Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Rédl Boglárka, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

atlatszo.hu közérdekű adatigénylés XII. kerületi iroda bérlése

Rédl Boglárka made this Közérdekűadat request to Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

We're waiting for Rédl Boglárka to read a recent response and update the status.

Tisztelt Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

A Földhivatal adatai szerint a 8272/1/A/28 hrsz., Németvölgyi 20. szám alatti ingatlan tulajdonosa a Fővárosi Önkormányzat. Az interneten megjelent információk szerint az ingatlanban jelenleg a Fidesz irodája működik, és az iroda használatára a Fidesz a XII. kerületi önkormányzattal kötött szerződést.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre:

- Érdeklődnék, hogy a Fővárosi Önkormányzat kötött-e bérleti vagy más szerződést az ingatlanra vonatkozóan a XII. kerületi önkormányzattal, vagy mással.
- Amennyiben igen, kérem, küldjék el részemre az erről szóló szerződés másolatát, vagy annak tartalmát (ár, szerződő felek, szerződés időpontja és időtartama, az ingatlan felhasználására vonatkozó szabályok).

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. szeptember 14.

Üdvözlettel:
Rédl Boglárka

Ügyfélszolgálat, Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal

Tisztelt   Rédl Boglárka  !

Ezúton tájékoztatom, hogy levelét érkeztettük az FPH_KOZP- 106407 /2021-es érkeztetőszámon és továbbítottuk a Főpolgármesteri Hivatal  Főjegyzői Iroda részére.

Tisztelettel:
Főpolgármesteri Hivatal
Koordinációs Főosztály
Ügyfélszolgálati Csoport
1052 Budapest Városház u. 9-11.
telefon: +36 1 327 1208
e-mail: [Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal request email]

Ez az e-mail kizárólag a címzettnek szól, és bizalmas információkat tartalmaz. Amennyiben Ön(ök) nem a címzett fél, a küldemény bármilyen célú felhasználása nem megengedett, ideértve a másolást és továbbítást is. Ha ez a küldemény tévedésből került Ön(ök)höz, kérjük, jelezze(ék) a feladónak.
This e-mail message contains confidential information and should only be read by the addressee. If you are not the addressee - to whom it is addressed - you are not allowed to use this consignment, nor copy or forward it. If you have received this e-mail message in error, please notify the sender.

idézett részek megjelenítése

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Rédl Boglárka, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.