Alcsútdoboz 049 hrsz. Vértesacsa 0324 hrsz. ingatlanok szerződései

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

azokat a szerződéseket, amelyeket a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. az

1. Alcsútdoboz 049 hrsz-ú ingatlanra
2. a Vértesacsa 0324 hrsz-ú ingatlanra

kötött.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2012. június 21.

Üdvözlettel:

Kis Emőke

Kállai Orsolya, Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.

1 Attachment

Tisztelt Igénylő!

 

Kérem, szíveskedjen pontosítani a kért szerződés tárgyát,  hogy
megkönnyítse az irattári keresést.

 

Üdvözlettel:

 

Kállai Orsolya

ügyfélszolgálati menedzser

 

[1]Leírás: Leírás: Leírás: cid:[email protected]

1133 Budapest, Pozsonyi út 56.

Telefon: +36 1 237-4400/2814

Fax: +36 1 237-4110

E-mail: [2][email address]

 

 

P

Környezetünk védelmében kérjük, csak akkor nyomtassa ki ezt az e-mailt, ha
tényleg szükséges.

For the protection of nature, before printing this e-mail, please think if
you really need to do it.

 

Ez az e-mail üzenet bizalmas információkat tartalmaz, melyek
jogosulatlan
másolása, terjesztése, közzététele vagy egyéb módon történtő
felhasználása
szigorúan tilos. Amennyiben nem Ön a címzett, a címzett
kézbesítésért
felelős alkalmazottja vagy megbízottja, úgy kérjük, haladéktalanul
értesítsen bennünket e-mailen, telefonon vagy faxon és törölje az
üzenetet, illetve esetleges másolatait a számítógépes
rendszeréből.

Confidentiality notice: the information in this document and
attachments
are confidential and may also be legally privileged. It is intended
only
for the use of the named recepient. Internet communications are
not
secure therefore MNV Zrt. does not accept legal responsibility for
the
contents of this message. If you are not an intended recepient,
please
notify us immediately and then delete this document. Do not
disclose the
contents of this document to any other person, nor take any
copies.
Violation of this notice may be unlawful.

References

Visible links
2. mailto:[email address]

Tisztelt Kállai Orsolya!

A szóban forgó helyrajzi számokon az Alcsútdoboz- Vértesacsa egykori honvédségi laktanya található, amiből az alcsúti részt 2000-ben, a vértesacsait idén januárban adta át a Honvédelmi Minisztérium a vagyonkezelőnek.
A szerződést nem ismerem, így a tárgyát sem tudom megjelölni sajnos - gondolom a szóba jöhető hasznosítási forma a bérbe adás lehet.

Üdvözlettel:

Kis Emőke

Kállai Orsolya, Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.

Tisztelt Kis Emőke!

Kutatunk az irattárban, és ismét pontosítást szeretnék kérni. Milyen időszakra vonatkozó hasznosítási szerződés érdekelné? Ami az alcsúti rész esetében 2000 után, a vértesacsai esetében pedig idén január utáni?

Üdvözlettel:
 
Kállai Orsolya
ügyfélszolgálati menedzser
 

1133 Budapest, Pozsonyi út 56.
Telefon: +36 1 237-4400/2814
Fax: +36 1 237-4110
E-mail: [email address]


Környezetünk védelmében kérjük, csak akkor nyomtassa ki ezt az e-mailt, ha tényleg szükséges.
For the protection of nature, before printing this e-mail, please think if you really need to do it.

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Kállai Orsolya!

Mindkét ingatlan jelenleg érvényben lévő szerződése érdekel.

Üdvözlettel:

Kis Emőke

Kállai Orsolya,

Tisztelt Kis Emőke!

Ezúton tájékoztatom, hogy a kérdéses ingatlanokra vonatkozóan az MNV Zrt. nem rendelkezik érvényes hasznosítási szerződéssel.

Üdvözlettel:
 
Kállai Orsolya
ügyfélszolgálati menedzser
 

1133 Budapest, Pozsonyi út 56.
Telefon: +36 1 237-4400/2814
Fax: +36 1 237-4110
E-mail: [email address]


Környezetünk védelmében kérjük, csak akkor nyomtassa ki ezt az e-mailt, ha tényleg szükséges.
For the protection of nature, before printing this e-mail, please think if you really need to do it.

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Kállai Orsolya!

Köszönöm az adatszolgáltatást!

Üdvözlettel:

Kis Emőke