Tisztelt Nemzeti Földalapkezelő Szervezet!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az állami tulajdonú földterületek listáját helyrajzi számonkénti bontásban az alábbi településekre vonatkozóan:

- Alcsútdoboz
- Bicske
- Felcsút
- Kajászó
- Óbarok
- Szár
- Vál
- Vértesacsa
- Újbarok

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. április 13.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Ugyfelszolgalat,

1 Melléklet

Tisztelt Erdélyi Katalin!

 

Köszönettel vettük megkeresését.

Kérését továbbítottuk az illetékes szervezeti egységhez.

Szíves türelmét kérjük.

 

 

Üdvözlettel:

 

Borbély Nikolett Vivien

[1]Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás:
cid:[email protected]

NFA Központ

Budapest

Bosnyák tér 5.

1149

 

 

idézett részek megjelenítése

Tisztelt NFA!

2015.04.13-én küldött közigénylésemre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében azonnal, de legkésőbb 15 napon belül válaszolniuk kellett volna.

Kérem, szíveskedjenek jogszabályi kötelezettségüknek eleget tenni, és a kért adatokat mielőbb elküldeni részemre.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Ugyfelszolgalat,

1 Melléklet

Tisztelt Erdélyi Katalin!

 

Köszönettel vettük megkeresését.

Kérését továbbítottuk az illetékes szervezeti egységhez.

Szíves türelmét kérjük.

 

Üdvözlettel:

 

Hencz Renáta

 

[1]Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: logo

 

NFA Központ

1149 Budapest

Bosnyák tér 5.

 

 

idézett részek megjelenítése

Goóts Adrienn dr.,

2 Melléklet

Tisztelt Erdélyi Katalin!

 

Ön az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján terjesztett elő adatigénylést közérdekből nyilvános adatok
megismerésére céljából.

Sajnálattal tapasztaltuk,hogy nem kapta meg az üzenetünket időben.
Vélhetően technikai gondok adódtak az e-mail továbbításakor. 

Természetesen a kért adatokat kiadjuk.

 

A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet jelen elektronikus levél
mellékleteként, csatolva küldi meg Önnek a kért adatokat, melyek az
adatigénylésben megjelölt településekre vonatkoznak, helyrajzi szám
szerinti bontásban.

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét.

 

Üdvözlettel:

dr. Goóts Adrienn
[1]Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Képkivágás

Jogi Igazgatóság

1149 Budapest, Bosnyák tér 5.
[2]www.nfa.hu

 

References

Visible links
2. http://www.nfa.hu/

Tisztelt dr. Goóts Adrienn!

Köszönöm a választ.
Kérem, szíveskedjen tájékoztatni arról, hogy az adatszolgáltatás mikori állapotokat tükröz? Naprakész a lista, vagy már korábban készült?

Üdvözlettel:
Erdélyi Katalin

Goóts Adrienn dr.,

Tisztelt Hölgyem!

Természetesen az adatigényléskori állapotot tükrözi, hiszen az akkor valamilyen technikai oknál fogva Ön által meg nem kapott e-mailt és csatolmányát továbbítottam most Önnek.

Üdvözlettel:
dr. Goóts Adrienn
jogi osztályvezető

Jogi Igazgatóság
1149 Budapest, Bosnyák tér 5.
Tel: 06-1-467-67-78
www.nfa.hu

idézett részek megjelenítése

Tisztelt dr. Goóts Adrienn!

Köszönöm a választ.

Üdvözlettel:
Erdélyi Katalin