Andor-Károly forgalomszűkítő

Kézbesítési hiba vagy valami hasonló történt, amelyet a KiMitTud csapatának ki kell javítania.

Tisztelt Miskolci Városfejlesztési Kft.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A 2022. Novemberében átadott, Deák-Bárdos Mihály önkormányzati képviselő Úr kezdeményezésére létrehozott, az Andor és Károly utcák metszésénél található fekvőrendőr, és forgalomszűkítő oszlopok beépítésére vonatkozó terv, és kivitelezési dokumentációkat, illetve az ehhez kapcsolódó hatósági engedélyeket, a beruházás költségtervét.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. március 10.

Üdvözlettel:

Kiss Gábor

2 Attachments

**********************************************
** THIS IS A WARNING MESSAGE ONLY **
** YOU DO NOT NEED TO RESEND YOUR MESSAGE **
**********************************************

The original message was received at Fri, 10 Mar 2023 16:20:43 +0100
from:
<[FOI #22035 email]>

----- Transcript of session follows -----
... while talking to varosfejlesztes.miskolc.hu.:

idézett részek megjelenítése

<<< 454 4.7.1 <[Miskolci Városfejlesztési Kft. request email]>: Relay access denied
<[Miskolci Városfejlesztési Kft. request email]>... Deferred: 454 4.7.1 <[Miskolci Városfejlesztési Kft. request email]>: Relay access denied
<<< 554 5.5.1 Error: no valid recipients
Warning: message still undelivered after 2 hours
Will keep trying until message is 3 days old

2 Attachments

The original message was received at Fri, 10 Mar 2023 16:20:43 +0100
from:
<[FOI #22035 email]>

----- The following addresses had permanent fatal errors -----
<[Miskolci Városfejlesztési Kft. request email]>
(reason: 454 4.7.1 <[Miskolci Városfejlesztési Kft. request email]>: Relay access denied)

----- Transcript of session follows -----
... while talking to varosfejlesztes.miskolc.hu.:

idézett részek megjelenítése

<<< 454 4.7.1 <[Miskolci Városfejlesztési Kft. request email]>: Relay access denied
<[Miskolci Városfejlesztési Kft. request email]>... Deferred: 454 4.7.1 <[Miskolci Városfejlesztési Kft. request email]>: Relay access denied
<<< 554 5.5.1 Error: no valid recipients
Message could not be delivered for 3 days
Message will be deleted from queue