Atomoxetin hatóanyag gyógyszertámogatási ügye

Horváth József made this Közérdekűadat request to Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő NEAK

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő NEAK!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Intézményük miért nem támogatja felnőttek ADHD (figyelemhiányos-hiperaktivitás szindróma) kezelésére irányuló gyógyszerelést, miközben a gyermekek kezelését pedig támogatják.
Ez idáig hány kérelem érkezett be Önökhöz, és mely gyógyszercégektől hogy atomoxetin hatóanyagú gyógyszert társadalombiztosítási ellátás keretei közé felvegyék? Ha pedig vissza utasították, miért utasították vissza, miközben a gyermek kezelését pedig támogatják? Van a gyógyszernek felnőtt indikációja is.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. április 18.

Üdvözlettel: Horváth József

Adatvédelem - NEAK, Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő NEAK

1 Attachment

Tisztelettel:

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő

Adatvédelmi és Koordinációs Főosztály

idézett részek megjelenítése

Adatvédelem - NEAK, Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő NEAK

1 Attachment

Tisztelettel:

 

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő

Adatvédelmi és Koordinációs Főosztály

 

idézett részek megjelenítése