Áprilisi szerződések Budakalász

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Budakalász Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Az április 1. és a április 30.-a. között készült, az önkormányzat és bármilyen jogi vagy magánszemély között kötött bármilyen típusú szerződéseket, értékhatártól függetlenül küldje el részemre. Amennyiben bármilyen szolgáltatási, kivitelezési szerződést kötöttek, kérem a szerzödő fél kiválasztása során keletkezett anyagokat is csatolják. ( pl árajánlatbekérések, összegzés )

Az április 1. és a április 30.-a közötti bármilyen típusú és értékű eszköz és anyag vásárlást is küldje el részemre. Kérem az eszköz és anyagvásárlások során felmerült igényeket és az annak megfelelő kiválasztási eljárásokat ( árajánlatok, összegzések ) is mellékelje részemre.

A kérésem tárgyi záróidejébe beleszámotam az Önök szokásos, pontosan 15 napos válaszadási határidejét.
Amennyiben ismeretlen okból, Önök mégis sürgősségi jelleggel válaszolnának, akkor az adatigénylés tárgyának záró határideje a kérés teljesítését megelőző nap.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. április 16.

Üdvözlettel:

Rácz Zoltán

[email protected], Budakalász Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Ügyfelünk!

Levelét a rendszerünk fogadta, továbbítjuk az ügyintézőnek és határidőn belül reagálni fogunk.
Ez egy automatikusan generált levél, kérjük ne válaszoljon rá.

Budakalászi Polgármesteri Hivatal.

These files will be deleted on 2020-05-07

[1]Click 'Download images' to view images

[2][Budakalász Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]
sent you some files
3 items, 6.61 MB in total ・ Will be deleted on 7 May, 2020
Tisztelt Rácz Zoltán!
Közérdekű adatigénylésére a választ mellékletben megküldjük.
Üdvözlettel: Budakalászi Polgármesteri Hivatal
[3]Get your files
 
Download link
[4]https://wetransfer.com/downloads/1c3c227...
3 items
Közérdekű adatszolgáltatás_2020. április havi szerződések.pdf
288 KB
Közérdekű áprilisi szerződések.zip
6.32 MB
eszkozbeszerzes_20200401_0430.xlsx
9.91 KB

To make sure our emails arrive, please add [5][email address] to [6]your contacts.

[7]About WeTransfer   ・   [8]Help   ・   [9]Legal   ・   [10]Report this transfer as spam

                                                           

References

Visible links
1. https://wetransfer.com/?utm_campaign=WT_...
2. mailto:[Budakalász Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]
3. https://wetransfer.com/downloads/1c3c227...
4. https://wetransfer.com/downloads/1c3c227...
5. mailto:[email address]
6. https://wetransfer.zendesk.com/hc/en-us/...
7. https://wetransfer.com/about?utm_campaig...
8. https://wetransfer.zendesk.com/hc/en-us?...
9. https://wetransfer.com/legal/terms?utm_c...
10. https://wetransfer.zendesk.com/hc/en-us/....

[email protected], Budakalász Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Ügyfelünk!

Levelét a rendszerünk fogadta, továbbítjuk az ügyintézőnek és határidőn belül reagálni fogunk.
Ez egy automatikusan generált levél, kérjük ne válaszoljon rá.

Budakalászi Polgármesteri Hivatal.