Alpolgármester lemondó nyilatkozata

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Jegyző úr!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre adatigénylésemre érdemi választ az alábbiakról:

A részemre megküldött "lemondó nyilatkozatban" az alpolgármester lemondott a részére megállapított tiszteletdíjáról és költségtérítéséről "2020.június 1 napjával".

Az Mötv. értelmében a társadalmi megbízatású polgármester a tiszteletdíja egészéről vagy
meghatározott részéről a képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat.

Tekintettel arra, hogy a lemondás nem határoz meg időintervallumot így az adatigénylésem arra irányul, hogy az az egész ciklusra vonatkozik-e ill érvényesnek tekinthető-e , hiszen mint formai kellék ( "képviselő-testülethez intézett" rész ) hiányzik a lemondó nyilatkozatból.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. szeptember 3.

Üdvözlettel:

Kovalcsik Péter

Megjegyzés a szerkesztőségnek : atlatszo.hu rendszerében adatgazdaként még a Mátraszőlős Község Polgármesteri Hivatala szerepel,amit frissítetni szükséges Mátraszőlősi Közös Önkormányzati Hivatalra ill. Mátraszőlős Önkormányzatot önálló adatgazdaként felvenni.

titkárság, Mátraszőlős Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Kovalcsik Péter Úr!

A lemondás a Képviselő-testület egyidejű tájékoztatásával történt meg,
amikor hatályon kívül helyezték a képviselői tiszteletdíjról szóló
rendeletet.

Mivel Önök lassan a perdömpinggel anyagilag teljesen ellehetetlenítik
évekre Mátraszőlős Község Önkormányzatának költségvetését, ezért nem
igazán van esély bármikor is képviselői vagy alpolgármesteri
tiszteletdíjat fizetni, tehát az egész ciklusra vonatkozik, de ha így
bújnak elő a fizetési igények, akkor több ciklusra is!

Sajnálatos módon a Képviselő-testület tagjainak is ténylegesen le kellett
mondaniuk a tiszteletdíjukról, és nem csak eljátszották a lemondást, mint
felelős, a településükért tenni akaró képviselőknek, mivel a polgármesteri
átadás-átvétel során sok kötelezettségről nem tettek említést az előző
ciklus vezetői,

például az Ön ügyvédje által jelzett 4.713.912,-Ft tiszteletdíj és
költségtérítés megfizetése iránti igényről, amihez járul
Liki Zsolt 5.661.334,-Ft-os,
Dr. Turza Csaba József 23.918.434,-Ft-os és
Tóth Gyula 2.695.392,-Ft-os igénye mellett,
melyhez kapcsolódik például a többek között Ön által, mint alpolgármester
által is vezetett Önkormányzat 2018-as jogosulatlan költségvetési forrás
igénybevétele miatt jelenleg részletekben fizetett
4.471.844,-Ft támogatás visszafizetése,
havonta 372.600,-Ft-os részletekben.
Mindezek alapján az Ön és a többi szintén a Dr. Németh Péter ügyvéd Úr
által képviselt megfizetési igények és jogosulatlan támogatás
visszafizetési igények eddig 41. 460. 916,-Ft-os kötelezettséget ró
Mátraszőlős községre, azaz a következő években minden szabadon
felhasználható bevételt az Önök számára kell átutalni a település
fejlesztése helyett.

Tisztelettel:

Márkus Sándor
Jegyző

Mátraszőlősi Közös Önkormányzati Hivatal
3068 Mátraszőlős, Kossuth tér 15.
tel.: 32/ 468-485
mobil: 30/643-4951
email: [1][email address]
web: [2]http:\\www.matraszolos.hu

2020. 09. 03. 21:56 keltezéssel, Kovalcsik Péter írta:

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Jegyző úr!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre adatigénylésemre érdemi választ az alábbiakról:

A részemre megküldött "lemondó nyilatkozatban" az alpolgármester lemondott a részére megállapított tiszteletdíjáról és költségtérítéséről "2020.június 1 napjával".

Az Mötv. értelmében a társadalmi megbízatású polgármester a tiszteletdíja egészéről vagy
meghatározott részéről a képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat.

Tekintettel arra, hogy a lemondás nem határoz meg időintervallumot így az adatigénylésem arra irányul, hogy az az egész ciklusra vonatkozik-e ill érvényesnek tekinthető-e , hiszen mint formai kellék ( "képviselő-testülethez intézett" rész ) hiányzik a lemondó nyilatkozatból.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. szeptember 3.

Üdvözlettel:

Kovalcsik Péter

Megjegyzés a szerkesztőségnek : atlatszo.hu rendszerében adatgazdaként még a Mátraszőlős Község Polgármesteri Hivatala szerepel,amit frissítetni szükséges Mátraszőlősi Közös Önkormányzati Hivatalra ill. Mátraszőlős Önkormányzatot önálló adatgazdaként felvenni.

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el. Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést, kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[3][FOI #15591 email]

Ha a(z) Mátraszőlős Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal nem a(z) [4][Mátraszőlős Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email] címen fogadja a részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg nekünk:
[5]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[6]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://\\www.matraszolos.hu/
3. mailto:[FOI #15591 email]
4. mailto:[Mátraszőlős Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]
5. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
6. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about