Tisztelt Budapest VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy milyen szakértői vélemény, kutatás vagy egyéb forrás alapján indokolják a londoni sikerességgel az arcfelismerő kamerák telepítését,

és honnan van vagy lesz a kamerák használatához szükséges adatbázis az emberek arcáról,

hol és milyen technikai felszereltséggel (szerver, biztonsági intézkedések) tárolják (majd) ezt az adatbázist,

és milyen módszertan alapján fogják figyelembe venni az állampolgárok javaslatait a telepítési helyszíneknél,

és a kamerák technikai leírását valamint az eladó szolgáltató cég nevét és a velük kötött szerződést.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. március 28.

Üdvözlettel:

Le Marietta

Ismét elküldtük a kérést a Budapest VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal címre, új kapcsolattartási cím használatával.

dr. Sommer János, Budapest VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Melléklet

Tisztelt Le Marietta!

2014. március 28-án részünkre megküldött levelében feltett kérdésekre az
alábbi válaszokat adjuk:

Az arc- és rendszám felismeréssel összefüggő technológiák, melyek főleg a
2001. szeptember 11-i terrortámadásokat követően kerültek kifejlesztésre,
általában nemzetbiztonsági, terrorelhárítási, határvédelmi, bűnüldözési
célokat szolgálnak. Pontosan ezen célok jellege és a nem közzétehető
specifikációk miatt a részletek tekintetében nem nyilvános, védett
adatokról van szó szinte minden EU és NATO tagállamban.

E tekintetben hazánk sem kivétel.

A fentiek alapján az arcfelismerő rendszer működésével kapcsolatos
technikai információk, adatok nem állnak és nem is állhatnak a Budapest
Józsefvárosi Önkormányzat kezelésében.

A kérdéskör általános, publikus összefoglalását egyebekben a
[1]http://en.wikipedia.org/wiki/Facial_reco... Wikipédia oldal
tartalmazza angol nyelven.

A Wikipédia információi szerint Newham kelet-londoni kerületben szereltek
fel arcfelismerő rendszert.

Szükséges hangsúlyozni, hogy a rendszer józsefvárosi bevezetése,
próbaüzeme közbiztonsággal, közrenddel, nemzetbiztonsággal összefüggő,
bűnmegelőzési célokat szolgál.

A technológia megbízhatósága tekintetében utalni szeretnénk arra, hogy az
arcfelismerő szoftverek mindenütt jelen vannak, ideértve az
okostelefonokat vagy a Facebook közösségi oldalt. Ezeket aggály nélkül
használják százmilliók a világ minden részén, így hazánkban is.

A technológia fejlettebb változata növeli Józsefváros közbiztonságát és
hozzájárul ahhoz, hogy a józsefvárosi polgárok értékeire és biztonságára
modern, Magyarországon egyedülálló, világszínvonalú technológiát képviselő
szoftver vigyázzon.

Ugyanakkor egyértelmű, hogy a személyes adatok kezelése a törvényes
szabályok keretei között kell, hogy maradjon, azaz nem valósíthat meg
személyes adattal való visszaélést, hiszen az bűncselekmény lenne.

 

Mivel a rendőrség állampolgári bejelentések alapján jár el, így a kamerák
elhelyezésének szakmai megvitatása során nyilvánvalóan figyelembevételre
kerülnek a lakossági bejelentések, azok gyakorisága.

 

A nemzetbiztonsági feladatellátáshoz kapcsolódó rendszerek technikai
adatai nem nyilvános közérdekű adatok, ezért azok nyilvánosságra hozása
nem lehetséges és felelős eljárás esetén nem is célszerű.

 

Ezzel kapcsolatban indokolt arra is kitérni, hogy az Önkormányzat
mindössze a komplex rendszer kameráit vásárolja meg speciális beszerzés
keretében. A rendszer többi része nem ezen beszerzés keretében kerül
kiépítésre és nem lesz önkormányzati vagyon.

 

Az arcfelismerő rendszer egészének működtetéséről és a működtetés jövőbeli
részleteiről sajnos további nyilvános adatokkal nem rendelkezünk, mivel a
kérdés a nemzetbiztonsági szakszolgálatok feladatkörébe tartozik. 

Tisztelettel:

 

dr. Sommer János

irodavezető

vezető jogtanácsos

 

[2]Leírás: Budapest Főváros VIII. kerület
cid:[email address]
Józsefvárosi Önkormányzat

Polgármesteri Hivatala

Jegyzői Kabinet

Törvényességi és Perképviseleti
Iroda

1082 Budapest, Baross u. 63-67.

Tel: 1-459-2221  

E-mail: [3][email address]

 

 

--------------------------------------------------------------------------

Mentsen meg egy fát! Csak akkor nyomtassa ki ezt a levelet, ha feltétlenül
szükséges!

References

Visible links
1. http://en.wikipedia.org/wiki/Facial_reco...
3. mailto:[email address]

Tisztelt dr. Sommer János!

Köszönöm szépen a válaszát!

Az adatigénylésemben azonban az Önök által levélben meghirdetett véleménygyűjtés során beérkezett állampolgári javaslatok feldolgozására kérdeztem rá. Ezeket milyen módszertan szerint veszik majd figyelembe a telepítés meghatározásánál?

A köztéri kamerákkal kapcsolatban küldtem Önöknek egy újabb adatigénylést, melyet ezen a linken is megtalál:
http://kimittud.org/request/kozteri-kame...

Üdvözlettel:

Le Marietta

dr. Kecskeméti László Zsolt, Budapest VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2 Melléklet

Le Marietta

részére

 

Tárgy: Tájékoztatás

 

Tisztelt Asszonyom!

 

Hivatkozással a 2014. március 28. napján kelt, a Budapest Főváros VIII.
kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatalhoz címzett levelére, szíves
tájékoztatásul csatolva küldöm Rimán Edina jegyző asszony levelét.

 

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásul vételét.

 

Tisztelettel:

 

dr. Kecskeméti László

jogi előadó

 

[1]Leírás: Budapest Főváros VIII. kerület
cid:[email address]
Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal

Jegyzői Kabinet

Törvényességi és Perképviseleti
Iroda

1082 Budapest, Baross u. 63-67.

Tel.: 06-1/4592599

E-mail:
[2][email address]

 

 

--------------------------------------------------------------------------

Mentsen meg egy fát! Csak akkor nyomtassa ki ezt a levelet, ha feltétlenül
szükséges!

References

Visible links
2. mailto:[email address]

dr. Kecskeméti László Zsolt, Budapest VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2 Melléklet

Le Marietta

részére

 

Tárgy: Közérdekű adatszolgáltatás

Tisztelt Asszonyom!

Hivatkozással 2014. április 27. napján kelt, a Budapest Főváros VIII.
kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatalhoz érkezett közérdekű
adatszolgáltatási kérelmére az alábbiakról tájékoztatom.

Beadványában arra vonatkozóan kér információ, hogy összesen hány darab
köztéri kamerát működtet a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros
Önkormányzata a kerületben és ezek hol találhatóak.

Fentiekre tekintettel jelen levelemhez mellékletként csatolva küldöm Önnek
a releváns adatokat.

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásul vételét.

Tisztelettel:

 

dr. Kecskeméti László

jogi előadó

 

[1]Leírás: Budapest Főváros VIII. kerület
cid:[email address]
Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal

Jegyzői Kabinet

Törvényességi és Perképviseleti
Iroda

1082 Budapest, Baross u. 63-67.

Tel.: 06-1/4592599

E-mail:
[2][email address]

 

 

--------------------------------------------------------------------------

Mentsen meg egy fát! Csak akkor nyomtassa ki ezt a levelet, ha feltétlenül
szükséges!

References

Visible links
2. mailto:[email address]

Tisztelt dr. Kecskeméti László! Tisztelt Budapest VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1)
bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre,
VIII. kerület Józsefváros teljes pályázati anyagát a 28/2014-es BM rendeletben kiírt pályázatra és a nyertes pályázathoz tartozó támogatási szerződést.

Adatigénylésemet a Belügyminisztérium tájékoztatása alapján nyújtom be Önökhöz. A Belügyminisztérium arról tájékoztatott, hogy a VIII. kerületi önkormányzat a korábban "Arcfelismerő kamerák" néven beadott adatigénylésemhez kapcsolódó információk adatgazdája. A válaszlevelet itt olvashatják: http://kimittud.atlatszo.hu/request/2618....

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és
az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre
a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben
megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu
weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a
szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról,
amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés
megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a
tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként
tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy
részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése
alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt
küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Üdvözlettel:

Le Marietta

dr. Kecskeméti László Zsolt, Budapest VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2 Melléklet

Le Marietta,

részére

 

Tárgy: Tájékoztatás

 

Tisztelt Címzett!

 

Hivatkozással a 2014. június 26. napján kelt közérdekű adatigénylésére
szíves tájékoztatásul jelen levelem mellékleteként küldöm Danada-Rimán
Edina jegyző asszony levelét.

 

Tisztelettel:

 

dr. Kecskeméti László

jogi előadó

 

[1]Leírás: Budapest Főváros VIII. kerület
cid:[email address]
Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal

Jegyzői Kabinet

Törvényességi és Perképviseleti
Iroda

1082 Budapest, Baross u. 63-67.

Tel.: 06-1/4592599

E-mail:
[2][email address]

 

 

--------------------------------------------------------------------------

Mentsen meg egy fát! Csak akkor nyomtassa ki ezt a levelet, ha feltétlenül
szükséges!

References

Visible links
2. mailto:[email address]

Tisztelt Danada-Rimán Edina jegyző asszony!

Szeretnék érdeklődni, hogy a támogatási szerződés aláírásra került-e már, és így a másolatát nyilvánosságra tudják-e hozni?

A Józsefvárosban egyúttal megjelentek a rendszert bemutató köztéri plakátok is. Szeretném megtudni, hogy a rendszer telepítésének kommunikációjára (lakossági egyeztetés, plakátok, hirdetések stb.) mennyi pénzt költöttek és mi volt ezzel az önkormányzat célja?

Előre is köszönöm válaszát!

Üdvözlettel:

Le Marietta

dr. Kecskeméti László Zsolt, Budapest VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

4 Melléklet

Tisztelt Asszonyom!

 

Hivatkozással a 2014. augusztus 11. napján kelt közérdekű adatkérésére,
szíves tájékoztatásul csatolva küldöm Önnek Danada-Rimán Edina jegyző
asszony válaszlevelét és annak mellékletét.

 

Tisztelettel:

 

dr. Kecskeméti László
                                                           

jogi előadó

 

[1]Leírás: Budapest Főváros VIII. kerület
cid:[email address]
Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal

Jegyzői Kabinet

Törvényességi és Perképviseleti
Iroda

1082 Budapest, Baross u. 63-67.

Tel.: 06-1/4592599

E-mail:
[2][email address]

 

 

--------------------------------------------------------------------------

Mentsen meg egy fát! Csak akkor nyomtassa ki ezt a levelet, ha feltétlenül
szükséges!

References

Visible links
2. mailto:[email address]

Tisztelt dr. Kecskeméti László úr!

Nagyon szépen köszönöm az együttműködésüket! Amennyiben a telepítésről szóló szolgáltatói szerződést is megkötötték már, kérem, annak az elektronikus másolatát is küldjék meg.

Üdvözlettel:

Le Marietta

dr. Kecskeméti László Zsolt, Budapest VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2 Melléklet

Tisztelt Asszonyom!

Hivatkozással 2014. szeptember 14. napján kelt közérdekű adatigénylésére tájékoztatásul csatolva küldöm Danada-Rimán Edina jegyző asszony válaszlevelét.

Tisztelettel:

dr. Kecskeméti László
jogi előadó

Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal
Jegyzői Kabinet
Törvényességi és Perképviseleti Iroda
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Tel.: 06-1/4592599
E-mail: [email address]

________________________________

Mentsen meg egy fát! Csak akkor nyomtassa ki ezt a levelet, ha feltétlenül szükséges!