adoptieren können. Es ist öffentlich zugängliche Information, dass Roma Kinder nicht so begehrt zur Adoption sind. Meine Kinder haben blonde Haare, blaue Augen, weiße Haut. „Die Adoptiveltern träumen nach wie vor davon, dass sie blondes und blauäugiges Säugling adoptieren können. (http://www.vigyazokez.hu/naplo/medianapl...)
Ezen túl a szakértőnek hosszú ideig (akkor, amikor a mi ügyünkben 3 „szakvéleményt is adott) köztudomásúan nem volt működési engedélye. (https://kereso.enkk.hu/index.php)
Es ist öffentlich zugängliche Information, dass diese „Sachverständige“ lange, während sie in unserem Fall 3 Begutachtung abgab, keine amtliche Genehmigung hatte. (https://kereso.enkk.hu/index.php)
A gyámhivatal kifogásaimra – törvényi kötelessége ellenére – még csak nem is reagált, hanem a működési engedéllyel nem rendelkező, örökbeadás terén jártas alapítványt alapító, elfogult szakértővel rövid időn belül 3 szakértői véleményt készíttetett, amelyre az újabb állami gondozásba (nevelésbe) vétellel fenyegetést alapítják.
Das Jugendamt hat auf meine Vorwürfe – trotz ihrer gesetzlichen Pflicht – nicht einmal reagiert. Mit dieser Adoptionsstiftung gründenden, befangenen „Sachverständigen” ließen sie binnen kurzer Zeit 3 Begutachtungen ausstellen und darauf stützt sich die Drohung mit der Obhut.
A gyámhivatal – törvényi kötelessége ellenére - nem tulajdonított jelentőséget a szakértői vélemény egyéb, súlyos aggályainak sem.
Das Jugendamt hat andere schwerwiegende Bedenken über die „Sachverständige” auch nicht beachtet.
Pl. a szakértő számos kijelentését semmivel nem tudja alátámasztani, sőt van úgy, hogy le is írja, hogy nem igazolt az állítása.
Viele Aussagen der „Sachverständigen” sind mit nichts begründet.
A szakértő személyes meghallgatás nélkül alkotott véleményt rólam és családtagjaimról. Ez szintén nagyon súlyos szakmai hiba.
Die „Sachverständige” hat über mich und über meine Familienmitglieder so begutachtet, dass sie uns nicht einmal angehört hat. Das ist auch ein sehr schwerwiegender Fehler ihrerseits.
A nem jogász szakértő jogi beadványaim alapján formál véleményt, miközben nem jogász és még a saját szakmáját sem ismeri, pl. azt sem, hogy tevékenysége engedélyköteles!
Die „Sachverständige” ist keine Juristin, trotzdem analysiert sie meine juristische Argumentation si, dass sie nicht einmal die grundlegendsten Regel ihres Berufs kennt, z. B. dass sie Genehmigung braucht.
Kifogásolja pl. a szakértő, hogy az áttekinthetőség érdekében kiemelést alkalmazok beadványaimban, amellyel – a szakértő semmivel alá nem támasztott kinyilatkoztatása szerint – „kiabálok”, miközben a kiemelés alkalmazása a hivatalos iratokban is tipikus, a gyámhivatal irataiban is.
Die „Sachverständige” – als nicht Juristin, ohne jegliche Begründung – kritisiert, dass ich in meinen Schriften Kennzeichnungen anwende und somit „schreie”. Aber in offiziellen Schriften ist das typisch, sogar in den Schriften des Jugendamtes.
Továbbá – nem jogászként – terhemre rója a „szakértő”, hogy a gyermekeimet és engem jogellenesen támadó ügyvéd visszaéléseit összefoglalóan mutatom be. (Mindezt egy olyan „szakértő”, akinek ebben az időszakban, közel egy évig még érvényes engedélye sem volt!)
Die „Sachverständige” – als nicht Juristin, ohne jegliche Begründung – kritisiert, dass ich die Missstände des Rechtsanwaltes zusammenfassend darstelle. (Eine solche „Sachverständige“, die zu dieser Zeit keine gültige Genehmigung hatte!)
Ez a „szakértő” – szintén semmivel alá nem támasztott kinyilatkoztatással – irrelevánsnak tekinti az ország legnevesebb igazságügyi szakértői intézeténél kimagasló, 90 %-os eredménnyel teljesített, nagyon alapos pszichiátriai vizsgálatot is magában foglaló bírói pályaalkalmassági vizsgámat, amelyet Magyarországon minden bírónak és ügyésznek teljesítenie kell. Annyira szűklátókörű a „szakértő”, hogy bele sem gondol, hogy ha nyilvánosságra kerül az ügy, akkor az ő szakértői véleménye lesz-e irányadó, amelyet nyilvánvalóan elfogultan, érvényes engedély és személyes meghallgatás nélkül adott és semmivel alá nem támasztott, részrehajló, áldozathibáztató, szakmaiatlan kinyilatkoztatásaira alapul, vagy az ország legnevesebb igazságügyi szakértői intézeténél kimagasló, 90 %-os eredménnyel teljesített, nagyon alapos pszichiátriai vizsgálatot is magában foglaló bírói pályaalkalmassági vizsgám, amelyet Magyarországon minden bírónak és ügyésznek teljesítenie kell.
Für diese „Sachverständige” ohne Genehmigung ist es irrelevant, dass ich bei der renommiertesten Sachverständiger-Institut die gründliche psychiatrische Untersuchung beinhaltende richterliche Eignungsprüfung, die alle Richter und Staatsanwälte in Ungarn ablegen müssen, mit ausgezeichnetem Ergebnis, mit 90 % bestanden habe. Diese „Sachverständige” ohne Genehmigung ist so engstirnig, dass sie nicht einmal bedenkt, dass im Falle eines Skandals ihre, ohne Genehmigung abgegebene Stellungnahme schwerer wiegen wird, oder die bei der renommiertesten Sachverständiger-Institut die gründliche psychiatrische Untersuchung beinhaltende richterliche Eignungsprüfung, die alle Richter und Staatsanwälte in Ungarn ablegen müssen.
Még ez a „szakértő” is észrevette, hogy ellenfelem célja a patthelyzet fenntartása, ám ezt – semmivel alá nem támasztott kinyilatkoztatással – az én terhemre rója.
Sogar diese „Sachverständige” hat es gemerkt, dass das Ziel meines Gegners das Aufrechterhalten der Patt Situation ist, aber dieses Verhalten des Gegners lässt sie – ohne jegliche Begründung – auf meine Last fallen.
A „szakértő” – köztudomásúan – 1975 óta praktizál, tehát szükségképpen a kommunista diktatúrában szocializálódott és „szakvéleménye” tükrözi, hogy a modern trendeket, pl. az áldozathibáztatás tilalmát nem követi.
Über die „Sachverständige” ist öffentlich zugängliche Information, dass sie seit 1975 praktiziert, d. h. dass sie sich notwendigerweise in der kommunistischen Diktatur sozialisierte und sie den modernen Trends, z. B. dem Verbot der Opferanschuldigung nicht folgt.
Pl. a „szakértő” – semmivel alá nem támasztott kinyilatkoztatással - terhemre rótta, hogy lelkiismeretes jogász édesanyaként utánanéztem a gyermekeimet jogellenesen támadó ügyvéd aggályos hátterének, amelyek köztudomású, az interneten könnyen hozzáférhető adatok. Megjegyzem, hogy a „szakértőre” vonatkozó aggályok is könnyen hozzáférhető, köztudomású adatok.
Die „Sachverständige” – mit nichts begründet – hat zu meiner Last gewertet, dass ich als sorgfältige Juristin und Mutter, mich über den dubiosen Hintergrund des ungarischen Rechtsanwaltes im Internet erkundigt habe, die alle öffentlich zugängliche Daten sind. Ich halte fest, dass der dubiose Hintergrund der „Sachverständigen” im Internet auch öffentlich zugänglich ist.
A gyámhivatal – durván jogsértő dilettantizmussal – még azt sem veszi észre, hogy ügyemben a trend fordulni látszik, ugyanis egyre több magyar bíró, ügyész, rendőr, kormánytisztviselő találja már a panaszolt ügyvéd törvénytelenségeit vállalhatatlannak, születtek már – ellenem rendkívül kegyetlen jogellenességgel lefolytatott ügyekben is – számomra kedvező döntések.
Das Jugendamt merkt nicht einmal das, dass der Trend sich zu ändern erscheint, da es immer mehrere ungarische Richter, Staatsanwalt, Polizist, Beamter die Gesetzwidrigkeiten des Rechtsanwaltes unvertretbar findet und es gibt mehrere Entscheidungen – sogar in den grausamsten Fällen -, die zu meinen Gunsten ausgingen.
A gyámhivatal nincs olyan színvonalon, hogy irataiban ne legyen helyesírási hiba, a szövegszerkesztő, az automatikus helyesírás ellenőrzés korában. Mégis az én szellemi képességeimet próbálják kétségbe vonni, aki „summa cum laude” minősítésű jogi diplomával, 3 felsőfokú nyelvvizsgával, komoly szakmai sikerekkel rendelkezem. belföldön és külföldön egyaránt
Die Arbeit des Jugendamtes hat so ein niedriges Niveau, dass ihre Schriften voll von Rechtsschreibefehlern ist, in der Zeit, in der der Computer automatische Rechtsschreibungsprüfung anbietet. Trotzdem wollen sie meine geistige Kapazität in Frage stellen, mit „summa cum laude” Diplome der Rechtswissenschaften, mit 3 Oberstufe Sprachprüfungen, mit seriösen Berufserfahrungen sowohl in Ungarn als auch im Ausland.
Jogellenesen a gyámhivatalt sem érdekli, hogy az ügyben nincs az ügyvédnek törvényes meghatalmazása, nincs ügyintézésre alkalmas, törvényes kérelem.
Das Jugendamt kümmert sich auch darum nicht, dass der ungarische Rechtsanwalt keine gesetzekonforme Ermächtigung hat und es kein gesetzkonformer Antrag vorliegt.
Semmivel alá nem támasztott kinyilatkoztatásuk szerint nekem nincs közöm ahhoz, hogy ki követelőzik a gyerekeimre, a NŐI néven fellépő „apa” útlevelének a másolatát (ahogy az ügy iratanyagának túlnyomó többségét) – jogellenesen – titkolják előlem. A gyámhivatalt nem érdekli, hogy az állítólagos apa NŐI néven lép fel, változik az anyja leánykori neve, változik a születési helye, vagy nem is ad meg címet, vagy kamucímeket (a budapesti osztrák nagykövetséget, külföldi hotelt, olyan külföldi címet, ahonnan nem idézhető) ad meg lakóhelyként. A gyámhivatalt – jogellenesen – nem érdekli, hogy osztrák gyermekeimet és engem – 5 éve, 30 jogellenes alapeljárásban – egy olyan ügyvéd támad, aki a kiskorúak jogellenes külföldre vitelére vonatkozó jogterületen a jártasságát azzal a figyelmeztetéssel hirdeti honlapján, hogy a tájékoztató nem feltétlenül felel meg a hatályos jognak. Miközben sajtó nyilvánosak a gyermekrablással kapcsolatos szörnyűséges esetek, a hivatalos szervek tehetetlensége ilyen esetekben.
Das Jugendamt hat – ohne jegliche juristische Begründung – die Meinung, dass es mir nichts angeht, wer meine Kinder betreffend Rechte haben will, sie verheimlichen vor mir – rechtswidrig – die Kopie des Reisepasses des mit Frauennamen als Vater auftretenden Antragstellers und den Großteil der Akte. Das Jugendamt stört nicht, dass der angebliche Kindesvater unter einem Frauennamen auftritt, es ändert sich der Mädchenname der Mutter des angeblichen Kindesvaters, es ändert sich der Geburtsort des angeblichen Kindesvaters, es wird entweder kein Wohnsitz angegeben oder ein falscher Wohnsitz wird angegeben (die österreichische Botschaft in Budapest, ein Hotel im Ausland
Öt év után jutott el a gyámhivatal odáig, hogy akkor támadónk adja meg az elérhetőségeit, amelyre azóta sem került sor. Megjegyzem, törvényeink szerint a gyerekekkel kapcsolatos ügyintézésre különösen szigorú szabályok vonatkoznak, így hamis, hiányos adatokkal tilos kérelmezni! A hamis, hiányos adatokkal benyújtott kérelmeket törvényileg kötelező elutasítani!
Nach 5 Jahren kam das Jugendamt zur Schlussfolgerung, dass der Gegner seine Erreichbarkeiten bekanntgeben soll, was seitdem nicht erfolgte. Ich halte fest, dass es bei den kinderbezogenen Fällen besonders strenge Gesetze gibt, kein Antrag kann mit falschen und mangelhaften Daten gestellt werden. Anträge kann mit falschen und mangelhaften Daten muss die Behörde – im Sinne des Gesetzes – abweisen.
És ez a gyámhivatal nagyon kegyetlen is. A rendőrséggel akart jogellenesen elvitetni, hogy az engedély nélküli, örökbeadás terén tevékenykedő alapítványt alapító szakértője megvizsgáljon, amit még nekem kell kifizetni!
Und das Jugendamt ist darüber hinaus sehr grausam. Es war rechtswidrig angeordnet, dass mich die Polizei abführt, damit die Adoptionsstiftung gründende „Sachverständige“ ohne Genehmigung mich untersucht und das soll noch ich bezahlen!
Mindezek miatt 2017. 10. 27-én bepereltem a gyámhivatalt, mert az Apák az Igazságért Egyesület kezdeményezésére a Kúria döntött arról, hogy ilyen esetben ki kell zárni a gyámhivatalt.
Deswegen habe ich am 27. 10. 2017 das Jugendamt angeklagt, weil der Verein „Vater für die Gerechtigkeit“ bei dem Obersten Gerichtshof die Rechtsprechung erreicht hat, dass in solchen Fällen das Jugendamt ausgeschlossen werden muss.
Tehát kérem az Emberi Erőforrás Minisztériumát, hogy – törvényi kötelességeikkel összhangban - AZONNAL ZÁRJÁK KI ezt a durván törvénysértő gyámhivatalt és végre – törvényi kötelességeikkel összhangban – törvényesen eljárni képes és törvényesen eljárni hajlandó gyámhivatalt jelöljenek ki, amely hajlandó megszüntetni a törvénytelen eljárásokat, hiszen a gyerekeimre követelőző kérelmező adatai sokszorosan hamisak. Jogállamban – a magyar törvények szerint is - az ilyen kérelmezőt kötelező feljelentenie a gyámhivatalnak, pl. közokirat hamisítás miatt. (Magyarország – az Alaptörvény szerint – jogállam.)
Deswegen ersuche ich das Ministerium für Humanrescourcen, dass sie dafür sorgen, dass – im Einklang mit ihrer gesetzlichen Pflichten – das Jugendamt unverzüglich ausgeschlossen gehört und einem Jugendamt under Fall zugewiesen wird, das gesetzkonform vorgehen kann und will. D. h. alle gesetzwidrigen Verfahren müssen eingestellt werden, da die Daten der Antragstellers vielfach falsch sind. In einem Rechtsstaat – auch im Sinne der ungarischen Gesetze – ist das Jugendamt gesetzlich verpflichtet, den Antragsteller anzuzeigen, z. B. wegen Urkundenfälschung. (Ungarn ist – im Sinne des Grundgesetzes – ein Rechtsstaat.)
Kérem továbbá, hogy küldjék meg – törvényi kötelességeikkel összhangban – a teljes iratanyagot is. Köszönöm.
Ich bitte ferner, dass – im Einklang mit Ihrer gesetzlichen Pflichten- die gesamte Akte zugeschickt wird. Danke.

3) NYOMOZÁS PANASZOLT ÜGYVÉD ELLEN A 20. KERÜLETI RENDŐRSÉGEN
ERMITTLUNG GEGEN DEN UNS ANGREIFENDEN RECHTSANWALT DURCH DIE POLIZEI DES 20. BEZIRKS IN BUDAPEST
Törvényi kötelességükkel összhangban a 20. kerületi rendőrség nyomozást folytat panaszolt ügyvéd ellen, terjedelmes háttéranyag áll a rendelkezésükre. Ám a nyomozás nagyon lassan halad, így panaszolt ügyvéd továbbra is jogellenesen támadhatja osztrák gyerekeimet és engem.
Im Einklang mit ihrer gesetzlichen Pflichten ermittelt die Polizei der 20. Bezirks in Budapest gegen den uns angreifenden Rechtsanwalt. Der Polizei steht ausführliche Dokumentation zur Verfügung. Aber die Ermittlung ist sehr langsam, so kann der Rechtsanwalt meine österreichischen Kinder und mich weiterhin gesetzwidrig angreifen.
Pl. részletesen dokumentált (jelen beadványomhoz a 20. kerületi rendőrség példányához további, újabb dokumentumokat is csatolok), hogy tulajdoni lapon a panaszolt ügyvéd be tudott jegyeztetni többmilliós követelést úgy, hogy az állítólagos végrehajtást kérő (aki egy személy) többféle néven, többféle anyja leánykori nevével, többféle címmel, hamis adatokkal szerepel. Egyetlen fix pont a panaszolt ügyvéd. Nemrégiben megváltozott a végrehajtó, panaszolt ügyvéd az eljárási költséget megfizette, tehát érdekelt abban, hogy ez a törvénytelen, jogi érvekkel sokszorosan kifogásolt adatkatyvaszt fenntartsa. Kérdezem ezért, hogy sikkasztás és közokirat hamisítás alapos gyanúját felveti-e jelen ügy, amikor a panaszolt ügyvéd szándékosan úgy intéz több millió Ft-os követeléseket, hogy szándékosan hamisak és ellentmondásosak a végrehajtást kérő adatai, amely ügyekben panaszolt ügyvéd az egyetlen fix pont? Igen? Nem? Ezért kell elveszítsük az otthonunkat, az én ági vagyonomat osztrák gyerekeimmel? Mindeközben köztudomású, hogy Jordán Adél színművésznő 100.000 Ft bírságot kapott közokirat hamisításért, mert egyetlen alkalommal jogosulatlanul parkolt édesanyja rokkant kártyájával. (http://24.hu/szorakozas/2016/11/23/jorda...)
Z.B. es ist ausführlich dokumentiert, dass der uns angreifende Rechtsanwalt ins Grundbuch mehrere Millionen HUF Forderungen so eintragen konnte, dass der Antragsteller (eine Person) verschiedene Namen, verschiedene Geburtsnamen der Mutter, verschiedene Adressen, d.h. falsche persönliche Daten hat. Einziger fixer Punkt ist der Rechtsanwalt. (Die jüngsten Dokumentation stelle ich ebenfalls zur Verfügung der Polizei des 20. Bezirks.) Vor Kurzem wurde ein neuer Exekutor ins Grundbuch eingetragen. Der uns angreifende Rechtsanwalt hat alle Gebühren der Eintragung bezahlt, woraus ergibt sich, dass er an dem Aufrechterhalten der Datenkaos interesssiert ist. Was ist Ihr amtlicher Standpunkt? Gibt es Verdacht auf Veruntreuung, Urkundenfälschung? Der uns angreifende Rechtsanwalt lässt Millionen HUF Forderungen ins Grundbruch eintragen lassen, dass die Daten des Antragstellers absichtlich falsch sind und einander widersprechen und der einzige fixe Punkt ist der Rechtsanwalt. Ja? Nein? Deswegen müssen wir unsere Wohnung (mein voreheliches Vermögen) verlieren? Es ist bekannt, dass die ungarische Schauspielerin Jordán Adél wegen Urkundenfälschung verurteilt wurde, 100.000 HUF Geldstrafe zu bezahlen, weil sie ein einziges Mal mit dem Behirdentenausweis ihrer Mutter geparkt hat. (http://24.hu/szorakozas/2016/11/23/jorda...)

4) JÁRULÉKOS ÜGYEK / ZUSÄTZLICHE FÄLLE
2017. 11. 14-én a NAV 8 levelét kézbesítették számomra, hogy fizessem meg a panaszolt ügyvéd jogi katyvaszának illetékvonzatát.
Am 14. 11. 2017 wurden mir 8 Briefe vom Steueramt zugestellt, dass ich die aus dem Daten Kaos des Rechtsanwaltes entstandenen Gebühren selber bezahle.
Rögzítem, hogy törvényeink szerint az ügyvéd bűncselekményéből rám nem hárulhat teher, így anyagi teher sem, és ezt a NAV és a végrehajtók is kötelesek figyelembe venni.
Ich halte fest, dass es – im Sinne der Gesetze - aus der Straftat des Rechtanwaltes keine Last fallen darf, auch keinerlei finanzielle Last und die Steuerbehörde und die Exekutors sind gesetzlich verpflichtet das zu beachten.
Kérem, hogy semmiféle jogellenes végrehajtást ne folytassanak ellenünk. Köszönöm!
Ich bitte darum, dass es keinerlei gesetzwidrige Exekutionen gegen uns stattfinden. Danke.

Miben bízom? Worauf hoffe ich?
- Bízom abban, hogy – törvényi kötelességeikkel összhangban – pl. az ügyészség, az EMMI és a panaszolt ügyvéd ellen nyomozó 20. kerületi rendőrség felfigyel az esetre és biztosítja a törvényességet. A panaszolt ügyvéd törvényességeit a magyar hivatalos szervek törvényileg kötelesek leállítani, önként, akár ennek a beadványnak a hatására. Ezt kérem és köszönöm.
Ich hoffe, dass – im Einklang mit ihrer gesetzlichen Pflichten – die Staatsanwaltschaft, das Ministerium und die Polizei, die gegen den uns angreifenden Rechtsanwalt ermittelt den Fall endlich ernsthaft studiert und sie die Legalität gewährleisten. Die ungarischen amtlichen Stellen sind gesetzlich verpflichtet, gesetzekonform vorzugehen und die Rechtswidrigkeiten des Rechtsanwalts unverzüglich einzustellen, auch aus eigener Initiative, auch wegen dieses Ersuchens. Ich bitte darum und bedanke mich dafür.
- Bízom abban is, hogy a nemzetközi figyelem rá fogja ébreszteni a magyar hivatalos szerveket, hogy a törvényesség közös érdekünk, és – törvényi kötelességeikkel összhangban – leállítják az ügyvéd törvénytelenségeit. Arra tippelek, hogy legkésőbb akkor, amikor megjelenik az ügy az osztrák sajtóban, lesz osztrák figyelem, de szükség esetén egyéb nemzetközi fórumok is bevonásra kerülnek. Ez az eset érinti a gyermeki jogokat, a női jogokat, a korrupció elleni és az antiszemitizmus elleni harcot, a visszaélést közérdekből bejelentők (whistleblower) védelme, a magyarországi és ausztriai jogállamisági helyzetet, különösen az osztrák választások fényében.
Ferner hoffe ich darauf, dass die internationale Aufmerksamkeit den ungarischen amtlichen Stellen hilft einzusehen, dass die gesetzkonforme Lösung des Falles unser gemeinsames Interesse ist und sie – im Einklang mit ihrer gesetzlichen Pflichten - die Rechtswidrigkeiten des Rechtsanwalts unverzüglich einstellen. Ich vermute, spätesten wenn der Fall in die österreichischen Medien kommen bzw. diverse zuständige internationale Foren auch involviert werden, werden die österreichische Stellen helfen. Der Fall betrifft die Kinderrechte, die Frauenrechte, den Kampf gegen den Antisemitismus und gegen die Korruption, den Schutz der Whistleblowers, die Lage der Rechtsstaatlichkeit in Ungarn und in Österreich, besonders im Lichte der österreichischen Wahlergebnissen.

II. KÖZÉRDEKŰ ADATIGÉNYLÉSEK
ÖFFENTLICHE ANFRAGEN
Ezért kérem, hogy – törvényi kötelességükkel összhangban (Infotv. 3. § 5. pont), 15 napon belül - mind a magyar, mind a nemzetközi nyilvánosság számára legyenek szívesek megválaszolni az alábbi, a szakmai tevékenységükre vonatkozó közérdekű adatigényléseket. Köszönöm.
Deswegen ersuche ich Sie, – im Einklang mit Ihren gesetzlichen Pflichten (Infogesetz §3. Punkt 5.), binnen 15 Tage – sowohl für die ungarische als auch für die internationale Öffentlichkeit folgende öffentliche, Ihre amtliche Tätigkeit betreffende Anfragen zu beantworten. Danke.

A) KÖZÖS ADATIGÉNY A CÍMZETTEK FELÉ
GEMEINSAME ANFRAGEN AN ALLE ADRESSATEN
- Az Önök szakmai álláspontja szerint Magyarország jogállam-e? Igen? Nem? (Jogállami válasz: igen!) (Magyarország az Alaptörvény szerint jogállam.)
Was ist Ihr amtlicher Standpunkt? Ist Ungarn ein Rechtsstaat? Ja? Nein? (Die rechtsstaatliche Antwort: ja!) (Ungarn ist im Sinne des Grundgesetzes ein Rechtsstaat.)
- Az Önök szakmai álláspontja szerint Önök kötelesek-e törvényesen eljárni? Akkor is, amikor egy sokszorosan törvényszegő ügyvéd jogellenesen támad 2 osztrák kiskorút és az édesanyjukat? Igen? Nem? (Jogállami válasz: igen!)
Was ist Ihr amtlicher Standpunkt? Sind Sie verpflichtet, gesetzekonform vorzugehen? Ja? Nein? (Die rechtsstaatliche Antwort: ja!)
A büntetőeljárási törvény 171. § (2) bekezdése szerint a magyar hivatalos szervek kötelesek feljelenteni a törvényszegő ügyvédet. Ez a törvényhely kötelező-e az ügyemben eljáró hivatalos szervekre is? Igen? Nem? (Jogállami válasz: igen!)
§ 171 Absatz 2 verpflichtet die ungarischen Organe, die Gesetzwidrigkeiten des ungarischen Rechtsanwaltes anzuzeigen? Was ist Ihr amtlicher Standpunkt? Ist diese gesetzliche Regelung auch für Sie verbindlich? Ja? Nein? (Die rechtsstaatliche Antwort: ja!)

B) ADATIGÉNY A VI. ÉS VII. KERÜLETI ÜGYÉSZSÉG FELÉ
ÖFFENTLICHE ANFRAGEN AN DIE STAATSANWALTSCHAFT DER 6. UND 7. BEZIRKE IN BUDAPEST
- Az Önök szakmai álláspontja szerint Önök kötelesek-e biztosítani a törvényességet legalább most, 4 év törvénytelen nyomozás után az ügyészségi szakaszban és a törvényi kötelességgel összhangban haladéktalanul MEGSZÜNTETNI A NYOMOZÁST? Igen? Nem? (Jogállami válasz: igen!)
Was ist Ihr amtlicher Standpunkt? Sind Sie verpflichtet, wenigstens jetzt, dass der Fall schon – nach 4 Jahren gesetzwidrigen Ermittlung - gesetzekonform vorzugehen und das gesetzwidrige Strafverfahren unverzüglich einzustellen? Ja? Nein? (Die rechtsstaatliche Antwort: ja!)
- Az Önök szakmai álláspontja szerint a gyakorlatban JOGHATÓSÁG hiányában nyomozhatnak-e – jogellenesen - a magyar nyomozati szervek? Igen? Nem? (Jogállami válasz: nem!) (Be. 11. § (2) bekezdés)
Was ist Ihr amtlicher Standpunkt? Ja? Nein? Dürfen die ungarischen Organe in der Praxis ohne internationale Zuständigkeit rechtswidrig ermitteln? (Die rechtsstaatliche Antwort: nein!) (§ 11. Absatz 2 des ungarischen Strafverfahrensgesetzes)
- Az Önök szakmai álláspontja szerint bűncselekményt követett-e el a feljelentett, ha a feljelentő azt állítja róla, hogy törvényben biztosított tartásdíjat és vagyonmegosztást kér? Igen? Nem? (Jogállami válasz: nem!) (Be. 11. § (2) bekezdés)
Was ist Ihr amtlicher Standpunkt? Hat die Angezeigte eine Straftat begangen, wenn über sie der Anzeigeerstattender behauptet, dass sie um die gesetzlich vorgeschriebene Unterhaltszahlung und Vermögensteilung gebeten hat? Ja? Nein? (Die rechtsstaatliche Antwort: nein!) (§ 11. Absatz 2 des ungarischen Strafverfahrensgesetzes)
- Az Önök szakmai álláspontja szerint szükséges-e, hogy a feljelentő ügyvédjének TÖRVÉNYES ÜGYVÉDI MEGHATALMAZÁSA LEGYEN? Igen? Nem? (Jogállami válasz: igen!)
Was ist Ihr amtlicher Standpunkt? Ist es notwendig, dass der Rechtsanwalt eine gesetzekonforme Ermächtigung hat? Ja? Nein? (Die rechtsstaatliche Antwort: ja!)
- Az Önök szakmai álláspontja szerint a feljelentő ügyvédje a gyakorlatban – törvényi tilalom ellenére - eljárhat-e TOLMÁCSKÉNT? Igen? Nem? (Jogállami válasz: nem!) (ld. Be. 114. §, 103. § (1) bekezdés a) pont)
Was ist Ihr amtlicher Standpunkt? Darf der Rechtsanwalt des Anzeige Erstattenden in der Praxis im Verfahren – trotz gesetzlichem Verbot – dolmetschen? Ja? Nein? (Die rechtsstaatliche Antwort: nein!) (§ 114 und § 103. Absatz 1 Punkt a) des ungarischen Strafverfahrensgesetzes)
- Az Önök szakmai álláspontja szerint kibocsátható-e törvényesen az ELFOGATÓ PARANCS olyan idézések miatt, amelyeket később kézbesítettek, mint az abban szereplő időpont? (Jogállami válasz: nem!) (ld. Be. 73. §)
Was ist Ihr amtlicher Standpunkt? Ist die Haftbefehl gesetzkonform aus dem Grund, dass die Vorladung später zugestellt wurde, als der Termin des Verhörs? Ja? Nein? (Die rechtsstaatliche Antwort: nein!) (§ 73. des ungarischen Strafverfahrensgesetzes)
- Az Önök szakmai álláspontja szerint elrendelhető-e ELMESZAKÉRTŐI VIZSGÁLAT, mert a jogellenesen megvádolt – pontos jogforrási hivatkozásokkal – törvényességet kér, pl. igazolási kérelmében – tértivevénnyel igazoltan – arra hivatkozott, hogy később történt az idézés kézbesítése, mint az idézésben szereplő időpont? Igen? Nem? (Jogállami válasz: nem!) (ld. Be. 99. § (1) bekezdés) Ráadásul kimagasló, 90 %-os eredménnyel teljesítettem az ország legnevesebb igazságügyi szakértői intézeténél a nagyon alapos pszichiátriai vizsgálatot is magában foglaló bírói pályaalkalmassági vizsgát!
Was ist Ihr amtlicher Standpunkt? Ist die Anordnung der Prüfung des Geisteszustandes der rechtswidrig Angeklagten rechtmäßig aus dem Grund, weil sie – mit genauen Rechtsquellen – um gesetzekonformes Verfahren bittet, z. B. – mit Postbeleg – bewiesen hat, dass die Vorladung später zugestellt wurde, als der Termin des Verhörs? Ja? Nein? (Die rechtsstaatliche Antwort: nein!) (§ 99. Absatz 1 des ungarischen Strafverfahrensgesetzes) Ich habe bei der renommiertesten Sachverständiger-Institut die gründliche psychiatrische Untersuchung beinhaltende richterliche Eignungsprüfung, die alle Richter und Staatsanwälte in Ungarn ablegen müssen, mit ausgezeichnetem Ergebnis, mit 90 % bestanden.
- Az Önök szakmai álláspontja szerint a kirendelt védőre is vonatkoznak-e a VÉDŐRE vonatkozó törvényi előírások? (pl. Be. 50. §)? Igen? Nem? (Jogállami válasz: igen!)
Was ist Ihr amtlicher Standpunkt? Muss der amtlich bestellte Verteidiger die für Verteidiger gesetzlich verpflichtenden Vorschriften einhalten? Ja? Nein? (Die rechtsstaatliche Antwort: ja!) (z. B. § 50. des ungarischen Strafverfahrensgesetzes)
- Az Önök szakmai álláspontja szerint a kirendelt védő is köteles-e felvenni a védencével a kapcsolatot, ahogy azt a VÉDŐRE vonatkozó törvényi előírások kötelezővé teszik (pl. Be. 50. § (1) bekezdés a) pont)? Igen? Nem? (Jogállami válasz: igen!)
Was ist Ihr amtlicher Standpunkt? Muss der amtlich bestellte Verteidiger die für Verteidiger gesetzlich verpflichtende Vorschriften insofern einhalten, dass er Kontakt mit der Verteidigten aufnehmen muss? Ja? Nein? (Die rechtsstaatliche Antwort: ja!) (z. B. § 50. Absatz 1 Punkt a) des ungarischen Strafverfahrensgesetzes)
- Az Önök szakmai álláspontja szerint a kirendelt védő is köteles-e egyebekben is a jogi szakma minimumát ismerni és legjobb tudása szerint eljárni, ahogy azt a VÉDŐRE vonatkozó törvényi előírások kötelezővé teszik (pl. a Be. 50. § teljes (1) bekezdése szerint)? Igen? Nem? (Jogállami válasz: igen!)
50. § (1) A védő köteles
a) a terhelttel a kapcsolatot késedelem nélkül felvenni,
b) a terhelt érdekében minden törvényes védekezési eszközt és módot kellő időben felhasználni,
c) a terheltet a védekezés törvényes eszközeiről felvilágosítani, a jogairól tájékoztatni,
d) a terheltet mentő, illetőleg a felelősségét enyhítő tények felderítését szorgalmazni, …
Was ist Ihr amtlicher Standpunkt? Muss der amtlich bestellte Verteidiger die für Verteidiger gesetzlich verpflichtende Vorschriften sonst auch einhalten, dass er das Minimum des juristischen Berufs kennen muss und er nach seinem besten Wissen und Gewissen vorgehen muss? Ja? Nein? (Die rechtsstaatliche Antwort: ja!) (z. B. § 50. Absatz 1 des ungarischen Strafverfahrensgesetzes)
50. § (1) Der Verteidiger ist verpflichtet
a) mit dem Angeklagten den Kontakt unverzüglich aufzunehmen,
b) im Interesse des Angeklagten alle gesetzekonforme Verteidigungsmittel in geeignetem Zeitpunkt anzuwenden,
c) den Angeklagten über die gesetzekonformen Verteidigungsmittel und seine Rechte aufzuklären,
d) die Aufklärung der Angeklagten rettenden und seine Verantwortung mildernde Fakten zu behelfen …
- Az Önök szakmai álláspontja szerint be kell-e tartani az ELJÁRÁSI KEGYELMI KÉRVÉNYRE vonatkozó törvényi előírásokat (Be. III. Cím)? Igen? Nem? (Jogállami válasz: igen!)
Was ist Ihr amtlicher Standpunkt? Müssen die ungarischen Ermittlungsorgane die gesetzliche Regelung der Verfahrensgnade einhalten? Ja? Nein? (Die rechtsstaatliche Antwort: ja!) (Kapitel III. des ungarischen Strafverfahrensgesetzes)

C) ADATIGÉNY AZ EMBERI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM FELÉ
ANFRAGE AN DAS MINISTERIUM DER HUMANRESCOURCEN
- Az Önök szakmai álláspontja szerint a gyámhivatal köteles-e a gyermek(ek) érdekeit figyelembe venni? Igen? Nem? (Jogállami válasz: igen!)
Was ist Ihr amtlicher Standpunkt? Muss das ungarische Jugendamt seine gesetzliche Pflicht einhalten, dass es im Interesse des Kindes agieren muss? Ja? Nein? (Die rechtsstaatliche Antwort: ja!)
- Az Önök szakmai álláspontja szerint a gyámhivatal a gyermek(ek) érdekeit figyelembe véve jár-e el, ha jogellenesen állami gondozásba veszi/örökbe adja a gyereke(ke)t, azért mert a jogász édesanya – jogforrási hivatkozásokkal – törvényességet kér, miközben a gyerekeket az anyjuk sokszorosan egybehangzóan szeretetteljesen, gondosan neveli? Igen? Nem? (Jogállami válasz: nem!)
Was ist Ihr amtlicher Standpunkt? Ist das das Interesse des Kindes, wenn das ungarische Jugendamt das Kind/die Kinder rechtswidrig in ungarische Obhut/Adoption nimmt, weil die Mutter, die Juristin ist, mit genaue Rechtsquellen um gesetzkonformes Verfahren bittet, obwohl die Mutter vielfach und einstimmig bewiesen eine ausgezeichnete Mutter ist? Ja? Nein? (Die rechtsstaatliche Antwort: nein!)
- Az Önök szakmai álláspontja szerint a gyámhivatal a gyermek(ek) érdekeit figyelembe véve jár-e el, ha jogellenesen állami gondozásba veszi a gyereke(ke)t, ahol köztudomásúan rengeteg a botrány, pl. a neveltek jelentős része válik drogossá, szexuális és egyéb bántalmazás áldozatává, a sokszor képzetlen, „kiégett” gondozók dohánytermékekkel motiválnak, szörnyűségesek a körülmények … Igen? Nem? (Jogállami válasz: nem!)
Was ist Ihr amtlicher Standpunkt? Ist das das Interesse des Kindes, wenn das ungarische Jugendamt das Kind/die Kinder rechtswidrig in ungarische Obhut/Adoption nimmt, worüber die schrecklichen, häufigen Skandale der ungarischen Obhut medienöffentlich sind. Z.B. die Mehrheit der Kinder in Obhut werden Drogenabhängig und Opfer sexueller und sonstiger Misshandlung und die Mitarbeiter sind ungebildet und ausgebrannt, sie motivieren die Kinder mit Tabakwaren, schrecklich sind Umstände. Ja? Nein? (Die rechtsstaatliche Antwort: nein!)
- Az Önök szakmai álláspontja szerint a gyakorlatban jogellenesen eljárhat-e és javasolhat-e jogellenes állami gondozásba (nevelésbe) vételt olyan „szakértő”, aki nyilvánvalóan elfogult, összeférhetetlen, hiszen az örökbeadás terén – az általa alapított alapítványa révén – érdekelt? Igen? Nem? (Jogállami válasz: nem!)
Was ist Ihr amtlicher Standpunkt? Darf in der Praxis rechtswidrig eine offensichtlich befangene Sachverständige vorgehen und die rechtswidrige staatliche Obhut vorschlagen, die – wegen der von ihr begründeten Adoptionsstiftung – an Adoptionen interessiert ist? Ja? Nein? (Die rechtsstaatliche Antwort: nein!)
- Az Önök szakmai álláspontja szerint eljárhat-e olyan „szakértő”, akinek adott időszakra nincs működési engedélye? Igen? Nem? (Jogállami válasz: nem!)
Was ist Ihr amtlicher Standpunkt? Darf eine solche Sachverständige vorgehen, die im Zeitraum der Begutachtungen – öffentlich bekannt – keine Genehmigung hat? Ja? Nein? (Die rechtsstaatliche Antwort: nein!)
- Az Önök szakmai álláspontja szerint a „szakértő” ”, akinek semmivel alá nem támasztott álláspontjára nevelésbe vétellel fenyegetőzést alapít a gyámhivatal, tehet-e semmivel alá nem támasztott kinyilatkoztatásokat? Igen? Nem? (Jogállami válasz: nem!)
Was ist Ihr amtlicher Standpunkt? Kann die „Sachverständige“ ohne jegliche Begründungen solche Äußerungen tätigen, auf die das Jugendamt – gesetzwidrig – mit der staatlichen Obhut droht? Ja? Nein? (Die rechtsstaatliche Antwort: nein!)
- Az Önök szakmai álláspontja szerint a „szakértő”, akinek semmivel alá nem támasztott álláspontjára nevelésbe vétellel fenyegetőzést alapít a gyámhivatal, lehet-e nyilvánvalóan részrehajló? Igen? Nem? (Jogállami válasz: nem!)
Was ist Ihr amtlicher Standpunkt? Kann die offensichtlich völlig befangene „Sachverständige“ ohne jegliche Begründungen solche Äußerungen tätigen, auf die das Jugendamt – gesetzwidrig – mit der staatlichen Obhut droht? Ja? Nein? (Die rechtsstaatliche Antwort: nein!)
- Az Önök szakmai álláspontja szerint a nyilvánvalóan összeférhetetlen, engedéllyel nem rendelkező, nyilvánvalóan részrehajló és dilettáns „szakértő” semmivel alá nem támasztott, személyes meghallgatás nélküli véleménye felülírja-e a kimagasló, 90 %-os eredménnyel teljesített, az ország legnevesebb igazságügyi szakértői intézeténél a nagyon alapos pszichiátriai vizsgálatot is magában foglaló bírói pályaalkalmassági vizsgát? Igen? Nem? (Jogállami válasz: nem!)
Was ist Ihr amtlicher Standpunkt? Kann die offensichtlich völlig befangene „Sachverständige“ ohne Genehmigung ohne jegliche Begründungen solche Äußerungen tätigen, dass der Standpunkt des renommiertesten Sachverständiger-Instituts im Vergleich zu ihrem Standpunkt ohne Genehmigung, ohne Verhörs nicht gilt, auf die das Jugendamt – gesetzwidrig – mit der staatlichen Obhut droht? Ja? Nein? (Die rechtsstaatliche Antwort: nein!) Ich habe bei der renommiertesten Sachverständiger-Institut die gründliche psychiatrische Untersuchung beinhaltende richterliche Eignungsprüfung, die alle Richter und Staatsanwälte in Ungarn ablegen müssen, mit ausgezeichnetem Ergebnis, mit 90 % bestanden.
- Az Önök szakmai álláspontja szerint a nyilvánvalóan összeférhetetlen, engedéllyel nem rendelkező, nyilvánvalóan részrehajló és dilettáns „szakértő” semmivel alá nem támasztott, személyes meghallgatás nélküli véleménye felülírja-e a gyermekeimmel foglalkozó valamennyi szakember, kezdetektől, egybehangzóan elismerő, pozitív véleményét? Igen? Nem? (Jogállami válasz: nem!)
Was ist Ihr amtlicher Standpunkt? Kann die offensichtlich völlig befangene „Sachverständige“ ohne Genehmigung ohne jegliche Begründungen solche Äußerungen tätigen, dass der Standpunkt aller, die sich mit meinen Kindern beschäftigen (Schule, Kindergarten, Kinderärztin, Kinderschutzfrau meiner Kinder) im Vergleich zu ihrem Standpunkt ohne Genehmigung, ohne Verhörs nicht gilt, auf die das Jugendamt – gesetzwidrig – mit der staatlichen Obhut droht? Ja? Nein? (Die rechtsstaatliche Antwort: nein!)
- Az Önök szakmai álláspontja szerint a nyilvánvalóan összeférhetetlen, engedéllyel nem rendelkező, nyilvánvalóan részrehajló és dilettáns „szakértő” semmivel alá nem támasztott, személyes meghallgatás nélküli véleménye alapján a gyámhivatal – hatáskörén durván túlterjeszkedve – megsértheti az egészségügyi önrendelkezési jogomat? Igen? Nem? (Jogállami válasz: nem!)
Was ist Ihr amtlicher Standpunkt? Kann die offensichtlich völlig befangene „Sachverständige“ ohne Genehmigung ohne jegliche Begründungen meine Rechte auf gesundheitliche Selbstbestimmung grob beinträchtigen? Ja? Nein? (Die rechtsstaatliche Antwort: nein!)
- Az Önök szakmai álláspontja szerint a nyilvánvalóan összeférhetetlen, engedéllyel nem rendelkező, nyilvánvalóan részrehajló és dilettáns „szakértő” semmivel alá nem támasztott, személyes meghallgatás nélküli véleménye alapján a gyámhivatal fenyegetőzhet-e jogellenes nevelésbe vétellel? Igen? Nem? (Jogállami válasz: nem!)
Was ist Ihr amtlicher Standpunkt? Kann das Jugendamt – gesetzwidrig – aufgrund Äußerungen einer offensichtlich befangenen und dilettanten „Sachverständigen“ ohne jegliche Begründungen und Verhör mit der staatlichen Obhut drohen? Ja? Nein? Ja? Nein? (Die rechtsstaatliche Antwort: nein!)
- Az Önök szakmai álláspontja szerint kötelező-e törvényes ügyvédi meghatalmazás a jogi képviselővel eljáró fél esetében? Igen? Nem? (Jogállami válasz: igen!)
Was ist Ihr amtlicher Standpunkt? Braucht der Rechtsanwalt gesetzkonforme Rechtsanwaltsermächtigung? Ja? Nein? (Die rechtsstaatliche Antwort: ja!)
- Az Önök szakmai álláspontja szerint kötelező-e már a kérelemben törvényesen megadni az eljáráshoz teljes körűen a kérelmező valós személyi adatait? Igen? Nem? (Jogállami válasz: igen!)
Was ist Ihr amtlicher Standpunkt? Soll der Antragsteller alle im Gesetz verpflichtend vorgeschriebenen Daten schon im Antrag richtig angeben? Ja? Nein? (Die rechtsstaatliche Antwort: ja!)
- Az Önök szakmai álláspontja szerint kötelező-e már az eljárásban valamikor törvényesen megadni az eljáráshoz teljes körűen a kérelmező valós személyi adatait? Igen? Nem? (Jogállami válasz: igen!)
Was ist Ihr amtlicher Standpunkt? Soll der Antragsteller alle im Gesetz verpflichtend vorgeschriebenen Daten schon irgendwann im Verfahren richtig angeben? Ja? Nein? (Die rechtsstaatliche Antwort: ja!)
- Az Önök szakmai álláspontja szerint kötelező-e a gyakorlatban is biztosítani az anyának is a törvényben előírt iratbetekintési jogot? Igen? Nem? (Jogállami válasz: igen!)
Was ist Ihr amtlicher Standpunkt? Soll das Jugendamt, wie gesetzlich vorgeschrieben, Akteneinsicht auch für die Mutter zu sichern. Ja? Nein? (Die rechtsstaatliche Antwort: ja!)
- Az Önök szakmai álláspontja szerint törvényesen lehet-e az apának NŐI neve? (UTÓnévként: Andrea) Igen? Nem? (Jogállami válasz: nem!)
Was ist Ihr amtlicher Standpunkt? Kann der Kindesvater – rechtmäßig – unter FRAUENname im Verfahren auftreten? (NACHname: Andrea) Ja? Nein? (Die rechtsstaatliche Antwort: nein!)
- Az Önök szakmai álláspontja szerint törvényesen megváltozhat-e az ügyfél születési helye? (TIRANÁRÓL TIROLRA) Igen? Nem? (Jogállami válasz: nem!)
Was ist Ihr amtlicher Standpunkt? Kann der Geburtsort des Antragstellers sich gesetzkonform ändern? (VON TIRANA ZU TIROL) Ja? Nein? (Die rechtsstaatliche Antwort: nein!)
- Az Önök szakmai álláspontja szerint törvényesen megváltozhat-e az ügyfél anyjának leánykori neve? Igen? Nem? (Jogállami válasz: nem!)
Was ist Ihr amtlicher Standpunkt? Kann der Mädchenname der Mutter des Antragstellers sich – ohne jegliche Dokumentation - gesetzkonform ändern? Ja? Nein? (Die rechtsstaatliche Antwort: nein!)
- Az Önök szakmai álláspontja szerint törvényesen megváltozhat-e – minden dokumentáció nélkül - az anya neve? (dr. Hidasi Edit-ről dr. Kerti Editre) Igen? Nem? (Jogállami válasz: nem!)
Was ist Ihr amtlicher Standpunkt? Kann der Name der Mutter sich – ohne jegliche Dokumentation - gesetzkonform ändern? (Von Dr. Hidasi Edit zu Dr. Kerti Edit) Ja? Nein? (Die rechtsstaatliche Antwort: nein!)
- Az Önök szakmai álláspontja szerint törvényesen lehet-e lakcím feltüntetése nélkül, hamis lakcímekkel gyerekekre követelőzni? Igen? Nem? (Jogállami válasz: nem!)
Was ist Ihr amtlicher Standpunkt? Kann man ohne Angabe des Wohnsitzes bzw. mit Angabe falscher Wohnsitze Rechte auf Kinder einfordern? Ja? Nein? (Die rechtsstaatliche Antwort: nein!)
- Az Önök szakmai álláspontja szerint a gyermekek sorsáról döntő gyámhivatali ügyintézőnek kell-e annyi szakmai igényességének lenni, hogy az automatikus helyesírás ellenőrzés korában irata ne hemzsegjen a helyesírási hibáktól? Igen? Nem? (Jogállami válasz: igen!)
Was ist Ihr amtlicher Standpunkt? Braucht das Jugendamt in den Schriften Rechtsschreibefehler vermeiden? Ja? Nein? (Die rechtsstaatliche Antwort: ja!)
- Az Önök szakmai álláspontja szerint Önök eleget tesznek-e az Európai Parlament 2015. november 24-i, az egyenlőtlenségek csökkentéséről, különös tekintettel a gyermekszegénységre vonatkozó állásfoglalásában foglalt kötelezettségeknek, pl. a 44. pontnak?
44. felhívja a tagállamokat és a Bizottságot, hogy vegyenek részt tevékenyen a bármiféle kizsákmányolás – például munka, kényszerházasság, ILLEGÁLIS ÖRÖKBEFOGADÁS, jogellenes tevékenységek, illetve szexuális kizsákmányolás – céljából folytatott gyermekkereskedelemmel szembeni küzdelemben;
(http://www.europarl.europa.eu/sides/getD...)
Was ist Ihr amtlicher Standpunkt? Entspricht Ungarn den Forderungen im Punkt 44. Entschließung des Europäischen Parlaments vom 24. November 2015 zur Verringerung von Ungleichheit mit besonderem Schwerpunkt auf Kinderarmut (2014/2237(INI))?
44. fordert die Mitgliedstaaten und die Kommission auf, sich aktiv an der Bekämpfung des Kinderhandels für jede Form der Ausbeutung, darunter Arbeit, Zwangsehe, illegale Adoption, kriminelle Handlungen und sexuelle Ausbeutung, zu beteiligen;
(http://www.europarl.europa.eu/sides/getD...)
- Az Önök szakmai álláspontja szerint szükséges-e kizárni a törvénytelenül eljáró gyámhivatalt, amely ellen per is van? Igen? Nem? (Jogállami válasz: igen!)
Was ist Ihr amtlicher Standpunkt? Soll das gesetzwidrig vorgehende Jugendamt, gegen das sogar Gerichtsverfahren eingeleitet wurde, ausgeschlossen werden? Ja? Nein? (Die rechtsstaatliche Antwort: ja!)
- Az Önök szakmai álláspontja szerint szükséges-e törvényesen eljárni képes és törvényesen eljárni hajlandó gyámhivatalt kijelölni, amely megszünteti az összes törvénytelen eljárást? Igen? Nem? (Jogállami válasz: igen!)
Was ist Ihr amtlicher Standpunkt? Ist das Ministerium verpflichtet ein solches Jugendamt beauftragen, das gesetzekonform vorgehen kann und bereit ist, gesetzkonform vorzugehen, das bereit ist, alle gesetzwidrige Verfahren einzustellen? Ja? Nein? (Die rechtsstaatliche Antwort: ja!)
- A minisztérium panaszolt gyámhivatal elleni kizárási kérelmemet továbbította a panaszolt gyámhivatal közvetlen felettesének. Esetünkben eddig a másodfok az első fok minden törvényszegését tolerálta. Az Önök szakmai álláspontja szerint, ha másodfok jogellenesen tolerálja az első fok minden törvényszegését, akkor az én osztrák gyerekeim szabad prédák-e, hogy – durván törvénysértően - a szörnyűséges állami gondozásba kerüljenek?
Das Ministerium hat meinen Ausschlussantrag dem Vorgesetzten des betroffenen Jugendamtes weiterleitet. Die Vorgesetzten haben bis jetzt noch alle Gesetzwidrigkeiten des Jugendamtes – rechtswidrig – toleriert. Was ist Ihr amtlicher Standpunkt? Wenn die zweite Instanz die Gesetzwidrigkeiten der zweiten Instanz – rechtswidrig – toleriert, dann sind meine österreichischen Kinder freie Beute dafür, dass sie gesetzwidrig in die schreckliche ungarische Obhut genommen werden?
- Az Önök szakmai álláspontja szerint az anya – jogforrási hivatkozásokkal alátámasztott jogi álláspontját – a törvényi kötelességgel összhangban – a gyámhivatal a gyakorlatban is köteles-e figyelembe venni? Igen? Nem? (Jogállami válasz: igen!)
Was ist Ihr amtlicher Standpunkt? Ist das Jugendamt – im Einklang mit der gesetzlichen Pflicht – in der Praxis, die juristische, mit genauen Rechtsquellen untermauerten Stellungnahmen der Mutter zu beachten? Ja? Nein? (Die rechtsstaatliche Antwort: ja!)

D) ADATIGÉNY A 20. KERÜLETI RENDŐRSÉG FELÉ
Anfrage an die Polizei des 20. Bezirks in Budapest
- Törvényi kötelességükkel összhangban FOLYTATJÁK-E a nyomozást panaszolt ügyvéd ellen?
Ermitteln Sie, wie Sie gesetzlich verpflichtet sind, betreffend den uns angreifenden Rechtsanwalt?
- Továbbá - törvényi kötelességükkel összhangban – TÖRVÉNYESEN FOLYTATJÁK-E a nyomozást?
Ermitteln Sie GESETZEKONFORM, wie Sie gesetzlich verpflichtet sind, betreffend den uns angreifenden Rechtsanwalt?
- Valamint az ÁLDOZATVÉDELEMRE - törvényi kötelességükkel összhangban – fordítanak-e figyelmet?
Ermitteln Sie die OPFER SCHÜTZEND, wie Sie gesetzlich verpflichtet sind, betreffend den uns angreifenden Rechtsanwalt?

E) ADATIGÉNY A NAV ÉS A VÉGREHAJTÓK FELÉ
Anfrage an die Steuerbehörde und an die Exekutoren
Törvényeink szerint az ügyvéd bűncselekményéből hárulhat-e teher, így anyagi teher (pl. illeték, bírság)a sértettre, és ezt a NAV és a végrehajtók is kötelesek-e figyelembe venni?
Darf aus der Straftat des Rechtanwaltes Last, z. B finanzielle Last (z.B. Gebühren, Geldbußen) auf den Opfer fallen? Sind die Steuerbehörde und die Exekutors gesetzlich verpflichtet das zu beachten?

Kérem, hogy az ügyből rám semmiféle anyagi és egyéb teher ne háruljon!
Ich bitte darum, dass aus diesem Fall keinerlei Lasten, weder materielle, noch sonstige auf mich fallen.

Valamennyi korábbi beadványomat fenntartom!
Alle meine früheren Schriften bleiben aufrecht.

Valamennyi észrevétel ismeretlen tettes(ek) ellen irányul.
Alle Bemerkungen richten sich gegen unbekannte Täter.

Segítő közreműködésüket köszönöm.
Ich bedanke mich für Ihre Hilfe.

Budapest, 2017. 11. 22 / Budapest, dem 22. 11. 2017

dr. Hidasi Edit, whistleblower, emberi jogi aktivista az uniós emberi jogi munkacsoport egykori tagja, a pekingi magyar nagykövetség konzulátusának egykori vezetője, jogász „summa cum laude“ minősítésű diplomával
Whistleblowerin Dr. Hidasi Edit, Menschenrechtsaktivistin auf EU Ebene und summa cum laude Juristin, Ex Chefkonsulin Ungarns in Peking

TECHNIKAI ADATOK: / TECHNISCHE DATEN:

Jelen beadvány IGAZOLÁSI KÉRELEM is az ügyembeli minden határidő tekintetében, hiszen az ügyek mindegyike panaszolt ügyvéd törvénytelenségei miatt keletkezett.
Diese Schrift ist Antrag bezüglich aller Fristen in unserem Fall, da alle Fälle aus den Gesetzwidrigkeiten des ungarischen Rechtsanwalts entstanden sind.

előzmény, 2017. 10. 27-én kelt, a határidő lejárta ellenére megválaszolatlan nyilvános közérdekű adatigénylés
Erfolgslos war z. B. die gesetzlich vorgeschriebene 15 Tage Frist auf meine öffentliche Anfrage vom 27. 10. 2017
https://kimittud.atlatszo.hu/request/szu...

ügyszámok: / Geschäftszahlen:

ügyszámok az Emberi Erőforrás Minisztériumnál:/ Geschäftszahlen bei dem Ministerium für der Humanressourcen:
(számomra kézbesítve: 2017. 11. 14. – mir zugestellt am 14. 11. 2017)
BK/SZGYO/731-13/2017(kelt 2017. 10. 26.)
(számomra kézbesítve: 2017. 11. 21. – mir zugestellt am 21. 11. 2017)
BK/SZGYO/731/2017 (kelt 2017. 11. 10.)

ügyszámok Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskunfélegyházi Járási Hivatalnál:
Geschäftszahl beim Jugendamt des Komitats Bács-Kiskun, der Stadt Kiskunfélegyháza:
BK-07/HGYO/00689-104/2017 és BK-07/HGYO/00689-105/2017
(számomra kézbesítve: 2017. 10. 26. – mir zugestellt am 26. 10. 2017)

ügyszám a 6. kerületi rendőrségen:
Geschäftszahl der Polizei des 6. Bezirks in Budapest:
010060/1501-337/2013.bü. és 010060/1501-338/2013.bü.
(számomra kézbesítve: 2017. 10. 26. – mir zugestellt am 26. 10. 2017)

panaszolt ügyvéd elleni nyomozás ügyszáma a 20. kerületi rendőrségen:
Ermittlung gegen den uns angreifenden Rechtsanwalt bei der Polizei des 20. Bezirks in Budapest:
01200/937/2017.bü.

NAV ügyszámok / Geschäftszahlen bei der Steuerbehörde
(számomra kézbesítve: 2017. 11. 14. – mir zugestellt am 14. 11. 2017)
2288987449 (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)
3944194100/3690349849 (8 napon belül)
2294618443/2911087448 (30 napon belül)
2294618432/2002088429 (30 napon belül)
2294618421/2002088430 (30 napon belül)
2294618399/9311795915 (30 napon belül)
2294618630/2175579230(30 napon belül)
2294604662/2183507322 (15 napon belül)
(számomra kézbesítve: 2017. 11. 21. – mir zugestellt am 21. 11. 2017)
3694884353/2183069099 (15 napon belül) – illeték törlés elutasítás
3658754362/3770046888 (8 napon belül) – illeték, bírság kilátásba helyezésével
3924481138/3490050598 (8 napon belül) – illeték, bírság kilátásba helyezésével
3658760697/3489961360 (8 napon belül) – illeték, bírság kilátásba helyezésével
Hozzátartozóm ügyfélkapu fiókjába érkezett 2017. 11. 21-én értesítés kézbesítési vélelemről a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Adó- és Vámigazgatóságától:
8296513919, 2288987438 (15 napon belül) – kézbesítési vélelem megdöntése iránti kérelem kerül előterjesztésre, mert hozzátartozóm többször jelezte személyesen a NAV-nál a levelezési címet.
Teljes bizonyító erejű magánokirati formában hozzátartozóm által saját kezűleg írva és aláírva: a beadvánnyal egyetértek.

végrehajtói ügyszámok / Geschäftszahlen bei den Exekutoren
ÜGYSZÁM A FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK VÉGREHAJTÓI IRODÁJÁNÁL: 0100-3.MV.274/2017/2 (Balla Margit végrehajtó - jogellenesen kiszabott rendbírság végrehajtása)
Egyben kérem Balla Margit végrehajtót, hogy – törvényi kötelességével összhangban - mindenképpen be kell várni a Fővárosi Ítélőtábla döntését a 0100-3.MV.274/2017/2. sz. ügyben is, amelyben már szintén tettem panaszt. Köszönöm.
A Fővárosi Ítélőtáblán megvan az a szakmai színvonal, hogy a jogellenesen kiszabott rendbírság mellőzését rendelik el.

ÜGYSZÁM A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁRNÁL:
BPM-ISZI2/3502-23/2017 – törvénytelen végrehajtói letiltás és ellehetetlenítés a munkahelyemen
(ügyszám a végrehajtónál: 041.V.1749/2017/122 - hamis a végrehajtást kérő neve és külföldi hotelből követelőzik!)
Nagyon kérem a Kristófy és Társa Végrehajtó Irodát, hogy törvényi kötelességével összhangban törvényesen járjon el. Az iratokat a nyomozó hatóságnak is megküldtem, amelyből a végrehajtónak is törvényi kötelessége észrevenni, hogy az egyetlen fix személy az ügyben a panaszolt ügyvéd. Az ügy sikkasztásgyanús! A végrehajtó törvényileg köteles feljelenteni panaszolt ügyvédet és engem pedig a végrehajtás alól teljesen egészében mentesíteni. Köszönöm. A végrehajtónak törvényileg tilos bűnpártolóan segíteni panaszolt ügyvéd többmillió Ft-ra vonatkozó, sikkasztásgyanús eljárását!

címzettek: Adressaten:
VI. és VII. Kerületi Ügyészség / Staatsanwaltschaft der 6. und 7. Bezirke in Budapest
Emberi Erőforrás Minisztérium / Ministerium der Humanressourcen
Budapesti Rendőr-főkapitányság 20. kerületi kapitányság / Polizei des 20. Bezirks in Budapest
NAV, végrehajtók / Steuerbehörde und Exekutoren

tájékoztatásul: / als Benachrichtigung:
az Európai Parlament valamennyi osztrák képviselője / an allen österreichischen Europaabgeordneten
Heinz Kurt Becker, ÖVP
Eugen Freund, SPÖ
Karoline Graswander-Hainz, SPÖ
Karin Ingeborg Kadenbach, SPÖ
Mag. MBL-HSG Othmar Karas, ÖVP
Elisabeth Köstinger, ÖVP
Mag. Ulrike Lunacek,, GRÜNE
Mag. Dr. MBL-HSG Georg Mayer, FPÖ
Mag. Dr., LL.M Angelika Mlinar, NEOS
Mag. Obermayr Franz, FPÖ
Mag. Evelyn Regner, SPÖ
MBA Michel Reimon, GRÜNE
Ing. Dr. Paul Rübig, ÖVP
Mag. Schmidt Claudia, ÖVP
Dr. Vana Monika, GRÜNE
Vilimsky Harald FPÖ
Mag. Dr. Weidenholzer Josef, SPÖ
budapesti osztrák nagykövetség / österreichische Botschaft in Budapest
és további az ügyben eljáró hivatalos szervek / weitere zuständige Stellen in unserem Fall

NAV Közérdekű bejelentések, Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Tisztelt Adatigénylő!

2017. november 22-én, a kimittud.atlatszo.hu oldalon keresztül benyújtott levelére válaszul az alábbiakról tájékoztatom.

Levelében foglaltak a panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény 1. § (2) bekezdésében foglaltak alapján panasznak minősülnek, melyet a NAV illetékes szerve fog megválaszolni.

Kérem tájékoztatásom szíves elfogadását.

Budapest, 2017. november 22.

Üdvözlettel:
Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Keresztúri Andor hozzászólt ()

Sehol sincs akkora svindli, mint a SOTE HÖK-ben, ahol még mindig Budai Marcell mozgatja a szálakat, s aki passzív jogviszonnyal elnök és szenátor maradt. Szóltak az egyetemnek:
https://kimittud.atlatszo.hu/request/kul...

És a csatolmány: https://drive.google.com/file/d/1zSKRuYz...