Artificial Group Kft.-vel kötött szerződés

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Barcika Art Kommunikációs, Kulturális és Sport Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az Artificial Group Kft.-vel 2013.06.01.-én kötött szerződést minden mellékletével együtt.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. november 26.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Buza Orsolya,

1 Attachment

Erdélyi Katalin részére

Tisztelt Asszonyom!

A BARCIKA Art Kft. (3700 Kazincbarcika, Fő tér 5.) képviseletében eljárva,
az Ön által 2014. november 26. napján elektronikus levélben - az Infotv.
28. § (1) bekezdésére alapítottan - „Közérdekű adatigénylés – Artificial
Group Kft.-vel kötött szerződés” címmel előterjesztett közérdekű adat
kiadása iránti kérelmére csatoltan küldöm a kért szerződést.

Tisztelettel: BARCIKA Art Kft.

Képv.: dr. Buza Orsolya

 

Tisztelt dr.Buza Orsolya!

Köszönöm a választ.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin