Appsters - KKTTK

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az
Appsters Kft.-vel 2010.01.01. és 2016.08.01. között kötött
szerződéseik listáját, amely tartalmazza a szerződéskötések
dátumát, valamint a szerződések összegét és tárgyát is.

Amennyiben ilyen lista nem áll rendelkezésükre, kérem,
szíveskedjenek elküldeni részemre az Appsters Kft.-vel 2010.01.01.
és 2016.08.01. között kötött valamennyi szerződést minden
mellékletükkel együtt.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. augusztus 1.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

XX. Század Intézet, Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány

Tisztelt Erdélyi Katalin!

Az Ön által előterjesztett közérdekű adatigénylésére az alábbiakban
küldjük a választ:

 

Appsters Vállalkozási 2012.01.27 2012.03.14 Nettó     mobil multimédiás
Mobiltartalom-fejlesztő szerződés 7 tananyag
Kft 980 fejlesztés
000
Ft
Appsters Vállalkozási 2013.09.16 2013.10.16 Nettó 20 I.Világháborús keretszerződés
Mobiltartalom-fejlesztő szerződés 000 Centenáriumi
Kft 000 Rendezvénysorozat
Ft internetportál
kialakítása
Appsters Vállalkozási 2014.06.02 2014.12.31 Nettó 24 Új portálok, keretszerződés
Mobiltartalom-fejlesztő szerződés 500 microsite-ok,
Kft 000 mobilalkalmazások
Ft fejlesztése
Appsters Vállalkozási 2015.02.09 2015.12.31 Nettó 24 új portálok, keretszerződés
Mobiltartalom-fejlesztő szerződés 500 mikrositek
Kft 000 kialakítása
Ft
Appsters Támogatási 2014.12.05 2015.01.31 Bruttó    " Első pályázat útján
Mobiltartalom-fejlesztő szerződés  5 Világháborús
Kft 000 emlékséta" című
000 mobil-applikáció
Ft ún. demó
változatának
költségeire

 

Üdvözlettel:

Közép-és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány

 

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Közép-és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány!

Köszönöm a választ.

Üdvözlettel:
Erdélyi Katalin