ÁROP-1.1.21-2012-2012-0001 számú kiemelt projekt

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az ÁROP-1.1.21-2012-2012-0001 számú kiemelt projekthez kapcsolódó valamennyi kiadás tételes listáját, amely tartalmazza a szerződéskötések dátumát, a szerződések tárgyát és összegét, valamint a szerződéses partnerek nevét.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. augusztus 28.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Klotz Péter Dr.,

5 Attachments

Tisztelt Erdélyi Katalin Asszony!

 

Levelemhez csatoltan megküldöm az Ön által az ÁROP-1.1.21. „Korrupció
megelőzése és a közigazgatás-fejlesztés áttekintése” c. kiemelt projekt
kifizetései kapcsán kért adatokat.

 

Üdvözlettel:

 

dr. Klotz Péter

antikorrupciós szakértő

Belügyminisztérium

Támogatás-koordinációs Főosztály

1054 Budapest, József A. u. 2-4.

Telefon: 1/999-4357, BM: 13-876

E-mail: [1][email address]

 

idézett részek megjelenítése

Közadat, Igazságügyi Minisztérium

2 Attachments

[1]Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: F:\Munka\Iratminták\Új
mappa\címer.jpg

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

Iktatószám: V/ID/197/2/2014

Erdélyi Katalin

részére

Tárgy: Közérdekűadat-igénylés – ÁROP-1.1.21-2012-2012-0001 számú kiemelt
projekt

Tisztelt Asszonyom!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján benyújtott adatigénylése kapcsán a mellékelt tájékoztatást
nyújtjuk.

 

Tisztelettel:

Igazságügyi Minisztérium

 

 

idézett részek megjelenítése

Tisztelt dr. Klotz Péter!

Köszönöm a választ.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin