Alkotói szabadság

toma made this Közérdekűadat request to Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylést elutasította a(z) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap.

Tisztelt Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a hír szerint Fábián Barna alkotói szabadságra megy:

https://444.hu/2023/04/27/alkotoi-szabad...

- mennyi idő lesz ez
- ez alatt milyen illetményt és fizetést kap
- jár-e és mennyi a cafeteria ez idő alatt neki
- milyen magán egészségügyi ellátást fedeznek neki, milyen mértékű "plan"-nel
- egyéb nem pénzbeli juttatást kap-e ez idő alatt
- van-e ellene jelenleg etikai vizsgálat vagy bármilyen eljárás
- ki kezdeményezte és milyen indokkal az alkotói szabadságot
- MTVA támogatja-e az újszovjet hátterű munkatársak ideológiai kiteljesedését?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. április 29.

Üdvözlettel:

Szerb Tamás

MTVA Sajtó és Marketing Iroda, Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap

2 Attachments

Tisztelt Szerb Tamás Úr!

 

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (1037 Budapest,
Kunigunda útja 64.)képviseletében a t. Társaságuk által 2023. április 29.
napján 11 óra 23 perckor az [1][FOI #22382 email]
e-mail címről a [2][MTVA request email] e-mailcímre küldött,
„Közérdekűadat igénylés - Alkotói szabadság” tárgyú e-mailben szereplő
megkeresésével kapcsolatosan az alábbiakról tájékoztatjuk.

1.      A megkeresés

„Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a hír
szerint Fábián Barna alkotói szabadságra
megy:https://444.hu/2023/04/27/alkotoi-szabad...
- mennyi idő lesz ez
- ez alatt milyen illetményt és fizetést kap
- jár-e és mennyi a cafeteria ez idő alatt neki
- milyen magán egészségügyi ellátást fedeznek neki, milyen mértékű
"plan"-nel
- egyéb nem pénzbeli juttatást kap-e ez idő alatt
- van-e ellene jelenleg etikai vizsgálat vagy bármilyen eljárás
- ki kezdeményezte és milyen indokkal az alkotói szabadságot
- MTVA támogatja-e az újszovjet hátterű munkatársak ideológiai
kiteljesedését?”

2.      Válasz

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) alapján tájékoztatjuk,
hogy a munkavállalót munkaszerződés alapján megillető munkabéren kívül
egyéb juttatásban nem részesül szabadságának időtartama alatt.
A megkeresésben feltett további kérdésekre adandó válasz nem minősül
közérdekből nyilvános adatnak. Az utolsó kérdés pedig közérdekű
adatigénylés keretében értelmezhetetlen.

Bízunk abban hogy jelen adatszolgáltatásunk keretében valamennyi kérdésére
választ kapott.

3.      Jogorvoslat

Tájékoztatjuk Önt, hogy az Infotv. 31. § (1), (3), továbbá (5) bekezdése
alapján a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igénye elutasítása miatt
bírósághoz fordulhat.
A pert igénye elutasításának közlésétől számított harminc napon belül kell
a Fővárosi Törvényszéken megindítani a Médiaszolgáltatás-támogató és
Vagyonkezelő Alappal szemben. Ha az igény elutasítása, nem teljesítése
vagy az adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés összege
miatt az igénylő a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál
(a továbbiakban: Hatóság) bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi
vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről, az 55. § (1)
bekezdés b) pontja szerinti lezárásáról szóló vagy az 58. § (3) bekezdése
szerinti értesítés kézhezvételét követő harminc napon belül lehet
megindítani. A perindításra rendelkezésre álló határidő elmulasztása
esetén igazolásnak van helye.
A perindítással és a perrel kapcsolatos részletes információkat az Infotv.
21/A. „A közérdekű adat megismerésére irányuló igénnyel összefüggésben
indítható per” alcíme tartalmazza.
Tájékoztatjuk, hogy az Infotv. 52. § alapján a Hatóságnál bejelentést
tehet a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok
megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban bekövetkezett
jogsérelme, vagy annak közvetlen veszélyére hivatkozással.

Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásul vételét és jelen tájékoztatásunk
átvételéről szóló visszajelzését.

Tisztelettel:

MTVA Sajtó és Marketing Iroda
Tel.: +36 1 759 5535
[3][email address]

1037 Budapest, Kunigunda útja 64.

[4]cid:[email protected]

 

TV  I  RÁDIÓ  I  ONLINE

 

 

 

idézett részek megjelenítése