Kovasics L. Sándor

Tisztelt Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre , hogy 2023 január 1 és december 31. között a Sürgősségi Betegellátó Osztályukon jelentkező betegek ellátása átlagosan mennyi időt vett igénybe, azaz az osztályon való jelentkezés (az adatok első rögzítése) és az ellátás/vizsgálat következményeként létrejövő dokumentum (ambuláns lap, zárójelentés, halottvizsgálati dokumentum, stb.) kiállítása között átlagosan mennyi idő telt el. Kérem szíveskedjenek az esetszámot/betegszámot is feltüntetni. Továbbá kérem, hogy tüntessék fel a tíz leghosszabb időtartamot órában és percben.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. május 1.

Üdvözlettel:

Kovasics L. Sándor

JFKH Főigazgatóság,

1 Melléklet

Tisztelt Kovasics L. Sándor Úr!

2024. május 1. napján kelt, a Budapesti Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és
Rendelőintézet (a továbbiakban: Intézmény) részéről 2024. május 2. napján
kézhez vett, fenti hivatkozási számon nyilvántartott közérdekű
adatigénylésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom:

Tájékoztatom továbbá, hogy Intézményünk arra vonatkozó adatokkal nem
rendelkezik, hogy a 2023. január 1. és december 31. napja közötti
időszakban a Sürgősségi Betegellátó Osztályon jelentkező betegek ellátása
átlagosan mennyi időt vett igénybe, azaz az osztályon való jelentkezés (az
adatok első rögzítése) és az ellátás/vizsgálat következményeként létrejövő
dokumentum (ambuláns lap, zárójelentés, halottvizsgálati dokumentum, stb.)
kiállítása között átlagosan mennyi idő telt el.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 30. § (2a) bekezdés a) pontja értelmében az
adatigénylésnek a közfeladatot ellátó szerv nem köteles eleget tenni, ha
az igény teljesítése  közfeladatot ellátó szerv tényleges kezelésében
lévő közérdekű adatok vagy közérdekből nyilvános adatok összevetése útján
a kezelésében lévő adatokhoz képest új adat előállítását tenné
szükségessé, így adatigénylését e körben nem áll módunkban teljesíteni.

Tájékoztatom, hogy a közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok
gyakorlásával kapcsolatos jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca
9-11., levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9., e-mail:
[1][email address]), illetve a közérdekű adatok iránti igény
elutasítása vagy nem megfelelő teljesítése esetén a Pesti Központi
Kerületi Bírósághoz (1055 Budapest, Markó u. 25.) fordulhat
jogorvoslatért. Az eljárás soron kívüli és illetékmentes. A pert az igény
elutasításának közlésétől számított harminc napon belül kell megindítani
az igényt elutasító közfeladatot ellátó szerv ellen.

Kérem, hogy a közérdekű adatigénylés részbeni megtagadásának fenti
indokolását elfogadni szíveskedjen!

Tisztelettel,

Dr. Dobosi Zsolt
főigazgató
Budapesti Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet
Tel: 06-1-289-6395 Fax: 06-1-284-7657
e-mail: [2][email address]

-------- Továbbított üzenet --------

Tárgy: Közérdekűadat igénylés - átlagos ellátási/kezelési idő SBO
Dátum: Wed, 01 May 2024 09:23:01 +0200
Feladó: Kovasics L. Sándor [3]<[FOI #24819 email]>
Címzett: KözAdat requests at Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és
Rendelőintézet [4]<[email address]>

Tisztelt Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet!
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre , hogy
2023 január 1 és december 31. között a Sürgősségi Betegellátó Osztályukon
jelentkező betegek ellátása átlagosan mennyi időt vett igénybe, azaz az
osztályon való jelentkezés (az adatok első rögzítése) és az
ellátás/vizsgálat következményeként létrejövő dokumentum (ambuláns lap,
zárójelentés, halottvizsgálati dokumentum, stb.) kiállítása között
átlagosan mennyi idő telt el. Kérem szíveskedjenek az
esetszámot/betegszámot is feltüntetni. Továbbá kérem, hogy tüntessék fel a
tíz leghosszabb időtartamot órában és percben.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. május 1.

Üdvözlettel:
Kovasics L. Sándor

-------------------------------------------------------------------

Ezt az e-mail címet használja, amikor erre az igénylésre válaszol:
[5][FOI #24819 email]

Is [6][Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet request email] the wrong address for Közérdekűadat requests to
Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet? If so, please contact us
using this form:
[7]http://kimittud.hu/change_request/new?bo...

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük az
interneten. Az adatvédelemre és szerzői jogokra vonatkozó politikánk:
[8]http://kimittud.hu/help/officers

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra mutató hivatkozást közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. mailto:[email address]
3. mailto:[FOI #24819 email]
4. mailto:[email address]
5. mailto:[FOI #24819 email]
6. mailto:[Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet request email]
7. http://kimittud.hu/change_request/new?bo...
8. http://kimittud.hu/help/officers

Kovasics L. Sándor

Tisztelt Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet!

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Kérem szíves tájékoztatásukat, hogy az igényelt adatok milyen oknál fogva nem állnak rendelkezésükre. Megsemmisültek, illetőleg működésük során rendszereik nem képesek az időpont rögzítésére?

Tisztelettel:

Kovasics L. Sándor