Alpolgármesteri illetmények 2022

Szelényi János made this Közérdekűadat request to Göd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Göd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

az alpolgármestereknek 2022- évben a mai napig (2022.május 20.) kifizetett illetmények banki kivonatának másolatát részemre eljuttatni szíveskedjenek

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. május 20.

Üdvözlettel:

Szelényi János

Sáhó Ágnes, Göd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2 Attachments

  • Attachment

    image001.png

    3K Download

  • Attachment

    G d PH K z rdek adat szolg ltat s alpolg rmesteri illetm nyek 2022.zip

    616K Download

Tisztelt Adatkérő!

 

2022.05.23-án elektronikus úton érkezett adatkérésének megfelelve
mellékelten küldjük Göd Város Önkormányzata alpolgármestereinek 2022 évi
illetménykifizetési bizonylatait, csatolva a banki átutalások igazolását
is, valamint a kísérőlevél tartalmazza azon időpontokat, amikor az
alpolgármesterek személyében változás történt.

Kérjük szíves visszajelzését az adatok befogadásáról.

 

Üdvözlettel:

 

Tóth János jegyző

nevében és megbízásából

 

 

Sáhó Ágnes

 

munkaügyi ügyintéző

Telefonszám: +36 27 530 064/222

                    +36 20 886 0235

E-mail: [1][email address]

 

Gödi Polgármesteri Hivatal

[2]www.god.hu

Pesti út 81.

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.god.hu/