Tisztelt Nemzetgazdasági Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1. Hivatali idejükben látogatták-e az alább felsorolt
alkalmazott(ak) a Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor rendezvényeit?

2. A felsorolt alkalmazott(ak) munkaszerződését.

3. Részletes kimutatást arra vonatkozóan, hogy az alkalmazott(ak) Tusványos-látogatásával kapcsolatban milyen kiadásai voltak a minisztériumnak (pl. utazási- és szállásköltség, napidíj/költőpénz, honorárium stb.).

1, Billo Kármen (főosztályvezető-helyettes, Nemzetgazdasági Minisztérium, Regionális és Kárpát-medencei Vállalkozásfejlesztési Főosztály)

2, Czomba Sándor (foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár, Nemzetgazdasági Minisztérium)

3, Szatmáry Kristóf (gazdaságszabályozásért felelős államtitkár, Nemzetgazdasági Minisztérium)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. augusztus 3.

Üdvözlettel:

Kálmán Mihály

Ügyfélszolgálat (NGM), Nemzetgazdasági Minisztérium

Érk. szám: 29306/2013.

Tisztelt Kálmán Mihály Úr!

A megkeresésében feltett kérdésekkel kapcsolatosan az alábbiakról tájékoztatjuk.

1. A megkeresésében megjelölt személyek közül dr. Czomba Sándor államtitkár úr és Szatmáry Kristóf államtitkár úr hivatali idejében, míg dr. Billo Kármen főosztályvezető-helyettes asszony szabadsága alatt vett részt a rendezvényen.

2. Mindhárom személy tevékenységét nem munkaszerződés alapján végzi. Az államtitkár jogállását a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény határozza meg. A főosztályvezető-helyettes jogviszonyát a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény állapítja meg.

3. A Nemzetgazdasági Minisztériumnak dr. Czomba Sándor államtitkár úr és dr. Billo Kármen főosztályvezető-helyettes asszony utazásával kapcsolatosan semmilyen költségei nem merültek fel. Szatmáry Kristóf államtitkár úr hivatalos külföldi kiküldetésére tekintettel - az ideiglenes külföldi kiküldetések rendjéről szóló 22/2011. (VI. 30.) NGM utasításban foglaltak szerint - napidíjat vett igénybe 2013. július 23. és 28. között 72.812 Ft értékben. A Nemzetgazdasági Minisztériumnak Szatmáry Kristóf államtitkár úr utazásával kapcsolatosan egyéb költségei nem merültek fel.

Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét.

Ügyfélszolgálati Információs Iroda
Nemzetgazdasági Minisztérium
[NGM request email]
Tel.:795 5010; 795 5011

idézett részek megjelenítése