Állampapír vásárlásra vonatkozó beszerzési eljárás

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Dunakeszi Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Az Önkormányzat megtakarításainak Állampapír vásárlásra vonatkozó beszerzési eljárás összes dokumentációja.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. május 7.

Üdvözlettel:

Demeter Róbert

dr. Dávid Csilla, Dunakeszi Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Címzett!

Tekintettel arra, hogy adatigénylése jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, az adatigénylés megválaszolására vonatkozó határidőt az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29. § (2) bekezdése alapján 15 nappal meghosszabbítom.

Dunakeszi, 2015. május 11.

Tisztelettel:

Dr. Szarvas Aliz
jogi ügyintéző

dr. Dávid Csilla, Dunakeszi Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Hiv. szám: K-XVI-762/2015

Tisztelt Címzett!

Mellékelten küldöm a közérdekű adatigénylésre adott választ a mellékletekkel együtt.

Dunakeszi, 2015. május 22.

Üdvözlettel:

dr. Szarvas Aliz
jogi ügyintéző

Tisztelt dr. Dávid Csilla!

A kért adatokat részben kaptam meg, nem csatolták a megkötött szerződéseket, valamint azt a nyilatkozatot, miszerint az Állampapírokkal szabadon rendelkeznek-e, vagy pedig jelenleg a folyamatban lévő büntetőeljárás miatt a rendelkezési jog korlátozva van, bűnügyi zárlat alatt vannak.

Nem csatolták továbbá, hogy az Önkormányzat a Questor ellen indult felszámolási eljárásban fellépett-e hitelezői igénnyel ?

Üdvözlettel:

Demeter Róbert

dr. Szarvas Aliz, Dunakeszi Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Hiv. szám: K-XVI-762/2015

 

Mellékelten küldöm a közérdekű adatigénylésre vonatkozó válasz
kiegészítését a mellékletekkel együtt.

 

Tisztelettel:

 

Dr. Szarvas Aliz

Jogi ügyintéző