Alpolgármesteri illetmények

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Göd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

- az alpolgármestereknek kifizetett illetmények utolsó 6 havi banki kivonatának másolatát részemre eljuttatni szíveskedjenek!

Balogh Csaba polgármester úr számos alkalommal elmondta, hogy csökkentette az alpolgármesterek bérét. Azonban ennek nincs nyoma sehol.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. szeptember 5.

Üdvözlettel:

Szkájvóker Lajos

Sáhó Ágnes, Göd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2 Attachments

                                                                     
Ikt.sz.: 10/79-2/2020

 

 

Tisztelt Adatkérő!

 

2020. szeptember 7-i adatkérő levelére, melyben az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény 28.§(1) bekezdése alapján közérdekű adatok közlését kérte
hivatalunktól, az alábbiakban küldöm Önnek Göd Város Önkormányzata és Göd
Város Polgármesteri Hivatala által 2020. április 29. és 2020. szeptember
05. között kötött megbízási szerződések másolatát.

 

Sáhó Ágnes

 

munkaügyi ügyintéző

Telefonszám: +36 27 530 064/222

E-mail: [1][email address]

 

Gödi Polgármesteri Hivatal

[2]www.god.hu

Pesti út 81.

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.god.hu/

dr. Szinay József, Göd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2 Attachments

Ügyiratszám: 10/79-2/2020.

Tisztelt Szkájvóker Úr!

Kérésére válaszolva csatoltan megküldöm Göd Város Önkormányzata alpolgármestereinek utolsó 6 havi fizetési jegyzékét.

Tisztelettel,

dr. Szinay József
címzetes főjegyző

Gödi Polgármesteri Hivatal
2131 Göd, Pesti út 81.
Internet: www.god.hu
E-mail: [Göd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]
Telefon: +3627/530-030
Fax: +3627/345-279

 Mielőtt kinyomtatná ezt az e-mailt, kérjük, gondoljon környezetére.
Before printing this e-mail, please consider your environmental responsibility.

Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt áll, a nyilvános közléstől védett. Az üzenetet kizárólag a címzett, illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem az üzenet címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesítse erről az üzenet küldőjét és törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt mellékletét a rendszeréből. Ha Ön nem az üzenet címzettje, abban az esetben tilos az üzenetet vagy annak bármely csatolt mellékletét lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal visszaélnie.

This message and any attachment are confidential and are legally privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are not the intended recipient, please telephone or email the sender and delete this message and any attachment from your system. Please note that any dissemination, distribution, copying or use of or reliance upon the information contained in and transmitted with this e-mail by or to anyone other than the recipient designated above by the sender is unauthorised and strictly prohibited.

idézett részek megjelenítése